3. leden 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (27.12.2020 – 2.1.2021) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové níže. Předpověď srážek se velice dobře trefila, jak do prostorového rozložení, tak i do jejího množství. Nejvíce jich spadlo na východě Moravy a to mezi 15-30 mm za týden. Naopak v Čechách většinou buď nepršelo nebo jen v řádu několika milimetrů s výjimkou západního okraje, kdy byly úhrny od 5 do 10 mm za týden. Pokud se vyskytovaly sněhové srážky, tak většinou na horách. Tam stále leží jen malá vrstva sněhu, nejvíce v Krkonoších a to přes 30 cm. Teploty vzduchu nejdříve rostly a dosáhly svého maxima v úterý a to okolo 5-7 °C.
V následujících 10 dnech se bude půdní vlhkost mírně zlepšovat a nečekáme významnou odchylku od normálu. Průběh dalších dnů by měl být již více zimní, kdy teploty spadnou pod bod mrazu a čeká se i občasné sněžení v nižších polohách.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden změnila jednak v rozložení a také v intenzitě. V pásu vedoucí od Krkonoš po Jihočeský kraj je sledováno počínající až mírné sucho. Dále se sucho vyskytuje v severozápadních Čechách a na Plzeňsku. Sucho je sledováno intenzivněji v Čechách, zatímco na Moravě a ve Slezsku se nacházejí drobnější lokality.
Výrazné až extrémní sucho ustoupilo a nyní se na těchto místech vyskytuje počínající až mírné sucho. Intenzita sucha je sledována v širším okolí Prahy a ve Slezsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu v podstatě nezměnila. V této části půdy se vyskytují však drobnější lokality v severních a západních Čechách.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje celkem zhruba na 14 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti předchozímu týdnu se plocha zvětšila o 5 %. Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní převažuje deficit s odchylkou 5–20 mm především v Čechách a ve Slezsku. Jižní Morava a Morava je na tom lépe, zde je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé či neutrální.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden se mírně snížil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě, ve Slezsku a ve středních Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západní a severní části republiky převažuje podnormální vodnost. Na Vysočině, na Moravě a ve Slezsku převládá nadnormální vodnost. V ostatních oblastech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 03. 01. vyskytuje deficit zhruba na 39 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 5 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke snížení relativního nasycení hlavně v Čechách, zde převažuje stav mezi 60–90 % relativního nasycení. Zatímco Morava je na tom trochu lépe, zde převažuje nasycení 70–100 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních a severozápadních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27. 12. Zprávy 151 zpravodajů z 59 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Tři okresy hlásí těžké poškození výnosů tzn. mezi 30–40 %, 5 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Z 13 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (26 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 46 % hlášení) až velmi vlhká (cca 26 % hlášení).
Na polích se v současné době setrvalý stav, někde je již jasné, že se bude muset zaorávat. Některé oblasti trápí i nadále hlodavci.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27.12. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 5 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil na většině sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k zvýšení vlhkosti v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje lokálně v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 6 % stanic, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 69 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 38 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (27.12.2020 – 2.1.2021) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové níže. Předpověď srážek se velice dobře trefila, jak do prostorového rozložení, tak i do jejího množství. Nejvíce jich spadlo na východě Moravy a to mezi 15-30 mm za týden. Naopak v Čechách většinou buď nepršelo nebo jen v řádu několika milimetrů s výjimkou západního okraje, kdy byly úhrny od 5 do 10 mm za týden. Pokud se vyskytovaly sněhové srážky, tak většinou na horách. Tam stále leží jen malá vrstva sněhu, nejvíce v Krkonoších a to přes 30 cm. Teploty vzduchu nejdříve rostly a dosáhly svého maxima v úterý a to okolo 5-7 °C. Poté se začalo ochlazovat a denní teploty stoupaly k 0-3°C. Noční teploty byly po celý týden většinou od 0 do -5°C. Větrné počasí bylo počátkem týdne, pak vítr se výrazně zklidnil.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 4.1.2021) nás bude ovlivňovat hlavně tlaková níže a díky tomu příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu. Nejvíce srážek má spadnout nyní od úterý do čtvrtka. Většinou by tyto srážky mohly být sněhové. Celkově se očekává v dalších 10 dnech úhrny okolo 15 mm. Na přelomu týdne se očekává velké množství srážek jižně od naší republiky, takže pokud by došlo k posunu více na sever, tak by byly úhrny podstatně vyšší. V tomto týdnu se nám bude postupně ochlazovat. Denní maxima se budou většinou pohybovat jen okolo bodu mrazu a noční teploty klesnou k -5°C. Nejchladněji by mělo být koncem tohoto týdne a na začátku dalšího. Díky následujícímu průběhu počasí se nám bude půdní vlhkost opět mírně zlepšovat a to o v Čechách ve vrstvě do 40 cm. Za 10 dnů nebudou tedy pozorovány významné odchylky od obvyklého stavu.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 20. ledna, se předpokládá, že teploty vzduchu budou mírně pod dlouhodobým průměrem. Srážky budou hlavně tento týden. V následujících týdnech by pak byly hlavně slabší přeháňky a to i v nižších polohách sněhové.
V následujících 10 dnech se bude půdní vlhkost mírně zlepšovat a nečekáme významnou odchylku od normálu. Průběh dalších dnů by měl být již více zimní, kdy teploty spadnou pod bod mrazu a čeká se i občasné sněžení v nižších polohách.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období také průměrné.
Do konce ledna je cca 70–90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na jižní Moravě, v okolí Prahy a případně v dalších menších lokalitách.
Ostatní oblasti tak příznivé vyhlídky nemají. Lokality v západních a severozápadních Čechách, Krkonoše a Jeseníky mají vypočítanou pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 20 %, případně i méně. Do konce března je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti.
V prognóze stavu sucha do konce května 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–50 % pro většinu území, podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.