27. duben 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Srážková činnost v uplynulém týdnu vedla v některých regionech ke snížení vláhového deficitu. Přesto je sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) stále postižena většina Moravy a část Slezska, a také jižní, západní a severozápadní Čechy. Stále platí, že kombinace relativně málo vydatných srážek, vyšší než průměrné teploty a pokračující rozvoj vegetace, způsobily, že v uplynulém týdnu pokračoval pokles relativního nasycení půdy

 
 
     Povrchová vrstva (0-40 cm) je v současné době nasycena alespoň na 70% na ⅕ území, zatímco téměř 45% území vykazuje sníženou dostupnost vláhy. Celková situace se tedy oproti předešlému týdnu radikálně nezměnila. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na necelých 2/3 území a oproti minulému týdnu se i tento ukazatel mírně zhoršil. V Jihomoravském kraji přetrvává nepříznivá situace na Znojemsku a na jihu Břeclavska. Na více než 600 km2 území ČR je půda nasycena na méně než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy. V povrchové vrstvě je takto postiženo cca 1870 km2 převážně zemědělské půdy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, je více než 29.8% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem a plocha zasažená počínajícím nebo mírným suchem se oproti minulému týdnu mírně snížila. Podobně se mírně snížila i plocha postižená výrazným suchem (S3-S5), které v neděli zasahovalo 17,5% území. Pokračuje tak nepříznivý stav, kdy je téměř 1/5 území zasažena poměrně intenzivním suchem již několik týdnů, jak vyplývá ze srovnání se situací před týdnem resp. 14 dny (18,4% a 17,8%). V povrchové vrstvě (0-40 cm) se díky srážkám v minulém týdnu zastavil nárůst ploch zasažených mimořádně intenzivním suchem, nicméně 5,9% území zůstává postiženo výrazným až extrémním suchem a téměř ⅓ území suchem počínajícím nebo mírným (S1-S2).
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu počasí došlo ke zlepšení nasycení půdy vodou jen na části území ČR. Na 43 % stanic setrvává snížená zásoba půdní vláhy. V profilu 0-10 cm klesla půdní vlhkost pod 30 % nasycení u 7 % stanic, v profilu 10-50 cm u 19 % stanic a v profilu 50-100 cm u 12 % stanic. Nejnižší vlhkost půdy je registrována na jihu Moravy a na jihu a jihozápadě Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
V uplynulém týdnu (13.4.-19.4.) se minimální teploty vzduchu pohybovaly na většině území mezi 0 a 5°C, s výjimkou 17.4., kdy byly nejnižší teploty záporné. Maximální teploty dosáhly koncem týdne až 20°C, při přechodu fronty 15. a 16.4. většinou nepřesáhly 10°C. 17.4. byl jasný den, 18.4. bylo jasno na Moravě, jinak bylo buď zataženo (začátek týdne) nebo polojasno. Srážek spadlo celkově několik mm, v horských oblastech desítky mm. Srážky se vyskytly především 14. a 15. 4. (druhý den ale jižní a západní Čechy nezaznamenaly žádné srážky), dále ještě 18.4. (západní část Čech). 13., 17. a 18. 4. byly rychlosti větru nízké, v ostatní dny byly vyšší.
 
V tomto týdnu by ke zlepšení situace měly přispět srážky během neděle a pondělí. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše nadprůměrný průběh teplot a průměrné až mírně nadprůměrné srážky. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je prognóza spíše nepříznivá a očekáváme setrvání současného stavu až mírné zhoršení intenzity sucha a pokračující pokles hodnot půdní vlhkosti.