26. září 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (19.9. – 25.9.2021) nejvíce srážek spadlo v úterý a ve středu. Deštivěji bylo v severní polovině republiky a to hlavně na severovýchodě a to okolo 10-15 mm za týden. Naopak nejméně pršelo v západní polovině Čech, kde na mnoha místech vůbec nebyly zaznamenány srážky. V první polovině týdne díky přílivu chladného vzduchu od severovýchodu byly maxima jen mezi 13-15°C. Ve čtvrtek se začala prosazovat tlaková výše a s ní i teplý vzduch a v sobotu šplhal teploměr k 23°C, lokálně i výše..
Půdní vlhkost bude i v dalších 10 dnech vesměs odpovídat dlouhodobým hodnotám.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu mírně změnila převážně v Čechách, kde v podstatě z bezrizikového stavu nyní sledujeme sníženou úroveň půdní vláhu až počínající sucho, tedy zanedbatelné riziko.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále ve velmi dobrém stavu a v minulém týdnu nedošlo k žádné významné změně. Zůstává i nadále jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až mírné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max. 3 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně změnil na většině území ČR. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní sledujeme v Čechách stav mírně deficitní, na východní Moravě je stav neutrální až mírně klidný. V Čechách převažuje na většině území deficit o 5 až 20 mm od obvyklé zásoby vody.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, ale i nadále na většině území je v lepším stavu než je pro tuto dobu obvyklé. Výjimkou jsou Jeseníky a menší drobné oblasti ve východních a jižních Čechách, jedná se však o velmi drobná místa, kde je sledován mírný deficit.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území Čech stav normální až podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 26. 09. vyskytuje deficit na cca 44 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 7 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo na většině území republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 30–70 %. V Polabí, v podhůří Jeseníků, v severozápadních Čechách a na jižní Moravě je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě, Jesenicku, Polabí a v severozápadních Čechách

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. V průběhu letních prázdnin zůstala vegetace v dobrém stavu a na většině míst bylo cca o 15 % biomasy více. V současnosti je lepší stav sledován jižně od D1. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19. 09. Zprávy 185 zpravodajů z 62 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v devíti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (72 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ 14 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 45 % hlášení) až sušší 27 % hlášení).
Probíhají podzimní přípravné práce a setí ozimů, i nadále platí, že ne všude je možný vjezd do polí a tudíž není možné sít ozimy. Na některých místech chybí vláha pro vzcházení ozimů a celkově začíná převládat suché období, záleží jestli dané místo v září bylo zasaženo srážkami..

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19. 09. V osmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme i nadále spíše v jižní části sledovaného území - v Itálii, Maďarsku, a na Balkáně. Všeobecně lze říci, že severní polovina území má stav lepší než ta jižní. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je výrazněji lepší než na zbytku sledovaného území. Oproti předchozímu týdnu se index půdní vláhy snížil na většině sledovaném území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, v 20-100 cm vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 15 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na Moravě a v Čechách v Polabí, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (19.9. – 25.9.2021) nejvíce srážek spadlo v úterý a ve středu. Deštivěji bylo v severní polovině republiky a to hlavně na severovýchodě a to okolo 10-15 mm za týden. Naopak nejméně pršelo v západní polovině Čech, kde na mnoha místech vůbec nebyly zaznamenány srážky. V první polovině týdne díky přílivu chladného vzduchu od severovýchodu byly maxima jen mezi 13-15°C. Ve čtvrtek se začala prosazovat tlaková výše a s ní i teplý vzduch a v sobotu šplhal teploměr k 23°C, lokálně i výše. Do čtvrtka včetně byly noci dosti chladné a to mezi 6-9°C. V pátek a sobotu byly mezi 10-14°C. Od středu do pátku vládlo nad republikou větrné počasí.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 27.9.2021) bude mít asi největší vliv na změnu počasí průchod studené fronty ve středu, kdy za ní se bude postupně opět oteplovat. Většina srážek spadne mezi pondělím až středou včetně. Poté by mělo být sušší počasí až do poloviny dalšího týdne. V tomto týdnu tedy naprší většinou od 10-20 mm na západě Čech, jižní Moravě a Vysočině. Naopak na mnoha místech budou úhrny jen v řádu několika milimetrů. Do čtvrtečního dne se bude mírně ochlazovat, kdy maxima se budou dostávat jen nad hranici 15 °C s výjimkou úterý, kdy bude tepleji a to i nad 20 °C. Od čtvrtka se začne zase postupně oteplovat a od soboty do pondělí budou maxima na 18-20°C. Noční teploty budou nejčastěji nad hranicí 10 °C. Chladnou noc čekáme ze čtvrtka na pátek, kdy minima spadnou i pod 5 °C. Relativní půdní vlhkost bude na většině území republiky odpovídat dlouhodobým hodnotám. Očekávané srážky doplní i svrchní vrstvu a jen na pár místech bude pozorován slabý deficit půdní vlhkosti.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 13. října se předpokládá, že teploty budou většinou oscilovat kolem predikce pouze s krátkodobými většími odchylkami. Srážky mohou být častější od 4 do 9. října.
Půdní vlhkost bude i v dalších 10 dnech vesměs odpovídat dlouhodobým hodnotám.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.