3. květen 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (26.4. – 2.5.2020) se nám změnil charakter počasí a výrazně přibylo i srážek. Ty byly hlavně od úterý do soboty. Díky tomu pršelo na celém území republiky, ale prostorově se úhrny samozřejmě lišily. Nejvíce napršelo v pásu od Šumavy po Krkonoše, kde bylo naměřeno většinou přes 20 mm/týden. Jinak na zbytku území spadlo nejčastěji okolo 10 mm za týden. Teplota vzduchu stoupala do úterý, kdy přesáhla i 25°C. Poté došlo k ochlazení a maximální teplota vzduchu byla nejčastěji mezi 15-20°C. Noční mrazíky řádily hlavně počátkem týdne, kdy klesaly minima i pod bod mrazu.
Výrazně pomoci v boji se suchem může přelom tohoto a příštího týdne, kdy modely zatím předpokládají větší množství srážek a také výrazné ochlazení. To by pomohlo udržet vláhu v půdě i po delší dobu a tím se i vsakovat do hlubších vrstev. Naopak negativním efektem může být ranní mrazíky, které by poškodily plodiny. Předpověď je teď hodně dynamická, tak doporučujeme sledovat aktualizace.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden zlepšila a to v oblastech, kde byly zaznamenány srážky. V povrchové vrstvě převažuje počínající až výrazné sucho. Pás extrémního sucha je sledován na severní Moravě a ve Slezsku, další oblast kde sucho zůstává ve výjimečném stavu je Krušnohoří.. Hlubší sucho však zůstává také na Plzeňsku, na Třeboňsku, v břeclavském výběžku a v Bílých Karpatech.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) spíše stagnovala. Výrazné až extrémní sucho se vyskytuje nadále i v jižních Čechách, především na Písecku, Třeboňsku a na Jindřichohradecku, ale také ve Slezsku a v Krkonoších.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 99 % území České republiky, na 10 % se vyskytuje extrémní sucho. V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severních Čech a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce, nejeví se očekávaný vývoj dobře.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu mírně zlepšil. Největší rozdíl oproti minulému týdnu nastal v povrchové vrstvě (0–40 cm), i nadále však zůstává v podstatě celá republika v záporné odchylce.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) se situace mírně prohloubila. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severozápadních Čech, Třeboňska, Plzeňskaa, jižní Moravy.. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Kategorie podnormální stav a „sucho“ vodních toků je sledován převážně na celém území republiky. Vyskytují se také i místa se stavem „extrémní sucho převážně v Jihočeském kraji a poté v povodí Labe.
V celém profilu do 1 m se k 03. 05. vyskytuje deficit zhruba na 99 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 77 % území je deficit nejméně 20 mm, na 21 % území je deficit více než 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zlepšilo hlavně ve střední části republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Zhruba čtvrtina území má v této vrstvě relativní nasycení půdy pod 50 %, což znamená pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří, v jižních Čechách a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je oproti minulému týdnu na většině území spíše trochu horší.. Příroda se letos probudila zhruba o 14 dní dříve a v jižní části republiky je o 5–10 % více biomasy než je v tomto období obvyklé. Mapa signalizuje relativně časný počátek vegetace, což je odrazem relativně teplého průběhu zimy a odezvou rozvíjející se vegetace a svědčí o časném nástupu některých fenologických fází (více např. www.fenofaze.cz). Tento stav nelze prozatím spojovat s dopady sucha nebo naopak dobrým vláhovým zásobením. Je však nutné vnímat tuto relativně pozitivní zprávu v kontextu dlouhodobé předpovědi, která ukazuje, že bez nadprůměrných srážek bude panovat v řadě regionů akutní nedostatek vláhy pro plodiny. Stav relativní kondice vegetace se oproti předcházejícímu týdnu zhoršil o 5–10 %, v severovýchodních Čechách dokonce o více než 15 %.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 26. 04. Zprávy 396 zpravodajů ze 72 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Ve zhruba polovině hlášených okresů je očekáváno 10–30% snížení výnosu způsobené suchem, pět okresů hlásí těžké poškození tedy snížení o 30–40 % a ze šesti okresů je hlášeno extrémní snížení výnosů tedy o více jak 40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru rapidně horší a nedostatek vláhy na mnoha místech způsobuje problém pro vzcházení plodin. Pokračující výsušný vítr ani opakující mrazy plodinám nepomáhají. Reportéři velmi často uvádějí, že v povrchové vrstvě není dostatek vláhy a rostliny přestávají růst a místy usychají. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, které v podstatě nerostou a panují velké obavy z první seče. Sezóna nezačala příznivě a doufá se ve studený a deštivý máj.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 26. 04. V jihlavském a kroměřížském okrese nejsou sledovány projevy sucha. Počínající projevy sucha jsou však hlášeny z klatovského, pelhřimovského, pardubického, přerovského, vsetínského, opavského okresu a také z okresu Brno-venkov. V okrese Praha-západ se vyskytují již pokročilé projevy sucha.

Situace ve střední Evropě: Index půdní vláhy oproti předcházejícímu týdnu dál klesá a to na většině sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v severní Itálii, na pobřeží Černého moře, jihu Rumunska a také v Maďarsku a severním Srbsku. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru. V České republice je sledována nižší půdní vláha v okolí velkých řek a na jižní Moravě je stav nejhorší.
Oproti minulému týdnu se na většině sledovaného území půdní vláha snížila.
Většina území západně od ČR se vyznačuje lepší než obvyklou kondicí vegetace a to především v Belgii, Nizozemsku, v západním Německu. Východní část, však má stav podstatně horší. Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko, balkánské státy mají většinou horší stav vegetace než je pro toto období typické. Nicméně tento vývoj spíše odráží časný nástup jara oproti letům 2000-2018 a na vyhodnocení vlivu nedostatku vláhy si budeme muset několik týdnů počkat. Mezitýdně se stav zhoršil na většině území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického pokračoval severozápadě a východě území pokles vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, na ostatním území vlivem srážek vlhkosti stouply, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 33 % stanic, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 8 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm a 50-100 cm na 12 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severovýchodní Moravě a v Čechách, nižší především v nížinách v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (26.4. – 2.5.2020) se nám změnil charakter počasí a výrazně přibylo i srážek. Ty byly hlavně od úterý do soboty. Díky tomu pršelo na celém území republiky, ale prostorově se úhrny samozřejmě lišily. Nejvíce napršelo v pásu od Šumavy po Krkonoše, kde bylo naměřeno většinou přes 20 mm/týden. Jinak na zbytku území spadlo nejčastěji okolo 10 mm za týden. Teplota vzduchu stoupala do úterý, kdy přesáhla i 25°C. Poté došlo k ochlazení a maximální teplota vzduchu byla nejčastěji mezi 15-20°C. Noční mrazíky řádily hlavně počátkem týdne, kdy klesaly minima i pod bod mrazu. Poté se situace zlepšila a noční teploty byly nejčastěji na 5-10°C. Průměrné rychlosti větru byly relativně nízké a to mezi 1-2 m/s. Pouze v sobotu bylo větrněji, kdy denní průměry se dostaly nad 3 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 4.5.2020) bude sice nejdříve chladnější a i místy deštivější počasí, ale v průběhu týdne se začne oteplovat a i srážky se nebudou prakticky vyskytovat. To se změní na přelomu týdne, kdy modely předpokládají přechod fronty s vyššími úhrny. Momentálně se předpokládá, že ve východní polovině republiky mohou být úhrny i nad 40 mm/10 dnů, naopak v západní polovině Čech okolo 15 mm/10 dnů. Toto se ještě může výrazně změnit a proto doporučujeme sledovat aktualizovanou předpověď. V první polovině týdne bude k nám proudit spíš chladnější vzduch a ve středu ráno hrozí dokonce mrazíky. Během dne pak čekáme maxima do 15°C. Situace se změní směrem k víkendu, kdy maxima se mohou dostat až nad hranici 20°C, místy i nad 25°C. Poté dojde k prudšímu ochlazení a počátek příštího týdne bude velice chladný. Podle některých scénářů mohou být denní maxima i pod 10°C a noční se dostat na 0°C. Do konce týdne čekáme, že se sucho na území republiky bude opět prohlubovat. Snížená dostupnost půdní vláhy bude prakticky na celém území republiky (nad 95 %) a opět se zvýší plocha s výrazným až extrémním suchem. To by mělo být do konce týdne na 80 % republiky. S přelomem týdne by pak mělo podle aktuální předpovědi nastat změna a díky vydatným srážkám dojít k většímu doplnění půdní vláhy, ale to je nyní zatím nejisté. Ke konci týdne čekáme nejhorší situaci stále na severovýchodě republiky, kde bude nejvyšší odchylka od obvyklých hodnot, ale absolutně nejnižší vlhkost půdy se bude nacházet na jižní a střední Moravě a také severozápadě Čech v Podkrušnohoří.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 20. května předpokládá, že teploty vzduchu od počátku příštího týdne spadnou pod dlouhodobý průměr a po celou dobu a to vydrží až do druhé poloviny května. Nejvíce srážek za celé období předpokládá právě na přelomu tohoto a příštího týdne.
Výrazně pomoci v boji se suchem může přelom tohoto a příštího týdne, kdy modely zatím předpokládají větší množství srážek a také výrazné ochlazení. To by pomohlo udržet vláhu v půdě i po delší dobu a tím se i vsakovat do hlubších vrstev. Naopak negativním efektem může být ranní mrazíky, které by poškodily plodiny. Předpověď je teď hodně dynamická, tak doporučujeme sledovat aktualizace.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné, kdy se budou střídat chladnější a teplejší vlny. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné až slabě podprůměrné, čeká se sušší začátek měsíce, kde postupem by se měly srážky zvyšovat. Do poloviny května je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území České republiky. Do konce června je přibližně 10–30% pravděpodobnost, že se dosytí nejprodukčnější regiony Čech a Moravy. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech a jižní Moravy přetrvá s velkou pravděpodobností do poloviny července. Do poloviny září je pak jen přibližně 30–50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do října letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na jižní Moravě.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.