27. leden 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (20.1.2019 – 26.1.2019) bylo chladné a spíše suché počasí. Po většinu dní se srážky prakticky nevyskytovaly nebo jen formou slabších přeháněk. Výjimkou byla sobota, kdy od západu šla okluzní fronta a na ní došlo místy k významnějším srážkám. Ty byly většinou sněhového charakteru. Celkové týdenní úhrny prakticky odpovídají sobotnímu dni. V pásu od Českých Budějovic po Orlické hory spadlo od 10-15 mm srážek. Ve zbytku republiky šlo nejčastěji o úhrny do 5 mm, lokálně nepršelo vůbec. Výška sněhové pokrývky k dnešní ranní hodině byla často okolo 10 cm. Oproti minulému týdnu se díky dnešnímu sněžení objevil sníh i na Moravě. Naopak v Čechách od středních poloh níže se sníh nyní příliš nevyskytuje. Více než 2 m ho leží stále v Krkonoších a Beskydech.
Jak ukazují mapové podklady, přes výrazné zlepšení po třech týdnech roku 2019, pokračuje epizoda sucha, byť s menší intenzitou než v létě a na podzim. V krátkodobém výhledu očekáváme stagnaci nasycení vrstvy půdy do 1 metru a v nížinách stále zůstáváme hluboko pod hodnotami. Otázkou je nakolik pondělní sněžení pomůže situaci zlepšit.
Uplynulý týden byl opět srážkově chudý, ale pondělní sněžení na Moravě zasáhlo hlavně území s nízkou relativní vlhkostí půdy. V následujících dvou týdnech čekáme většinou chladnější počasí bez výrazných změn půdní vlhkosti.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se na území České republiky v minulém týdnu začala opět zhoršovat. Sucho v povrchové vrstvě nadále zůstává na Moravě, ve Slezsku a poté v menších enklávách na severozápadě Čech.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) zůstává i nadále velmi vysoká a začíná se opět prohlubovat. Nejvyšší kategorie, extrémní sucho, zůstává i nadále v oblasti povodí Labe a také na jihovýchodní Moravě.
V minulém týdnu došlo ke zhoršení stavu intenzity sucha, sucho je pozorováno zhruba na 30 % území, oproti minulému týdnu se sucho rozšířilo o 5 %.
Na 5 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je téměř stejný údaj oproti předchozímu týdnu.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima patří dlouhodobě mezi období, která jsou na srážky spíše chudší.
Sněžení v pondělí nepochybně situaci zlepší, nicméně v půdní vlhkosti se projeví až po roztátí sněhu. Otázkou zůstává, kdy k tomu dojde a jaká část sněhové pokrývky v mezičase sublimuje.

Deficit: V hlubší vrstvě deficit půdní vláhy i nadále zasahuje většinu území. V minulém týdnu došlo k prohloubení deficitu především v povrchové vrstvě, avšak celkově je situace nejlepší od loňského jara. Platí, že aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je sledována normální vodnost. Sucho a podnormální vodnost je sledována na tocích v Jihomoravském kraji, kde panuje již několik měsíců.
V celém profilu do 1 m se k 27.1. vyskytuje deficit na více než 42 % území ČR. Na 29 % území je deficit nejméně 20 mm, na 10 % pak deficit nejméně 40 mm a na 2 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 226 zpravodajů z 62 okresů, které postihují 655 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu v Čechách vlhkosti půdy mírně rostly, na Moravě spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 16 % stanic a v 50-100 cm na 29 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 51 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na jihu a východě Čech, nižší především v nížinách v severních Čechách a na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (20.1.2019 – 26.1.2019) bylo chladné a spíše suché počasí. Po většinu dní se srážky prakticky nevyskytovaly nebo jen formou slabších přeháněk. Výjimkou byla sobota, kdy od západu šla okluzní fronta a na ní došlo místy k významnějším srážkám. Ty byly většinou sněhového charakteru. Celkové týdenní úhrny prakticky odpovídají sobotnímu dni. V pásu od Českých Budějovic po Orlické hory spadlo od 10-15 mm srážek. Ve zbytku republiky šlo nejčastěji o úhrny do 5 mm, lokálně nepršelo vůbec. Výška sněhové pokrývky k dnešní ranní hodině byla často okolo 10 cm. Oproti minulému týdnu se díky dnešnímu sněžení objevil sníh i na Moravě. Naopak v Čechách od středních poloh níže se sníh nyní příliš nevyskytuje. Více než 2 m ho leží stále v Krkonoších a Beskydech. Během týdne teploty vzduchu celkem dost významně klesaly dolů. Většinu dnů můžeme charakterizovat jako ledové, protože maximální teplota nevystoupala nad hranici 0 °C. Nejchladněji bylo ve středu a ve čtvrtek se svými maximy okolo -5 až -3 °C. Noci byly naopak nejstudenější v první polovině týdne, kdy bylo jasnější počasí. Minima klesala pod -10 °C. Poté se v noci oteplilo a rtuť teploměru padla často jen k -5 °C. V uplynulém týdnu převládalo slabé proudění a tedy i nízké rychlost větru.

Situace ve střední Evropě: V západní části sledovaného území došlo k mírnému zhoršení. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (28.1-4.2.2019) bude srážkově ovlivněn hlavně dnešním vydatným sněžením nad Moravou. V dalších dnech budou srážky většinou ve formě přeháněk. Situace by pak mohla být jiná ze soboty na neděli, kdy by měla přecházet studená fronta. Oproti minulým předpovědím, modely posunuly srážky hlavně nad Slovensko, ale to se může ještě změnit a na Moravu spadnout více srážek. Momentálně se předpokládají týdenní srážky okolo 15 mm nad Moravou a okolo 5 mm v Čechách. Většina sněhu, která spadla dneska, by měla postupně odtávat a to od středních poloh níže. Teploty vzduchu budou růst postupně ke konci týdne. Většina týdne bude tedy spíše chladná, kdy v noci budou klesat teploty i pod -5 °C. Během dne se budou pohybovat okolo bodu mrazu, ale od pátku nám začnou růst i nad +5°C. Stav sucha by se měl po dnešním sněžením zlepšovat v nejhorších místech Moravy, kde hlavně by plocha s povrchovým suchem (do 40 cm) měla zmenšovat. V hlubších vrstvách se sněžení na Moravě momentálně neprojeví, k tomu dojde spíše až v pozdější době s určitou setrvačností.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje počasí až do 13. února, došlo k ochlazení teploty vzduchu oproti tomu, co dával minulý týden. Oteplení se počítá jen na tento víkend, ale poté klesnou teploty zhruba o 3 až 5°C pod dlouhodobý průměr. Od 4. února by neměly denní teploty vystupovat nad bod mrazu a noční teploty se pohybovat i pod -5°C. Srážky od začátku příštího týdne by mohly být četnější.
Uplynulý týden byl opět srážkově chudý, ale dnešní (pondělí) sněžení na Moravě zasáhlo hlavně území s nízkou relativní vlhkostí půdy. V následujících dvou týdnech čekáme většinou chladnější počasí. Pouze následující víkend by měl být teplotně nadprůměrný.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech průměrné podobně jako srážky. Pouze v příštím týdnu jsou očekávány mírně nad průměrem. Aktuálně neočekáváme výraznou změnu situace. Čas na doplnění srážkového deficitu v klíčových produkčních oblastech se tak krátí, byť pondělní sněžení na Moravě situaci od jisté míry zlepšit může. Lze očekávat, zlepšení ve svrchní vrstvě půdy při tání sněhu, nicméně to nebude postačovat na zlepšení situace v nížinách, kde je zásoba vody ve sněhu minimální.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě nadále zasahuje výraznou část území zvláště na Moravě a v Polabí. Naopak ve většině Jihočeského kraje a Vysočiny, jihu Středočeského kraje a východu Moravskoslezského kraje je situace relativně dobrá. Tyto čtyři oblasti spolu s pohraničními horami vykazují relativně příznivou prognózu. V případě severozápadních Čech a některých oblastí východních Čech, většiny Moravy a velké části Moravskoslezského kraje a částí krajů Plzeňského se setkáváme s negativní prognózou až do konce druhé březnové dekády

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.