29. listopad 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (22.11.–28.11.2020) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové výše a přílivu teplého vzduchu ve výšce, což znamenalo tvorbu inverzního charakteru počasí. Díky tomu bylo srážek velice málo, na většině území republiky jen do 1 mm za týden. Teplota byla značně prostorově rozdílná a to s ohledem na výskyt nízké oblačnosti. Dále díky inverzi bylo na horách často výrazněji tepleji než v nížinách. Celkově bylo tepleji na počátku týdne, kdy maxima byla do 5°C. Poté došlo k ochlazení a denní teploty se pohybovaly v rozmezí 0-3°C.
Až do začátku příštího týdne bude pokračovat spíše sušší období s teplotami jako na houpačce. Nejdříve budou dosti podprůměrné a noci chladné, ale na víkend čekáme oteplení. Nejvíce srážek by pak mělo přijít počátkem příštího týdne. Půdní vlhkost bude klesat nadále ve vrstvě do 40 cm.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se třetí týden zhoršuje. Počínající sucho je sledováno podél západních hranic s Německem, v severovýchodních pohraničních horách, Jeseníkách a ve Zlínském kraji. Lokálně se vyskytuje i mírné sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu nezměnila. V této části půdy se vyskytuje pouze drobné lokality se stavem snížené úrovně půdní vláhy.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje v pohraničních oblastech, celkem zhruba na 5 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně rozšířil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní začíná převažovat deficit s odchylkou 5–20 mm. Střední Čechy a jižní Morava jsou na tom trochu lépe, zde je stav neutrální případně lepší než je obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden spíše stagnoval. Kladná odchylka je sledována na Moravě a ve Slezsku, místy v Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západní části republiky a místy také v Polabí převažuje podnormální vodnost. Na Vysočině a ve východní části Jihočeského kraje převažuje nadnormální vodnost. Na dalších místech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 29. 11. vyskytuje deficit zhruba na 24 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 22 % je sledována kladná odchylka o více jak 20 mm, na 5 % o více jak 40 %.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem nijak zásadně nezměnilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke snížení relativního nasycení v Ústeckém kraji a v okolí Plzně. I nadále však na většině území převažuje vysoké relativní nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních, severozápadních a severních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Po příchozích srážkách v průběhu května, června i července došlo opět ke zlepšování stavu kondice vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz. V oblasti severozápadních Čech však nespadlo takové množství srážek jako na zbytku území a vegetace se zde nedokázala dostat do dobré kondice jako v ostatních částech republiky.
V současné době je na většině území kondice vegetace v dobrém stavu. Drobnou výjimkou je oblast východně od Prahy.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 11. Zprávy 256 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Z okresu Pardubice je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %, 19 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 9 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají s obavami vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, za poslední týden převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (52 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (35 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 47 % hlášení) až velmi vlhká (cca 33 % hlášení) až
Příchozí srážky v předchozích týdnech zkomplikovaly provádění podzimních prací. I nadále zůstává půda na mnoha místech podmáčená a není možno pokračovat v podzimních pracích. Faktem zůstává, že ne všude se podařilo dosít ozimé plodiny.

Dopady na lesy:  Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 11. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 8 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil v podstatě na celém sledovaném území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Černého a Jaderského moře. V České republice je sledována vyšší půdní vlhkost. Všeobecně půdní vlhkost se snižuje s postupem na jih sledovaného území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území, především na Moravě, jižních a východních Čechách a na Vysočině nadále převládá vysoká vlhkosti půdy v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje jen lokálně v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 2 % stanic, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 71 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 38 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (22.11.–28.11.2020) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové výše a přílivu teplého vzduchu ve výšce, což znamenalo tvorbu inverzního charakteru počasí. Díky tomu bylo srážek velice málo, na většině území republiky jen do 1 mm za týden. Teplota byla značně prostorově rozdílná a to s ohledem na výskyt nízké oblačnosti. Dále díky inverzi bylo na horách často výrazněji tepleji než v nížinách. Celkově bylo tepleji na počátku týdne, kdy maxima byla do 5°C. Poté došlo k ochlazení a denní teploty se pohybovaly v rozmezí 0-3°C. Noční teploty nejčastěji klesaly pod bod mrazu a to do -4°C. Vítr byl většinou slabší s průměrnou denní rychlostí okolo 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 30.11.2020) budeme hlavně pod vlivem tlakových níží a o víkendu a počátkem příštího týdne s ním spjatým frontálním rozhraním nad střední Evropou. V tomto týdnu spadne pravděpodobně nejvíce srážek během úterního dne na západě republiky. Ty budou moci být i sněhové. Další větší srážky se očekávají až počátkem příštího týdne a tam bude hodně záležet na umístění frontálního rozhraní. Evropský model momentálně predikuje jich nejvíce na západ republiky a sněžení hlavně v Německu. Naopak americký je má posunuté více nad Vysočinu a očekává naopak spíše sněžení. Vzhledem k tomu, že jde až o příští týden, tak se situace může několikrát ještě změnit. Chladné počasí čekáme do čtvrtka, kdy maxima budou těsně nad bodem mrazu a noční teploty budou klesat k -3 až -5°C. V pátek se nám oteplí a maxima se mohou dostat dokonce až k 10°C a celkově bude víkend a počátek příštího týdne teplejší. Půdní vlhkost se nadále bude zhoršovat ve svrchní vrstvě do 40 cm a to ve vyšších nadmořských výškách převážně na západě republiky. V hlubších vrstvách 40-100 cm bude i za 10 dnů situace stejná jako je nyní, tedy na velké části území bude stále zcela nasycena.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 16. prosince, se předpokládá, že teploty od příštího týdne se vrátí k dlouhodobému průměru či budou lehce vyšší. Maxima se budou pohybovat od 3-8°C a minima okolo bodu mrazu. Srážky by měly být častější, ale ve formě přeháněk.
Až do začátku příštího týdne bude pokračovat spíše sušší období s teplotami jako na houpačce. Nejdříve budou dosti podprůměrné a noci chladné, ale na víkend čekáme oteplení. Nejvíce srážek by pak mělo přijít počátkem příštího týdne. Půdní vlhkost bude klesat nadále ve vrstvě do 40 cm.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě nadprůměrné. Postupně však budou teploty klesat úměrně ročnímu období. Srážkově by v ČR mělo být toto období podprůměrné.
Do konce roku je cca 50–90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Moravě, ve Slezsku a převážně i v Čechách.
Lokality v západních a severozápadních Čechách, Krkonoše a Jeseníky však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 20–50 %, případně i méně. Do konce února je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti.
V prognóze stavu sucha do konce dubna 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–70 % pro většinu území, podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR