28. duben 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (21.4 – 28.4.2019) jsme byly nejdříve pod vlivem tlakové výše, ale v pátek se k nám dostala zvlněná studená fronta. Ve sledovaném období bylo ještě většinou suché počasí. Větší srážkové úhrny z neděle (28.4) a pondělí (29.4) se projeví až v dalším vyhodnocení. Celkově tedy nejvíce srážek bylo zaznamenáno na západě území a to okolo 15 mm/týden. Ve zbytku republiky byly úhrny většinou jen do 5 mm/týden. Na Moravě se objevily občasné bouřky, které přinesly lokálně srážky mezi 5-10 mm/týden. Teploty vzduchu byly jako na houpačce. Do středy se postupně ochlazovalo z maxim okolo 20 °C na 16 °C. Poté se výrazně oteplilo a v pátek vyšplhala teplota až na 28°C.
Hlavně dnešní (pondělní) fronta přináší vydatné srážky do Čech, kde čekáme zmírnění sucha hlavně v povrchové vrstvě. V hlubších vrstvách i přes očekávané srážky se bude situace zlepšovat pomaleji. Čeká nás od příštího víkendu výrazné ochlazení a také větší riziko pozdních jarních mrazů.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se šestý týden v řadě prohloubila. I v minulém týdnu došlo k výraznému zhoršení stavu, kdy většina území České republiky i nadále zůstává v červeno-rudých barvách, značících výjimečné až extrémní sucho (S4-S5). V minulém týdnu se vytvořil pás extrémního sucha táhnoucího se od Šumavy až k Orlickým horám, dále se extrémní sucho vyskytuje na střední Moravě a ve Slezsku.
Situace Intenzity sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) se i v minulém týdnu výrazně zhoršila. V hlubších vrstvách monitorujeme všechny kategorie sucha s tím, že převládají ty nejvyšší kategorie. Na většině území převládá výrazné až extrémní sucho.
Extrémní stav intenzity sucha nadále pokračuje, sucho je pozorováno nyní zhruba na 99 % území. Na 60 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je zhoršení oproti minulému týdnu zhruba o polovinu.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima byly na srážky spíše chudší a nedošlo k doplnění vodního deficitu. Proto na sezónu 2019 s ohledem na dlouhodobou předpověď, pohlížíme s obavami zejména v oblasti jižní a střední Moravy, severní část Slezska a nejvýrazněji pak region severozápadních Čech.

Deficit: V povrchové i hlubší vrstvě deficit půdní vláhy i nadále zasahuje většinu území. V minulém týdnu došlo ke zhoršení deficitu především v povrchové vrstvě a aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je prozatím sledována podnormální vodnost a také kategorie sucho. Nadnormální vodnost je sledována pouze v Krkonoších a Jeseníkách.
V celém profilu do 1 m se k 28.4. vyskytuje deficit na více než 99 % území ČR, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 97 % území je deficit nejméně 20 mm, na 23 % pak deficit nejméně 37 mm a na 9 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na vegetaci: Mapy je třeba nadále interpretovat jako doklad časného začátku vegetační sezóny, což je důsledek relativně teplého průběhu zimy a jara. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází (více např. www.fenofaze.cz). Prozatím tedy nevyčteme ze samotné mapy kondice vegetace oblasti postižené vodním stresem. Podobná situace panuje na většině území střední Evropy. Signálem reálných dopadů probíhající suché epizody je ale nepochybně mezitýdenní zhoršování kondice vegetace. Ačkoliv je vegetace bujnější než v jiných letech dynamika jejího rozvoje se zpomaluje 4. týden v řadě a to podle nás indikuje dopady sucha na vegetaci. Je však nadále otevřené, jaké budou finální dopady na vegetaci, protože při vhodném průběhu počasí (chladnější a srážkově bohatší) mohou být negativní dopady překonány. Je však nutné vnímat tuto zprávu v kontextu dlouhodobé předpovědi, která ukazuje, že bez nadprůměrných srážek nastane v řadě regionů nedostatek vláhy pro plodiny výrazně dříve než obvykle.

Dopady na zemědělství: Zprávy 394 zpravodajů z 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Respondenti popisují nedostatek srážek, který způsobuje špatné vzcházení plodin.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území vlhkost půdy mírně klesla v povrchové vrstvě, výjimkou byla část území Čech, kde vlhkost mírně stoupla vlivem srážek, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 27 % stanic, v 10 až 50 cm je na 22 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 6 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 8 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na jihu a východě Čech a na severní Moravě, nižší především v nížinách v Poohří, na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (21.4. – 28.4.2019) jsme byly nejdříve pod vlivem tlakové výše, ale v pátek se k nám dostala zvlněná studená fronta. Ve studovaném období bylo ještě většinou suché počasí. Větší srážkové úhrny z neděle (28.4) a pondělí (29.4) se projeví až v dalším vyhodnocení. Celkově tedy nejvíce srážek bylo zaznamenáno na západě území a to okolo 15 mm/týden. Ve zbytku republiky byly úhrny většinou jen do 5 mm/týden. Na Moravě se objevily občasné bouřky, které přinesly lokálně srážky mezi 5-10 mm/týden. Teploty vzduchu byly jako na houpačce. Do středy se postupně ochlazovalo z maxim okolo 20 °C na 16 °C. Poté se výrazně oteplilo a v pátek vyšplhala teplota až na 28 °C. V neděli a pondělí byly ještě chladné noci a rána s minimem od 0-5 °C. Poté se oteplilo na 5-10 °C. Uplynulý týden byl opět spíše větrnějšího charakteru a to způsobilo nárůst lesních požárů. Hlavně v pondělí až středa byly průměrné rychlosti nejvyšší.

Situace ve střední Evropě: Na většině sledovaného území došlo k výraznému zhoršení nasycení oproti minulému týdnu a to především v severní části sledovaného území. Kromě pobřeží Černého moře vidíme výraznou anomálii půdní vlhkosti i na levém břehu Tisy a celé Panonské nížině, skrze kterou dosahuje na jih Moravy. Poměrně nápadné jsou pak málo nasycené regiony na Hané a v Polabí

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (29.4.-6.5.2019) budeme zpočátku pod vlivem tlakové níže nad jihovýchodní a východní Evropou. Ke konci týdne k nám přijde studená fronta a za ní očekáváme další ochlazení. Celkově tento týden bude charakteristický častějším deštěm. Nejvyšší úhrny se čekají dneska a poté v sobotu. Podle model ECMWF IFS se předpokládají týdenní úhrny okolo 35 mm, naopak model GFS je podstatně vlhčí a predikuje hodnoty k 50 mm za týden. Celkově více srážek by mělo spadnout v Čechách než na Moravě. Do pátku včetně budou maxima často ještě nad hranicí 15 °C a minimální teploty mezi 5-8 °C. K prudšímu ochlazení dojde v sobotu, kdy denní teploty se budou pohybovat mezi 8-10 °C, v nížinách okolo 12 °C. Rizikem hlavně budou noční teploty, které spadnou až k bodu mrazu. Jako nejrizikovější den se jeví noc na neděli, kdy na většině území Čech mohou být teploty i pod 0 °C. Díky předpokládaným vyšším úhrnům srážek se výrazně zlepší situace v povrchové vrstvě 0-40 cm, kde sucho nebude prakticky pozorováno. Horší situace bude v hlubších vrstvách, kde se sucho sice zmírní, ale bude stále pozorováno a to nejčastěji v kategorii S2, tedy mírné sucho. V celém profilu 0-100 cm zůstane nejmenší relativní nasycení půdy na jižní Moravě a to pod 50 %. Na zbytku území se dostane na 70-90 %.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje počasí do 15. května bude druhý týden v květnu až o 8 °C chladnější než je dlouhodobý průměr. Ke konci příštího týdne se předpokládá postupné oteplování na hranici dlouhodobého průměru. Nejvíce srážek za celé období má tento střednědobý model na dnešek a pak na víkend. V dalších týdnech pak předpokládá přeháňky.
Hlavně dnešní (pondělní) fronta přináší vydatné srážky do Čech, kde čekáme zmírnění sucha hlavně v povrchové vrstvě. V hlubších vrstvách i přes očekávané srážky se bude situace zlepšovat pomaleji. Čeká nás od příštího víkendu výrazné ochlazení a také větší riziko pozdních jarních mrazů.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly po relativně vysokých teplotách minulém týdnu teploty v dalším týdnu klesnout pod obvyklé hodnoty a po další 3 týdny být spíše normální nebo jen mírně nižší než normální. Srážkově by ČR mělo v příštích 4 týdnech být celkově blízko průměru. Do třetí dekády června je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu. Deficit ve velké části Moravy, severu Slezska a v oblasti mezi severozápadem Pražské aglomerace a Poohřím přetrvá nejspíše do třetí dekády července. Je zřejmé, že aktuální úroveň nasycení půdy, při normálním průběhu srážek nepostačí v řadě regionů, zvláště těch výše jmenovaných, pro hladký průběh vegetace a při normálním průběhu srážek mohou v současné době suché oblasti vykazovat nižší než obvyklé nasycení ještě v polovině srpna.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na Moravě a v Poohří i podél toku Labe. Naopak na jihu Čech a na Vysočině a lokálně v řadě dalších míst je situace relativně dobrá, jak naznačují mapy.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.