3. květen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem výrazně nezměnilo s výjimkou západu Čech, kde došlo ke zlepšení situace v důsledku srážek na počátku uplynulého týdne. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na 32,1% území (což je pokles oproti 52,8% v minulému týdnu). Nasycena na 70% v této vrstvě je 1/4 území ČR (oproti 1/16 v předchozím týdnu a 1/4 před 2 týdny).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na na jihovýchodě a východě Čech, a dále na jižní a střední Moravě a na severu Moravy při hranicích s Polskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 3/4 území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení na cca 8/10 území, a s počínajícím suchem se tak setkáváme zejména v mělkých půdních profilech. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% pro rostliny dostupné vláhy se na našem území začaly vyskytovat v předminulém týdnu a momentálně zasahují 0,1% území. Pod bodem snížené dostupnosti je prozatím 5,7% území (oproti 6,1% v minulém týdnu). Přestože je míra nasycení půdního profilu relativně dobrá, poměrně rychlý a setrvalý pokles půdní vlhkosti v povrchové vrstvě v uplynulých třech týdnech přináší některé problémy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem výrazně zlepšila v západní části Čech, ale v některých místech lze stále hovořit o počínající epizodě sucha. O horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, lze hovořit na 2/10 území v povrchové vrstvě a na méně než ⅓, pokud vezmeme v úvahu celý profil. Došlo ke snížení výskytu sucha o intenzitě S2-S3 (3,6% v celém profilu a 3,1% v povrchové vrstvě) a stále se objevuje (i když vyjímečně) i sucho o intenzitě S4. Z regionů vyznačujících se horší než obvyklou zásobou vody v půdě v celém profilu lze zmínit východ Jihočeského kraje a region na rozhraní krajů Středočeského, Hradeckého a Pardubického. Nižší než obvyklou povrchovou vlhkost (přes poměrně vyšší hodnoty) najdeme i v oblasti hranic s Polskem a v oblasti bílých Karpat.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině stanic vlhkost půdy v povrchové vrstvě pohybuje nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 2 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 19 % stanic, v 10-50 cm na 17 % a v 50-100 cm u 28 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují v povrchové vrstvě a v hlubších vrstvách půdy v Polabí a jižních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Bude doplněno po zpřístupnění snímků Americkou geologickou službou.
 
Dopady sucha je zatím předběžné hodnotit, nicméně se ukazuje tendence k horší než obvyklé zásobě vody v půdě v “tradičně” suchem postižených oblastech. Oproti předchozím 3 týdnům roste počet respondentů považujících dosavadní vývoj půdní vlhkosti za nepříznivý pro optimální kondici porostů.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V týdnu od 26.4. do 3.5. 2015 jsme zaznamenali několik přechodů frontálních systémů (v neděli 26.4. slábnoucí okluzní fronta, poté studená fronta, za ní následoval ve středu 29.4. přesun tlakové výše, v pátek potom opět studená fronta). Vyšší hodnoty délky slunečního svitu byly zaznamenány 27. a 29.4. (jasno), nejnižší 1.5., 28.4. a 26.4. (zataženo), 2. a 3.5. bylo zataženo v jižní části Čech a Moravy. Srážky se vyskytly především 27. (západ Čech) a 28.4. (SV Moravy a západ Čech) a dále několik mm 26.4., 30.4.,1.5. a 3.5. Nový sníh napadl v Beskydech 28.4., sněhová pokrývka se udržovala pouze v nejvyšších partiích v severních částech ČR. Minulý víkend se maxima tepoty vzduchu pohybovala na většině území těsně pod 20°C, v pondělí 27.4. dokonce pár stupňů nad 20°C, od úterka (na Moravě o den později) potom klesly hodnoty k 15°C (v neděli 5.3. v Čechách už opět byly nad touto hodnotou). Minimální teploty klesaly od hodnot kolem 10°C začátkem týdne k nule uprostřed týdne (29.-30.4.), první dva květnové dny vystoupaly nad 5°C, poté poklesly pod tuto hodnotu (na většině území). Rychlosti větru se na většině území pohybovaly v kategorii slabý vítr podle Beauforta, nejvyšší hodnoty byly dosaženy v 27. a 28.4. – mírný vítr, na některých místech i dosti čerstvý vítr.