29. březen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu dále zhoršilo, nicméně na většině území trvá relativně vysoké relativní nasycení půdy, jak vyplývá z mapových podkladů. Mapy současně nezoohledňují nedělní a pondělní srážky. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se v minulém týdnu vyskytovaly na 19% území (oproti 24% v minulém týdnu), zatímco nasycena alespoň na 70% v této vrstvě je více než 1/4 území ČR (tedy přibližně stejně jako minulý týden).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením ve středu, severozápadě, východě i jihu Čech, a dále v západní části jižní Moravy, shodou okolností v místech nejvíce postižených nedostatkem vláhy v minulé vegetační sezóně. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na téměř 9/10 území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy stále velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, ituace zůstala ve srovnání s minulým týdnem v povrchové vrstvě přibližně stejná a o horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, lze hovořit na ⅖ území. Jedná se převážně o kategorie S1 a S2, tedy o odchylku nepříliš významnou. Známky počínajícího sucha (prozatím bez dopadů) byly potvrzeny i našimi pozorovateli na severozápadě Čech. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postižena 1/4 území. Výjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 a horší (1,3% v celém profilu), přičemž v povrchové vrstvě jde o 10%, zatímco v hlubší vrstvě o 0,6%.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině stanic k vzestupu půdní vlhkosti ve vrstvě 0-10 cm, nejčastěji je zde vlhkost nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 38 % stanic, v 10-50 cm na 28 % a v 50-100 cm u 32 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují ve vrstvě 11-50 cm především v Polabí, Poohří, jižních a západních Čechách a v okolí středního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - V současné době díky mírnému průběhu zimy je patrný relativně časný nástup vegetační sezóny, který byl nicméně zpomalen charakterem počasí v uplynulých dnech a stále relativně nízkými minimálními teplotami. Průměrná kondice vegetace na většině území je nicméně nadprůměrná na většině území, což souvisí jednak s nástupem jara a současně se stále relativně dobrou zásobou půdní vláhy na většině území.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (22.3-29.3.2015) byly srážky zaznamenány hlavně ve čtvrtek (26.3.2015) a neděli (29.3.2015). Ve čtvrtek byly nejvyšší úhrny zaznamenány v Jeseníkách a Krkonoších (i přes 20 mm/den). Na zbytku území byly srážky většinou do 10 mm/den. V neděli byly nejvyšší úhrny v Krkonoších a Šumavě, což lokálně zvedlo i hladiny řek na 3. SPA. Zde byly naměřeny úhrny nad 40 mm/den. Průměrné teploty vzduchu minulý týden stoupaly postupně ke svému maximu ve středu, poté opět došlo k ochlazení. Oproti začátku týdne byla středa teplejší zhruba o 7°C, naopak konec týdne byl oproti středě zhruba o 5°C chladnější. Maximální teplota vzduchu uprostřed týdne stoupala i k hodnotám přes 17°C. Minimální teploty se v minulém týdnu většinou pohybovaly od -5 do +5°C. Nejníže klesaly teploty v pondělí (-5°C), naopak ve čtvrtek vybočovaly minimální teploty mimo rámec minulého týdne a pohybovaly se kolem 7°C. Vítr byl minulý týden spíše proměnlivý, střídaly se větrnější dny se spíše klidnějšími.