28. říjen 2018

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (21.10.2018 – 27.10.2018) se na území republiky střídaly tlakové útvary a počasí včetně její předpovědi se dost dynamicky měnilo. Srážky v minulém týdnu zvláště o víkendu a v pondělí 29.10. přispěly ke snížení intenzity sucha zvláště v povrchové vrstvě. Aktuálně sníženou zásobou vody v půdě sice nadále trpí 4/5 území, ale rozsah zasažení extrémním či výjimečným suchem klesl z 48 na 21 %. Naplnila se tak předpověď z předchozího týdne včetně odhadu, že v hlubších vrstvách se tyto pozitivní změny prozatím neprojeví.

Aktuální intenzita sucha:  Po výrazném zesílení sucha během měsíce října, přinesl uplynulý týden a zejména víkend očekávané srážky. Došlo k výraznému zmírnění vodního deficitu v oblasti jižních Čech a Vysočiny, nicméně situace se relativně málo zlepšila ve východních, severních a části středních Čech, kde je situace i nadále povážlivá. Na Moravě přetrvává relativně uspokojivý stav. Nejhůře je na tom oblast ležící severně od Brna a pak Ostravsko, i když v republikovém kontextu jde o menší enklávy. Naopak na jižní Moravě není pozorováno sucho a je tam stav obvyklý pro dané období. Celkově na území republiky je sucho pozorováno na 57 % území a na 81 % je snížená zásoba vody v půdě. Přitom i nadále na 21 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je sice výrazné zlepšení oproti minulému týdnu, ale stále znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku.

Deficit: Deficit půdní vláhy sice i nadále zasahuje prakticky celé území ČR s výjimkou několika enkláv na jihovýchodě Moravy, ale současně došlo na většině území k jeho redukci. Přesto platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Naopak na většině toků zvláště v jižních Čechách a Vysočině vidíme výrazné zlepšení situace. Bohužel úroveň deficitu a předpověď počasí nás vede k přesvědčení, že půjde pouze o normalizaci přechodnou.
V celém profilu do 1 m se k 28.10. vyskytuje deficit na více než 9/10 území ČR. Na 80% území je deficit nejméně 20 mm, na 39 % pak deficit nejméně 40 mm a na 10 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Kondice vegetace: Díky vyšším teplotám vzduchu je nyní stav vegetace lepší než je v tuto dobu obvyklé. Nadmíru dobře je na tom vegetace na Moravě, kde kromě tepla bylo za poslední delší období i více srážek a sucho se zde tolik neprojevuje. Stav vegetace je tu místy i o 40 % lepší než je obvyklé. Naopak horší stav než je v toto období normální přetrvává na východě a západě Čech. Zde se na tom projevu hlavně nízká zásoba vody v půdě a tedy horší dostupnost vláhy pro rostliny. Oproti minulému týdnu došlo prakticky všude ke zlepšení.

Dopady na zemědělství: Zprávy 237 zpravodajů z 64 okresů, které postihují 653 katastrů, ukazují ostrou hranici mezi skutečně výraznými projevy v Čechách a na Moravě. Toto rozdělení potvrzují i mapy kondice vegetace. Mapa dokládá pozorované/očekávané propady výnosu kukuřice, brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 64 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Extrémní poškození porostů je hlášeno v 26 okresech. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území byl zaznamenán vzestup vlhkosti půdy ve vrstvě 0-10 cm, v hlubších vrstvách vlhkost stagnovala. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 10 % stanic, v 10 až 50 cm je na 43 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 30 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 4 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (21.10.2018 – 27.10.2018) se na území republiky střídaly tlakové útvary a počasí včetně její předpovědi se dost dynamicky měnilo. Největší srážkové úhrny byly v úterý, ve středu a v sobotu. Týdenní předpověď slibovala úhrny okolo 15-25 mm s tím, že na JM bude jen okolo 5 mm/týden. Nakonec byla realita trochu vyšší, ale při tak velké dynamice byl výsledek předpovědi velice dobrý. V průměru opravdu byly nejčastější úhrny od 15-25 mm, s tím, že mezi 5-10 mm/týden spadlo v Polabí a na jižní Moravě. Vyšší úhrny byly na Vysočině a v jižních Čechách. Zde spadlo nejčastěji mezi 25-35 mm/týden. Rekordmanem byly Krkonoše, kde byly zaznamenány úhrny i nad 50 mm/týden. Maximální teploty vzduchu byly celkem jako na houpačce. Nejčastěji se pohybovaly od 12-15 °C. Nejchladnějšími dny bylo úterý, středa a sobota, kdy maxima padaly pod 10 °C. Minimální teploty se pohybovaly okolo 5 °C, jen v pondělí bylo výrazně chladněji, kdy padaly teploty pod bod mrazu. Od úterý do čtvrtku přecházela přes nás tlaková níže, která přinesla i větrné počasí. V úterý byly vysoké nárazy rychlosti větru i nad hranici 25 m/s.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na většině sledovaného území spíše ke zhoršení zvláště v oblasti Balkánu a jižní poloviny domény obecně. Nadále zůstávají poměrně suché oblasti nejvíce suchem zasažené v létě tj. oblast zasahující povodí Labe ve velké části Německa, zvláště pak Braniborska. Tato suchá oblast nadále zasahuje i rozsáhlé oblasti Beneluxu, jižního Dánska i východní Francie a z jihu ji doplňuje nezvykle suchá Itálie. Na chorvatském pobřeží Jaderského moře a na většině území Balkánu a v Černomoří se oproti předchozímu týdnu situace dále zhoršila, byť i nadále lze konstatovat, že s ohledem na roční dobu není zatím situace nikterak neobvyklá

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (29.10.-5.11.2018) bude ve znamení nadprůměrných teplot vzduchu a většinou slunečnějšího počasí, které pokazí čtvrtek se svým přechodem studené fronty. Většina srážek bude vázána právě na ni. Mělo by jít celkem jen o průchod úzkého srážkového pole, což značí jen kratší přechodný déšť. Momentálně modely počítají, že by tato fronta měla přecházet hlavně přes Moravu, kde může spadnout okolo 10 mm/týden. Tam kde se fronta slabší, budou úhrny jen do 5 mm/týden. Maximální teploty budou v tomto týdnu většinou okolo 15 °C. Minimální teploty budou dosti kolísat. Nejčastěji by měly být od 5-10 °C, jen noc na úterý bude výrazně teplejší. Díky očekávaným nízkým úhrnům a vyšším teplotám než je obvyklé, tak by se sucho mělo mírně rozšiřovat. Díky srážkám v uplynulém týdnu není problém v povrchové vrstvě, ale zde se konci týdne začnou objevovat první náznaky sušších oblastí a to převážně na JM. V hlubších vrstvách bude setrvalý stav. Nejhorší situace zůstane v Polabí. Ke konci týdne očekáváme relativní nasycení půdy na 40 % v nižších polohách, naopak ve vyšších nadmořských výškách nad 70 %.
Podle dlouhodobějšího výsledu modelu GFS ensemble (do 14. listopadu) se počítá, že bude období teplotně nadprůměrné. Počátkem příštího týdne by dokonce mohlo být tepleji až o 8 °C než je dlouhodobý průměr. Srážkově by období mělo být většinou sušší. Celkově až do 14. listopadu jsou predikované úhrny v celé republice okolo 10-20 mm. Podobné výsledky dává i model ECMWF ensemble, který na dalších 14 dní očekává teplotně nadprůměrné období a na následujících 14 dní (12-25.11.2018) předpokládá průměrné hodnoty. V následujících období nás čeká nadprůměrné teplé počasí s malým úhrnem srážek. Bude tedy tendence ke zhoršování stavu v oblasti sucha, ale nemělo by docházet k dramatické změně oproti aktuálnímu stavu.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše vyšší než průměr a současně jsou očekávány průměrné až mírně podprůměrné srážky a to zvláště v příštích dvou týdnech. Proto přes aktuální zlepšení nelze očekávat návrat do normálního rozložení vláhy a to i díky tomu, že s ohledem na pokračující vegetační sezónu se spotřebovává vegetace více vody než obvykle..
Existující deficit vláhy nadále predisponuje prakticky celé území s výjimkou řady enkláv jižní Moravy a části jihočeské pánve k nižšímu než obvyklému nasycení až poloviny druhé listopadové dekády. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, severu Jihomoravského kraje, regionů kraje Olomouckého a v celém kraji Moravsko-slezském se setkáváme s negativní prognózou až do vánočních svátků

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.