28. prosinec 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu podle předpokladů příliš nezměnilo a přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou stále více než ¾ půd v ČR (tedy podobně jako v minulých dvou týdnech).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na východě a jihu Čech, v některých oblastech severní Moravy a při hranici s Polskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na téměř 96% území, což je stejná hodnota jako na počátku minulého týdne. V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen v omezeném rozsahu v Polabí a na horním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území prakticky nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem dramaticky nezměnila. V celém profilu jsou počínajícím nebo mírným suchem postižena méně než 3% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,2%). V současné době se výskyt nižší než obvyklé zásoby vody v půdě projevuje v povrchové vrstvě na 5% území (sucho intenzity S1-S3), zejména pak v krajích Královehradeckém a Jihočeském a v menší míře také v kraji Olomouckém.
 
Vegetace: S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině stanic k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-20 cm, nadále zde ale převládá vysoká vlhkost půdy nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 2 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 26 % stanic, v 10-50 cm na 24 % a v 50-100 cm u 27 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm byly zaznamenány v jižních Čechách, v 0-100 cm především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Uplynulý týden (21-28.12.2014) byl hlavně charakteristický přechodem studené fronty, která ukončila období nadprůměrných teplot vzduch. Mnoho srážek ale studená fronta nepřinesla. Většinu srážek lze hodnotit spíše jen jako mrholení. Rozdílná situace byla na horách, kde bylo srážek více. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších, a to většinou úhrny vyšší než 20 mm/týden. Na zbytku území byly týdenní srážkové úhrny na většině území pod 10 mm. Nejvyšší průměrné teploty vzduchu byly zaznamenány v úterý 23.12.2014, a to zhruba kolem 8°C. Na druhý vánoční svátek klesly teploty vzduchu pod bod mrazu a o víkendu 27-28.12.2014 dokonce až pod -5°C. Maximální teploty vzduchu dokonce o tomto víkendu se jen lokálně dostaly nad bod mrazu, tedy můžeme tyto dny charakterizovat jako ledové dny. Minimální teploty v mrazových kotlinách dokonce klesaly pod -20°C. Minulý týden byl hodně větrný, a to hlavně na horách. Vítr byl doprovázen i silnými nárazy rychlosti větru.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku relativně nízkých teplot a pokračujících srážek. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.