28. březen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (23.3. – 27.3.2021) spadlo nejvíce srážek na jeho počátku a poté v sobotu díky průchodu studené fronty. Úhrn srážek odpovídal pesimistickým vyhlídkám modelů, tedy na mnoha místech vůbec nepršelo (např. jižní Morava). Jinde byly úhrny nejčastěji mezi 2-4 mm za týden. Pouze na horách spadlo 10 mm a více. Teploty vzduchu během týdne byly dosti rozdílné. Na počátku k nám proudil chladný vzduch od severozápadu a maxima byla jen od 0-5 °C. Postupně se proudění otočilo na jižní a v pátek byly maxima na 15-18°C. V sobotu se s frontou opět mírně ochladilo.
V dalších 10 dnech se opět nečeká příliš srážek, proto se začne vysušovat povrchová vrstva do 40 cm a snížená půdní vlhkost může být až na 60 % území a sucho na 20 %. Pozitivní je, že v hlubších vrstvách by zatím k dramatickým změnám nemělo docházet.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně rozšířila. Počínající sucho se vyskytuje na pomezí Čech a Moravy, v jižních Čechách a v horách (Beskydy a Jeseníky). Na zbytku území není sledováno riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se prohloubila v místech, kde se vyskytovala v předchozím týdnu. Horší stav oproti zbytku zasaženého území se nachází v Krkonoších, kde je sledováno výrazné až výjimečné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 10 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje i nadále stav neutrální. Každopádně v pásmu od Třeboňské pánve po Jeseníky a jižně od něj převažuje stav horší, kde je deficit -5 mm a vyšší.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubil. Kladná odchylka je však sledována i nadále na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území normální až podnormální vodnost. Na Moravě je stav o trochu lepší, zde převažuje normální až nadnormálním vodnost. Na pár místech se vyskytuje vodnost se stavem „sucho“.
V celém profilu do 1 m se k 28. 03. vyskytuje deficit zhruba na 33 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 5 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm. Na 33 % území je záporná odchylka o více jak 5 mm.

Nasycení půdy

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na počátku vegetační sezóny na většině území v normálním nebo mírně horším stavu než je pro toto období obvyklé. Lepší stav kondice vegetace je sledován na Šumavě a v jihozápadních Čechách. Oblast východně od Prahy, severovýchodně od Českých Budějovic, Poodří a v okolí vodního toku Jihlava je nyní stav mírně horší.
Oproti minulému týdnu se relativní kondice vegetace na většině území zhoršila.
Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 03. Zprávy 238 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Čtyři okresy očekávají ztráty mezi 10–30 %, šest okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (72 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (17 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 48 % hlášení) až velmi vlhká (25 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená z roztátého sněhu, chladnější počasí i nadále neumožňuje na většině míst provádět jarní práce. Stav plodin odpovídá vegetační části roku. Z hlášených reportů dále vyplývá, že vysoká nasycenost i nadále posunuje setí jařin. Respondenti hlásí, že na mnoha místech je výchozí stav do nové sezony velmi dobrý a takový tu už několik let nebyl.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 03. V tachovském a jindřichohradeckém okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, v dalších sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu registrujeme na třetině území vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 5 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 31 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 21 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (23.3. – 27.3.2021) spadlo nejvíce srážek na jeho počátku a poté v sobotu díky průchodu studené fronty. Úhrn srážek odpovídal pesimistickým vyhlídkám modelů, tedy na mnoha místech vůbec nepršelo (např. jižní Morava). Jinde byly úhrny nejčastěji mezi 2-4 mm za týden. Pouze na horách spadlo 10 mm a více. Teploty vzduchu během týdne byly dosti rozdílné. Na počátku k nám proudil chladný vzduch od severozápadu a maxima byla jen od 0-5 °C. Postupně se proudění otočilo na jižní a v pátek byly maxima na 15-18°C. V sobotu se s frontou opět mírně ochladilo. Noční teploty se během týdne postupně dostávaly mírně nad bod mrazu. Větrné počasí nás doprovázelo počátkem týdne a pak v sobotu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 29.3.2021) k nám bude nejdříve proudit teplý vzduchu od jihu. Ze čtvrtka na pátek nás ovlivní studená fronta a za ní se přechodně na víkend celkem významně ochladí. Bohužel i v dalších 10 dnech podle modelů příliš pršet nebude. Na mnoha místech nebude opět pršet a tam kde se srážky objeví, tak půjde jen o několik milimetrů. Teploty vzduchu budou až do čtvrtka včetně vysoké a to okolo 16-20 °C. Poté se ochladí a do pondělí se budeme pohybovat na hodnotách mezi 10-12 °C. Noční teploty vzduchu by měly k bodu mrazu klesat pouze v neděli. Díky delšímu období, kdy nebyly významné srážky, se začne půdní vlhkost zmenšovat. Bude se to týkat převážně povrchové vrstvy do 40 cm. Hlubší vrstvy zůstanou stále dobře nasyceny. Snížená půdní vlhkost se může projevit už na 60 % území. Vlastní kategorie sucha pak na zhruba 20 % území. Výhodou je, že jde o povrchové vrstvy, které může celkem rychle dosytit první větší déšť.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 12. dubna se čeká, že tento týden bude opravdu teplotně nadprůměrný, ale od 2. dubna zbylých 10 dnů bude chladnější, než je průměr. Tedy maxima někde okolo 10-12 °C a minimální teploty mezi 1-5 °C. Výskyt nočních mrazů není vyloučen, ale pravděpodobnost zatím je menší. Častější přeháňky by mohly být po 5. dubnu.
V dalších 10 dnech se opět nečeká příliš srážek, proto se začne vysušovat povrchová vrstva do 40 cm a snížená půdní vlhkost může být až na 60 % území a sucho na 20 %. Pozitivní je, že v hlubších vrstvách by zatím k dramatickým změnám nemělo docházet.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. První předpovědní týden by měl být mírně nadprůměrný na jeho konci by se mělo mírně ochladit. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.