29. červen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden díky významnějším srážkám a relativně nižším teplotám vedl k částečné stabilizaci situace, která zůstává ale stále dosti nepříznivá. Díky dlouhodobému deficitu srážek se na většině území relativního nasycení půdy nezvýšilo. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době postiženo stále přes ⅘ území.

 
 
V povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nasyceno alespoň na 70% méně než 6% území. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na cca 1/20 území což je lepší stav než v minulém týdnu. Celkově se stav zlepšil při severní hranici státu a na většině území Čech. Situace je vážná zejména tam, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady obsah vláhy, který limituje optimální růst rostlin. Tento stav na některých místech trvá již 5. měsíc v řadě, byť je situace stále mírně lepší než na počátku května. Momentálně nejvíce postižen je kraj Jihomoravský a Olomoucký, s lokálními ohnisky v Ústeckém, Plzeňském a Jihočeském kraji. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na 1/10 území, pokud uvažujeme celý profil a 1/3 území v povrchové vrstvě (oproti ⅔ minulý týden).
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se s vzhledem k minulému týdnu mírně zlepšila, ale zůstává velmi nepříznivá. V celém profilu je přibližně 35% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy přibližně stejně jako v předchozím týdnu (30%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se snížila z 61% území na 46%. Důležité je podotknout, že oblasti, které suchem trpěly na jaře, zůstávají stále postižené. I přes současné zlepšení postihuje nedostatek vláhy celé území kraje Jihomoravského a část území kraje Plzeňského, Olomouckého, Ústeckého a Zlínského.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu spadlé srážky zastavily pokles půdní vlhkosti na některých stanicích, místy došlo k mírnému zvýšení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě půdy. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 47 % stanic, v 10-50 cm na 48 % stanic a v 50-100 cm na 38 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-50 cm jen u 4 % stanic, v 50-100 cm u 5 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány opět především na jižní a střední Moravě, jen místy v Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (22-29.6.2014) se významné srážky vyskytovaly hlavně ve středu 25.6.2014, v sobotu 28.6.2014 a v neděli 29.6.2014. Ve středu se nad naším územím vyskytovala rozsáhlá oblačnost, která přinesla nejvíce srážek do severní poloviny republiky, kde řada míst měla denní úhrny vyšší než 20 mm. V jižní polovině se většinou objevovaly úhrny kolem 10 mm, na jihovýchodě Moravy byly srážky velmi slabé, v řádu několika milimetrů nebo dokonce nepršelo. V sobotu 28.6.2014 nebyly srážky takto prostorově výrazné, nejvíce jich bylo v oblasti Jeseníků, kde se objevila silnější bouřka, dále v jižních Čechách byly naměřeny úhrny většinou do 10 mm. V neděli 29.6.2014 se k nám nasouvala zvlněná studená fronta od západu a přinesla další, místy i vydatnější srážky (často vázané na bouřky). Nejvíce srážek bylo na severovýchodě území ČR (i přes 30 mm), poté byla řada míst s úhrny nad 10 mm zaznamenána na jižní Moravě, Českomoravské vrchovině a Krušných horách. Celkové týdenní sumy srážek byly velmi nízké hlavně v oblasti jižní Moravy, kde většinou byly jen do 10 mm. Naopak v oblasti severních hor byly týdenní úhrny vyšší než 40 mm. Na většině území ČR se pohybovaly úhrny kolem 10-30 mm/týden. První polovina týdne byla teplotně spíše chladnější, vyšší teploty vzduchu se vyskytovaly hlavně od pátku do neděle (27-29.6.2014). V neděli až úterý (22-24.6.2014) se pohybovaly maximální teploty většinou kolem 20-22°C, ve středu a ve čtvrtek dokonce klesly v průměru k 17°C. Poté došlo k oteplení s maximem v sobotu, kde na několika místech překročila maximální teplota vzduchu i 30°C hranici. Nejchladnější den z pohledu minimálních teplot vzduchu byl pátek 27.6.2014, kdy v průměru klesaly teploty až k 7°C. Během celého týdne ale na některých místech klesaly minimální teploty i pod bod mrazu. Vítr byl většinou v průměru kolem 2 m/s, jen v sobotu a neděli byl na některých místech zaznamenán i vyšší a to hlavně díky nárazům vázaných na bouřky.
 
V nejbližších dnech očekáváme místní zlepšení díky předpokládaným srážkám, které však budou spíše lokálního charakteru, takže současně očekáváme další nárůst lokálních rozdílů. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše podprůměrný průběh teplot a mírně nadprůměrné srážky, opět spíše lokálního charakteru. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza nadále nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené nedostatkem půdní vláhy.