3. prosinec 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: Minulý týden od 26. 11. do 03. 12. 2017 přinesl četné srážky, hlavně na území Moravy. Jednalo se převážně o srážky sněhové. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho i nadále jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: se v porovnání s minulým týdnem opět zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 2/3 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 10%.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému zlepšila a je velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti zůstává horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců, nicméně epizoda doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 03. 12. v celém profilu na 1,1 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 6 % (tedy o čtvrtinu méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro začátek prosince. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (26. 11. – 02. 12. 2017) jsme byly většinou pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu, což znamenalo často zataženou oblohu a chladnější počasí. Nejdeštivějším dnem byl čtvrtek a to díky frontálnímu rozhraní nad Slovenskem, který přinesl oblačnost a srážky nad Moravu. Zde spadlo většinou od 10-30 mm/den. Tyto srážky ale byly většinou sněhové a napadlo nejčastěji do 10 cm nového sněhu. Celkově spadlo v uplynulém týdnu v Čechách a na Vysočině v průměru jen 5 mm/týden. Naopak na Moravě byly týdenní úhrny od 10-30 mm. Momentálně nejvíce sněhu leží na Moravě a v jižních Čechách. Během minulého týdne se postupně ochlazovalo. Na začátku týdne se pohybovala maxima okolo 5°C, ale na konci týdne už jen slabě nad nulou nebo v sobotu dokonce byl zaznamenán ledový den, kdy maximální teplota vzduchu na řadě míst nepřekročila 0°C. Minimální teploty vzduchu byly do čtvrtka zhruba konstantní a to mezi -2 až -4°C, ale v pátek a v sobotu v noci se výrazně ochladilo a naměřené minima byla mezi -5 až -8°C. Větrnější počasí bylo od neděle do úterý, poté vítr postupně slábnul.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se v povrchové vrstvě se prakticky nevyskytuje. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Plzeňský kraj a dále pak Moravu. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí příznivá. V celém profilu i nadále k 03. 12. se deficit od 5 do 40 mm vyskytuje na 10 % ČR, což je o procento méně než v minulém týdnu. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm ani deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (4-10. 12.2017) přes nás v pondělí přejde okluzní fronta, za ní bude v úterý následovat teplá fronta. Před víkendem nás ovlivní studená fronta, za kterou by se mělo opět ochladit. Nejvíce srážek by mělo spadnout počátkem týdne a pak v pátek. Během týdne by mělo spadnout okolo 5-25 mm. Srážky na horách budou většinou sněhové, jinak by mělo se jednat o smíšené či dešťové. Ke konci týdne by mělo nejvíce sněhu podle modelu GFS ležet na Šumavě a v Krkonoších a to okolo 40 cm. Na Českomoravské vrchovině by měla být vrstva sněhové pokrývky do 5 cm. Do soboty budou maximální teploty nejčastěji mezi 4-6°C, o víkendu se ale výrazně ochladí a během dne bude jen do 2°C. Minimální teploty v noci a ráno se budou pohybovat od -2 do +2°C. V předpovědi sucha je situace zatím jednoduchá. Bude stále setrvalý stav, kdy na území České republiky ani v příštím týdnu nebude hrozit jeho výskyt nebo náznak jeho tvorby. Povrchová vrstva bude i nadále, až na pár oblastí na jižní Moravě zcela nasycena. V hlubších vrstvách na jižní Moravě, jižních Čechách a na západě středočeského kraje bude nadále nasycení půdního profilu okolo 50-70 %, ale jde o dlouhodobý stav.