29. březen 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (22.3. - 28.3.2020) se vyplnila předpověď, kdy modely většinou předpokládaly sušší počasí. Pršelo jen minimálně a to minulou neděli (22.3.2020). Na většině území nepršelo vůbec anebo byly zaznamenány úhrny do 1 mm za týden. Výjimka byla v Beskydech a Jeseníkách, kde napršelo do 5 mm za týden. Počasí bylo zpočátku velmi chladné, ale postupně se začalo oteplovat. V neděli a pondělí byla denní maxima jen do 3°C, naopak v pátek a sobotu vyšplhaly teploty na 15-17°C, místy dokonce až k 19°C. Noční minima naopak neudělaly vůbec radost našim zemědělcům a ovocnářům. Ty totiž klesaly až k -8°C a noci bod bodem mrazu byly prakticky celý týden.
Procházíme momentálně další sušší periodou, kdy minulý týden prakticky nepršelo a ani v dalších 10 dnech srážky nečekáme významné úhrny. Spíše naopak slunečné a postupně teplé počasí. Bohužel pro zemědělce a ovocnáře jsou nepříjemné noční teploty, které klesají pod bod mrazu.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden podstatně zhoršila. Sucho se v tomto půdním profilu oproti předminulému týdnu značně rozšířilo.. sledovali jsme pouze menší enklávy počínajícího sucha. K poslední neděli je však sledováno počínající sucho na 80–90 % republiky. V Libereckém kraji, Krušných horách a na menších místech v jižních Čechách, na jižní Moravě a Moravě sledujeme však už mírné či výrazné sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se také podstatně prohloubila. Velmi podstatně se rozšířilo počínající sucho převážně na celém území. Nadále výrazné až extrémní sucho zůstává především v Jihočeském kraji. Další oblasti zasažené suchem Krušné hory, Liberecký kraj, Krkonoše, Orlické hory, ale také Jeseníky a Beskydy.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 78 % území České republiky, oproti minulému týdnu se sucho rozšířilo zhruba o 40 %. V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severozápadně od Prahy a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce, nejeví se očekávaný vývoj moc optimisticky

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu mírně zhoršil. Největší rozdíl oproti minulému týdnu nastal v povrchové vrstvě (0–40 cm), kde většina České republiky náleží do kategorie, kde je negativní odchylka zhruba -5 až -20 mm. Lepší stav v této vrstvě je sledován v okolí Prahy.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) situace spíše stagnovala. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severozápadních Čech, Třeboňska, Pardubicka, jižní Moravy.. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Normální až podnormální stav vodních toků je sledován převážně na celém území republiky. Vyskytují se i místa se stavem „sucho“ vč. extrémní sucho a to na jižní Moravě, případně na tocích v jižních Čechách a v Polabí.
V celém profilu do 1 m se k 29. 03. vyskytuje deficit zhruba na 84 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 10 % území je deficit nejméně 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zhoršila. Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří, v jižních Čechách a na jižní a střední Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Horské oblasti v Čechách jsou nasyceny velmi dobře. Nejhorší stav sledujeme v oblasti severozápadně od Prahy, na jižní a střední Moravě, na Krnovsku a v jižních Čechách. Na Moravě se začaly vyskytovat oblasti pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Dobrého nasycení je dosahováno na 99 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 1 % území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 03. Zprávy 319 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. V mnoha okresech nejsou hlášeny projevy sucha. Reportéři hlásí v mnoha případech poškození hraboši. Silný vítr a teplé počasí v minulém týdnu snížily půdní vláhu. Pokračují jarní práce na polích. Vegetace je zhruba o 2 týdny bujnější než je obvyklé. Ovocné stromy, které kvetou, jsou ohroženy mrazy, které jsou hlášeny i pro příští týden. Ohrožen je i mák, který nyní vzchází..

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 03. V jihlavském, znojemském, pardubickém, kroměřížském okrese a také v okrese Brno-venkov a Rychnov nad Kněžnou nejsou sledovány projevy sucha.

Index půdní vláhy: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v severní Itálii, v jižní Francii, na pobřeží Černého a Jadranského moře a také v Maďarsku. Severní oblast sledovaného území je nasycena relativně dobře. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.
Oproti minulému týdnu se na většině sledovaného území půdní vláha snížila.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území Čech vlhkosti půdy v povrchové vrstvě mírně klesly, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 10 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm a 50-100 cm na 11 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severovýchodní Moravě a Čechách, nižší především v nížinách ve středních a jižních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (22.3. - 28.3.2020) se vyplnila předpověď, kdy modely většinou předpokládaly sušší počasí. Pršelo jen minimálně a to minulou neděli (22.3.2020). Na většině území nepršelo vůbec anebo byly zaznamenány úhrny do 1 mm za týden. Výjimka byla v Beskydech a Jeseníkách, kde napršelo do 5 mm za týden. Počasí bylo zpočátku velmi chladné, ale postupně se začalo oteplovat. V neděli a pondělí byla denní maxima jen do 3°C, naopak v pátek a sobotu vyšplhaly teploty na 15-17°C, místy dokonce až k 19°C. Noční minima naopak neudělaly vůbec radost našim zemědělcům a ovocnářům. Ty totiž klesaly až k -8°C a noci bod bodem mrazu byly prakticky celý týden. Uplynulý týden byl i relativně větrnější, kdy se průměrné denní rychlosti větru pohybovaly mezi 2-4 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 30.3.2020) nás čeká pokračování suššího a slunečnějšího počasí. Malé množství spadne v úterý a poté v pátek. V následujících 10 dnech to bude ale znamenat, že někde nebude pršet vůbec a pokud už budou srážky zaznamenány, tak nejčastěji jen okolo 5 mm za 10 dnů. První polovina tohoto týdne bude chladná, kdy nám v noci budou klesat teploty pod bod mrazu a tedy hrozí poškození zemědělských plodin. I během dne se budeme dostávat na maxima jen okolo 5-7°C. Před víkendem se začne oteplovat, noční teploty se dostanou lehce nad bod mrazu a maxima nad 10°C. Počátkem příštího týdne pak čekáme maxima nad hranicí 15°C. Tento nepříznivý vývoj v počasí bude mít za následek v následujících 10 dnech vyšší ztrátu vody z půdy a až 80 % území republiky bude trpět sníženou půdní vlhkostí a dokonce až 60 % území mírným suchem. K výraznějšímu zhoršení dojde hlavně v povrchové vrstvě do 40 cm.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 15. dubna předpokládá, že do tohoto víkendu budou teploty podprůměrné, ale poté se dostanou o 1-3°C nad dlouhodobý průměr. Častější srážky slibuje tento model, až od poloviny příštího týdne.
Procházíme momentálně další sušší periodou, kdy minulý týden prakticky nepršelo a ani v dalších 10 dnech srážky nečekáme významné úhrny. Spíše naopak slunečné a postupně teplé počasí. Bohužel pro zemědělce a ovocnáře jsou nepříjemné noční teploty, které klesají pod bod mrazu.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě podprůměrné. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné. Do poloviny dubna je cca 20% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech a jižní Moravy přetrvá s velkou pravděpodobností do poloviny června. Do poloviny července pak je jen přibližně 30-50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do září letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na jižní Moravě.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.