27. červenec 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se vyznačoval výraznými srážkami, které byly ale v řadě případů lokálního charakteru s poměrně vysokými teplotami. Ve výsledku však nedošlo k výrazné změně relativního nasycení půdy . Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) jsou tak jako před týdnem postiženy ⅗ území, zatímco nasyceno alespoň na 70% je cca 1/10 území.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na cca 1/10 území, což představuje stejný podíl jako v minulému týdnu. Situace zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě, a zejména pak v oblasti krajů Jihomoravského a Olomouckého, tedy v oblastech, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady nízký obsah vláhy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území tak jako v uplynulém týdnu vyskytují v rozsahu cca 1/10 území.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se vzhledem k minulému týdnu nezhoršila na západě území, ale zůstává nepříznivá na většině území Moravy a sucho současně zasahuje i část Vysočiny. V celém profilu je téměř 30% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem a tento stav trvá již druhým týdnem. Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se zvýšila jen mírně na 31.5% oproti 30% v minulém týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se vyskytly místy intenzivní bouřky na počátku minulého týdne, které lokálně zvýšily půdní vlhkosti. Na ostatním území ale pokračoval pokles vlhkosti půdy. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 33 % stanic, v 10-50 cm na 36 % stanic a v 50-100 cm na 39 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 12 % stanic, v 10-50 cm na 5 % a v 50-100 cm u 11 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány opět především na jižní a střední Moravě a Vysočině, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (20-27.7.2014) bylo území České republiky hlavně pod vlivem častých odpoledních bouřek, lokálně doprovázenými intenzivním deštěm. Plošně i množstvím srážek bylo nejvýznamnější pondělí 21.7.2014, kdy se na zvlněné studené frontě tvořily velmi silné bouřky prakticky na celém území České republiky. Na některých místech denní úhrny srážek přesahovaly i 60 mm. V další dny byly srážky sice intenzivní, ale více lokální. Největší úhrny srážek za minulý týden byly hlavně v oblasti západních a jihozápadních Čech, dále v horských oblastech Krkonoš, Jeseníku, Šumavy a Beskyd. Minulý týden začal velmi horkou nedělí a pondělím (20-21.7.2014), kdy na několika místech překročily maximální teploty vzduchu i hranici 35°C. V neděli k nejteplejším oblastem patřila Polabská nížina a jižní Morava, v pondělí už to byla hlavně oblast jihovýchodní Moravy. Po průchodu zvlněné studené fronty klesaly teploty vzduchu až ke svému minimu ve čtvrtek 24.7.2014, poté docházelo k postupnému oteplování a v sobotu a neděli (26-27.7.2014) opět na některých místech překročily hranici 30°C. V pondělí a úterý (21-22.7.2014) na některých místech byla tropická noc, tedy minimální teplota neklesla pod hranici 20°C. Vítr byl většinou v průměru kolem 2 m/s, ale docházelo v návaznosti na bouřky k lokálním vysokým nárazům rychlosti větru.
 
V nejbližších dnech očekáváme spíše stabilizaci stavu díky očekávaným vyšším srážkovým úhrnům, které jsou očekávány. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny nejprve týden s nadprůměrnýim srážkami, který vystřídá spíše průměrný průběh teplot a srážek. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza pro západní část území relativně příznivá s horším výhledem pro suchem postižené oblasti Moravy.