3. únor 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (27.1.2019 – 2.2.2019) byly srážky dominantní hlavně na začátku a konci týdne. Nejvíce srážek spadlo v pásu od Šumavy po Orlické hory. Zde byly týdenní úhrny nejčastěji okolo 15 – 20 mm. Na západě republiky bylo zaznamenáno jen okolo 5 mm/týden. Na Moravě byly úhrny mezi 10-15 mm/týden. K dnešnímu dni leží na většině území republiky sníh. Výjimkou je hlavně jižní Morava. Během týdne zpočátku teploty vzduchu klesaly a to až v maximech pod bod mrazu. Na víkend se ale výrazně oteplilo a to převážně na Moravě. Zde vystoupaly teploty během dne až na 12 °C. Minimální teploty byly nejnižší uprostřed týdne, kdy za jasných nocí klesaly teploty vzduchu až dokonce pod -15 °C (ve středu). Naopak v sobotu bylo i v noci na Moravě okolo 6 °C. Větrné počasí bylo hlavně v sobotu, kdy díky silnému jižnímu proudění, tak nárazy přesahovaly místy i 20 m/s.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se na území České republiky v minulém týdnu nepatrně zlepšila. Sucho v povrchové vrstvě nadále zůstává na Moravě, ve Slezsku a poté v enklávách na severozápadě Čech.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) zůstává i nadále velmi vysoká. Nejvyšší kategorie, extrémní sucho, zůstává i nadále v oblasti povodí Labe a také na jihovýchodní Moravě a ve Slezsku.
V minulém týdnu došlo ke zlepšení stavu intenzity sucha, sucho je pozorováno zhruba na 23 % území, oproti minulému týdnu se sucho snížilo o 7 %.
Na 3 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je téměř stejný údaj oproti předchozímu týdnu.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima patří dlouhodobě mezi období, která jsou na srážky spíše chudší.
Srážky v neděli a pondělí nepochybně situaci zlepší, nicméně v půdní vlhkosti se projeví až po roztátí sněhu. Otázkou zůstává, kdy k tomu dojde a jaká část sněhové pokrývky v mezičase sublimuje.

Deficit: V hlubší vrstvě deficit půdní vláhy i nadále zasahuje většinu území. V minulém týdnu došlo ke zlepšení deficitu především v povrchové vrstvě, avšak celkově je situace nejlepší od loňského jara. Platí, že aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je sledována normální vodnost. Výrazně nadnormální a nadnormální vodnost je sledována na tocích na Moravě a ve Slezsku, což je velká změna oproti dlouhému období, kdy se zde vyskytovaly podstavy a to především v Jihomoravském kraji.
V celém profilu do 1 m se k 3.2. vyskytuje deficit na více než 36 % území ČR. Na 22 % území je deficit nejméně 20 mm, na 8 % pak deficit nejméně 40 mm a na 1 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 244 zpravodajů z 66 okresů, které postihují 791 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu vlhkosti půdy mírně rostly na celém území v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm, v 10 až 50 cm je na 16 % stanic a v 50-100 cm na 29 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 53 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na jihu a východě Čech, nižší především v nížinách v severních Čechách a na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (27.1.2019 – 2.2.2019) byly srážky dominantní hlavně na začátku a konci týdne. Nejvíce srážek spadlo v pásu od Šumavy po Orlické hory. Zde byly týdenní úhrny nejčastěji okolo 15 – 20 mm. Na západě republiky bylo zaznamenáno jen okolo 5 mm/týden. Na Moravě byly úhrny mezi 10-15 mm/týden. K dnešnímu dni leží na většině území republiky sníh. Výjimkou je hlavně jižní Morava. Během týdne zpočátku teploty vzduchu klesaly a to až v maximech pod bod mrazu. Na víkend se ale výrazně oteplilo a to převážně na Moravě. Zde vystoupaly teploty během dne až na 12°C. Minimální teploty byly nejnižší uprostřed týdne, kdy za jasných nocí klesaly teploty vzduchu až dokonce pod -15°C (ve středu). Naopak v sobotu bylo i v noci na Moravě okolo 6°C. Větrné počasí bylo hlavně v sobotu, kdy díky silnému jižnímu proudění, tak nárazy přesahovaly místy i 20 m/s.

Situace ve střední Evropě: V západní a severní části sledovaného území došlo k mírnému zlepšení. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (4.2-11.2.2019) budeme hlavně pod vlivem tlakové výše a přes naše území budou přecházet většinou jen slabé frontální systémy. Srážek by tedy mělo být málo. Predikované úhrny jsou často jen do 5 mm. To znamená, že nejvyšší úhrny byly tedy ze včerejška na dnešek a přeháňky dnešního dne. Zpočátku budou dosti chladné noci, kdy budou moci klesat až k -10°C. Během dne se budou teploty pohybovat okolo bodu mrazu (-1 až +3°C). K většímu oteplení dojde pak o víkendu, kdy teploty vystoupají i nad 8°C (hlavně v neděli). V druhé polovině týdne začnou i ochabovat noční mrazy a místy nebudou padat ani pod bod mrazu. Půdní vlhkost se příliš měnit nebude. V povrchové vrstvě nebude sucho prakticky vůbec pozorováno, v hlubších vrstvách zůstane stav konstantní.
Ve střednědobém výhledu dochází k dost výrazným změnám v jednotlivých bězích modelů, takže převládá větší nejistota. Před pár dny ještě model GFS sliboval chladné počasí, ale nyní až do 20. února predikuje nadprůměrné teploty vzduchu. Nejteplejší období měla být období od 9-12.2.2019. Poté (12-20.2.2019) by měly být teploty o 4°C nad dlouhodobým průměrem, ale rozptyl jednotlivých členů ensemblu je dosti velký. Na dalších 10 dní modely slibují spíše suché období.
Modely nyní často mění v různých bězích své předpovědi, takže převládá větší nejistota v následujícím vývoji. Momentálně se předpokládá, že bude postupně nadprůměrně teplé počasí s velmi nízkými úhrny srážek.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech průměrné podobně jako srážky. Pouze v příštím týdnu jsou očekávány mírně nad průměrem. Aktuálně neočekáváme výraznou změnu situace. Čas na doplnění srážkového deficitu v klíčových produkčních oblastech se tak krátí, byť pondělní sněžení na Moravě situaci od jisté míry zlepšit může. Lze očekávat, zlepšení ve svrchní vrstvě půdy při tání sněhu, nicméně to nebude postačovat na zlepšení situace v nížinách, kde je zásoba vody ve sněhu minimální.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě nadále zasahuje výraznou část území zvláště na Moravě a v Polabí. Naopak ve většině Jihočeského kraje a Vysočiny, jihu Středočeského kraje a východu Moravskoslezského kraje je situace relativně dobrá. Tyto čtyři oblasti spolu s pohraničními horami vykazují relativně příznivou prognózu. V případě severozápadních Čech a některých oblastí východních Čech, většiny Moravy a velké části Moravskoslezského kraje a částí krajů Plzeňského se setkáváme s negativní prognózou až do konce druhé březnové dekády.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.