28. srpen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (21.8.–27.8.2022) výrazně ovlivnila naše území zvlněná studená fronta. Ta přinesla vydatné srážky. Nejvíce srážek spadlo na Vysočině a to místy i více než 100 mm za týden. Více srážek bylo také na jižní Moravě (okolo 50 mm za týden) a třeba i na Karvinsku (70-120 mm za týden). Tam, kde nebyly tak intenzivní srážky, tak spadlo okolo 20 mm za týden. Začátek týdne byl dosti chladný s maximem mezi 15-20 °C. Poté se začalo celkem dost oteplovat a ve čtvrtek a pátek byly maxima na 26-30 °C, lokálně i vyšší.
Vydatné srážky v uplynulém týdnu připravily dobré zásoby pro další období, kdy srážek bude málo, ale půdní vlhkost se bude udržovat stále na obvyklých hodnotách pro toto období. Horší situace bude zůstávat na západě Čech.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém a předminulém týdnu zlepšila téměř na celém území. Drobná lokalita zůstává v Královéhradeckém kraji. Jinak není sucho sledováno.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se výrazněji zlepšila tam, kde byly zaznamenány intenzivní srážky. Sucho však zůstává v západních a severozápadních Čechách, v Polabí a místy na Moravě.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na 3 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulém týdnu došlo k výraznějšímu zlepšení

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu výrazněji zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je nyní sledován kladný stav na většině území, převážně o 5 mm, místy o více než 20 mm. Situace však zůstává nepříznivá v Krušnohoří a místy v Libreckém kraji a v Polabí.
Deficit půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se místy také zlepšil, nedošlo však k tak rozsáhlé pozitivní změně jako v povrchové vrstvě. Deficit se nachází téměr na polovině území, s výjimkou oblasti jižné od Prahy, místy v jižní části republiky a na Moravě.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ se na většině území republiky změnil stav z podnomální vodnosti na normální až nadnormální vodnost. Na mnoha místech se však vyskytuje i nadále stav podnormální vodnosti, záleží na srážkách v minulém týdnu.
V celém profilu do 1 m se k 28. 08. vyskytuje deficit na cca 19 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 6 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na více jak 1 % je záporná odchylka o více jak 40 mm

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazněji zlepšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Nasycení až na 100 % je po dlouhé době na cca 80+ % území. Nejhorší stav zůstává v severozápadních Čechách a v severním Polabí, kde hodnoty jsou okolo 30–50 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Nízké hodnoty zůstávají nadále v severozápadních a západních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Moravě.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21.08. Zprávy 209 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 28 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 13 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 19 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů (5) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (44 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (20 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (32 % hlášení) až vlhký (24 % hlášení).
Stav půdy a krajiny se na přelomu minulého a tohoto týdne po dlouhé době zlepšil díky srážkám. Jejich intenzita však místy byla na škodu a je otázkou, jak krajina a plodiny dokážou tento extrém využít. Situace je nyní však lepší než před týdnem, nicméně i nadále jsou místa, kde dostatek srážek nebyl zaznamenán.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 08. Hlášena je situace v sedmi okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V karlovarském okrese jsou hlášeny silné projevy sucha, v okrese Brno-venkov a přerovském jsou sledovány pokročilé projevy sucha na dřeviny a v tachovském a klatovském okrese počínající projevy sucha, ve zbylých hlášených okresech nejsou zaznamenány projevy sucha

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu místy vydatné srážky opět zvyšovaly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm, ve 40-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 46 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve středních a jižních Čechách a na severní Moravě, nižší v severozápadních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (21.8.–27.8.2022) výrazně ovlivnila naše území zvlněná studená fronta. Ta přinesla vydatné srážky. Nejvíce srážek spadlo na Vysočině a to místy i více než 100 mm za týden. Více srážek bylo také na jižní Moravě (okolo 50 mm za týden) a třeba i na Karvinsku (70-120 mm za týden). Tam, kde nebyly tak intenzivní srážky, tak spadlo okolo 20 mm za týden. Začátek týdne byl dosti chladný s maximem mezi 15-20 °C. Poté se začalo celkem dost oteplovat a ve čtvrtek a pátek byly maxima na 26-30 °C, lokálně i vyšší. Noční teploty byly většinou okolo 15 °C. Větrné počasí bylo hlavně minulou neděli a pondělí.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 29.8.2022) nás čeká většinou polojasná či oblačná obloha s občasnými přeháňkami. V dalších 10 dnech na velké části republiky buď nebude pršet a nebo spadne jen do 10 mm. Výjimečně může napršet i více. Teploty vzduchu budou ještě v úterý okolo 25°C, ale poté se mírně ochladí a maxima se budou pohybovat nejčastěji okolo 20-22°C. Noční teploty už začnou častěji pod 15°C. Půdní vlhkost se příliš v dalších 10 dnech měnit nebude, i když svrchní vrstva do 40 cm bude mírně ztrácet vlhkost, ale měla by být většinou ještě relativně vysoká. Špatná situace bude zůstávat hlavně na východě Čech.
Střednědobý výhled do 14. září předpokládá, že teploty vzduchu budou do konce týdne odpovídat dlouhodobému průměru. Naopak v dalším týdnu se má oteplit a to až o 5°C nad obvyklé hodnoty. Maxima se budou dostávat až nad 25°C, teoreticky nejsou vyloučeny hodnoty okolo 30°C. Srážek bude spíše méně.
Dlouhodobá předpověď do 10. října předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu většinou průměrné, v týdnu od 12-19. září modely čekají mírně chladnější epizodu.
Vydatné srážky v uplynulém týdnu připravily dobré zásoby pro další období, kdy srážek bude málo, ale půdní vlhkost se bude udržovat stále na obvyklých hodnotách pro toto období. Horší situace bude zůstávat na východě Čech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.