28. červen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden přinesl další zmírnění nedostatku vláhy na západě ČR a podle situace v neděli ráno, kterou zachycuje základní mapa, se jádro probíhající suché epizody stále nachází na východě území, nicméně výskyt srážek se odrazil na snížení intenzity sucha. V některých regionech Moravy však přetrvala nízká zásoba vody v půdě, a tyto oblasti budou pravděpodobně výrazně postiženy očekávaným obdobím vysokých teplot a sucha. Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo na většině území Čech a zčásti i Moravy, což se týkalo i oblastí, kde sucho v první části sezóny ohrožovalo produkční úroveň (např. okres Louny, Rakovník aj.).

 
 
Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) byla v neděli 28.6. zasažena 1/3 území (což je méně než v uplynulém týdnu, kdy tato plocha činila 2/5). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě jsou ohrožena 4% území. Přibližně 2/5 území ČR jsou v povrchové vrstvě nasyceny na 70 % a více (oproti cca 1/3 v předchozím týdnu). V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení na přibližně 2/3 území, ale nedostatek vláhy se objevuje i v této vrstvě - a to na více než 1/4 území. Pod bodem snížené dostupnosti v celém půdním profilu (0-100 cm) je téměř 1/4 území (tedy stejně jako minulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na přibližně 2% území. Míra nasycení půdního profilu se v uplynulém týdnu zlepšila na většině území s několika vyjímkami zejména v oblasti jižní Moravy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti zejména na východě ČR. Situace se ale v porovnání s minulými dvěma týdny zlepšila, hodnotíme-li ČR jako celek. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má 15% území v povrchové vrstvě (oproti 40% předminulý týden) a 36% území v celém profilu. Výrazná anomálie se nyní vyskytuje na území všech moravských krajů, také v regionech krajů Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského a Vysočina jako důsledek výrazného deficitu vláhy v předešlých měsících. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově snížil na 14% v celém profilu a 4% v povrchové vrstvě. Nicméně stále přetrvávají anomálie o intenzitě S4 i S5, ale jen v omezeném rozsahu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se díky dešťovým srážkám na většině území zvýšila vlhkost půdy pod travnatým porostem v povrchové vrstvě půdy. Ve vrstvě 0-10 cm je ale nadále na 24 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 28 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 21 % stanic, v 10-50 cm na 17 % a v 50-100 cm u 16 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují ve vrstvě 0 až 50 cm především na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Po období relativně dobré kondice ještě v první polovině května se naše území nachází spíše v průměrné až podprůměrné kategorii. Došlo ke zhoršení kondice vegetace oproti jiným letům v oblastech postižených nedostatkem vláhy (např. jižní Morava), ale na většině území k horší než obvyklé kondici vegetace přispělo zpomalení vývoje a růstu díky nízším než obvyklým teplotám v předchozích týdnech. Nicméně řada indicií naznačuje existující poškození porostů suchem v některých regionech (Vysočina, jižní Morava, východní Čechy a části Slezska), které byly postiženy nedostatkem vláhy v průběhu této sezóny.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se k 21.6. většině aktivních respondentů jevily stále jako výrazné, ale oproti předchozím týdnům nedošlo ke zhoršení situace. Ve většině ze 16 hodnocených okresů je očekáván negativní dopad na výnos, zejména v okresech krajů Ústeckého, Středočeského a Jihomoravského, zvláště pak Louny a Znojmo. V těchto okresech byly také v minulých 7 týdnech hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Ačkoliv došlo ke zlepšení půdní vlhkosti, vodní bilance od počátku sezóny zůstává negativní. V tomto směru za pozornost stojí zvláště jih Jihomoravského kraje. Aktuální mapa zahrnující odpovědi z tohoto týdne bude zpracována v průběhu středy a čtvrtka.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V uplynulém týdnu byly zaznamenány srážky prakticky na celém území České republiky. Nejvíce jich spadlo hlavně v horských oblastech (Krkonoše, Jeseníky, Šumava). Většinou šlo o úhrny přesahující 30 mm/týden. Na zbytku území se srážkové úhrny pohybovaly kolem 10-30 mm/týden. Srážkově nejbohatší bylo pondělí 22.6.2015, kdy nejvíce srážek spadlo v Krkonoších a na střední Moravě. Teploty vzduchu pokračovaly v nastaveném chladném trendu z předešlého týdne. Až do pátku 26.6.2015 se průměrné teploty pohybovaly pod 15°C a maxima do 20°C. V pátek došlo k oteplení a maxima do konce týdne dosahovala hodnot většinou mezi 21-24°C. Minimální teploty vzduchu byly taktéž velmi nízké s hodnotami pod 10°C. Až o víkendu došlo k významnějšímu oteplení a minima se pohybovala již kolem 13-15°C. První polovina týdne byla i větrnější, ve čtvrtek došlo k uklidnění a vítr byl do konce týdne spíše slabý.