28. únor 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (21.2. – 27.2.2021) nás ovlivňovala hlavně tlaková výše a s tím spjatý inverzní charakter počasí. V pátek poté studená fronta přinesla menší množství srážek. Nejčastěji byly zaznamenány úhrny do 7 mm za týden. Sněžení se vyskytovalo již sporadicky a naopak sníh výrazně odtával. Teplota během týdne výrazně rostla. Zpočátku byly maxima většinou mezi 4-7 °C, ale ve středu a ve čtvrtek se dostaly místy i nad hranici 20 °C a na mnoha stanicích padaly únorové rekordy.
V dalších 10 dnech bude opět srážek spíše méně. Půdní vlhkost se bude postupně snižovat v hloubce do 40 cm, kde za 10 dnů by měl být nejnižší hodnota na Znojemsku.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se aktuálně nevyskytuje. Tající sníh půdu nasytil a nyní je stav bez rizika sucha. Pouze v několika menších lokalitách se vyskytuje počínající sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) také není v podstatě nyní sledována. Vyskytují se pouze drobnější lokality na Šumavě a na jihu Čech.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 1 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zhoršil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) však převažuje i nadále stav neutrální až lepší. Na jižní Moravě, v okolí Prahy, ve Slezsku a v jižních Čechách je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území výrazně nadnormální až nadnormální vodnost. Pouze v jihozápadních Čechách převažuje normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 28. 02. vyskytuje deficit zhruba na 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 8 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo v především v povrchové vrstvě, ale ne nijak zásadně.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje stav mezi 70–100 % relativního nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na většině území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 02. Zprávy 225 zpravodajů z 61 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Jeden okres čeká ztráty mezi 10–30 %, pět okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (68 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (25 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 51 % hlášení) až vlhká (29 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená z roztátého sněhu.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 01. V tachovském a jindřichohradeckém okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, v dalších osmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nadále převládá vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách v hloubkách 30 až 100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 61 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 31 % stanic a v 50-100 cm na 24 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (21.2. – 27.2.2021) nás ovlivňovala hlavně tlaková výše a s tím spjatý inverzní charakter počasí. V pátek poté studená fronta přinesla menší množství srážek. Nejčastěji byly zaznamenány úhrny do 7 mm za týden. Sněžení se vyskytovalo již sporadicky a naopak sníh výrazně odtával. Teplota během týdne výrazně rostla. Zpočátku byly maxima většinou mezi 4-7 °C, ale ve středu a ve čtvrtek se dostaly místy i nad hranici 20 °C a na mnoha stanicích padaly únorové rekordy. K ochlazení pak došlo za frontou během sobotního dne. Noční teploty se pohybovaly pravidelně okolo bodu mrazu. Vítr byl slabý, nejčastěji do 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 1.3.2021) budeme prvně pod vlivem tlakové výše a díky ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu, což bude znamenat pokračování inverzního charakteru počasí. Ve čtvrtek to bude narušeno přesunem studené fronty a za ní se k nám dostane spíše studenější vzduch od severu. Do příštího týdne by tedy mělo napršet většinou jen okolo 5 až 10 mm a to ve čtvrtek a pátek. V noci nelze vyloučit ani slabé sněžení. Teploty vzduchu budou šplhat do čtvrtka až k 15°C, poté se ochladí a předpokládáme maxima jen okolo 5°C. Během dalšího týdne by měla teplota postupně zase růst. Noční teploty budou před příchodem fronty okolo bodu mrazu, poté ke konci týdne budou klesat v průměru k -5°C. Půdní vlhkost byla nyní dotována hlavně roztávajícím sněhem, proto je relativně nasycení celkem vysoké. To se bude v dalších 10 dnech snižovat a to v povrchové vrstvě do 40 cm. To na některých místech bude znamenat již sníženou půdní vlhkost oproti normálu. Nejmenší půdní vlhkost bude v dalších 10 dnech pravděpodobně na Znojemsku.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 17. března očekává nadprůměrné teploty vzduchu hlavně v tomto týdnu, ale na víkend dojde k ochlazení. Poté v dalším období čekáme průměrné teploty vzduchu. To znamená, že od 6. do 17. března budou maxima růst od 5 do 10°C a minima se dostanou většinou nad bod mrazu a zatím zde nejsou očekávané žádné silné mrazy.
V dalších 10 dnech bude opět srážek spíše méně. Půdní vlhkost se bude postupně snižovat v hloubce do 40 cm, kde za 10 dnů by měl být nejnižší hodnota na Znojemsku.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.