30. březen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Poměrně vydatné srážky během minulého víkendu zlepšily stav zásob půdní vláhy hlavně ve středních a východních Čechách, a také na Vysočině, což velmi dobře odráží i reakce na našich mapách. Příznivý vývoj srážek způsobil, že podobně jako v minulém týdnu nedošlo ke snížení relativního nasycení půdy

 
     Na západě území můžeme hovořit spíše o stabilizaci až mírném zlepšení stavu. Přesto ale na jihovýchodě republiky, v západočeském a v některých částech ústeckého kraje, pokračuje stav s poměrně nízkou zásobeností půdního profilu (zejména v povrchové vrstvě). Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na ¾ území a oproti minulému období se i tento ukazatel mírně zlepšil.  Pod bodem snížené dostupnosti je vlhkost v povrchové vrstvě půdy na 17.5% území. V Jihomoravském kraji přetrvává nepříznivá situace na Břeclavsku a Znojemsku. Na přibližně 80 km2 území zůstává v půdě méně než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy  což je s ohledem na roční období neobvykle nízká hodnota.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha je více než 26% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, přičemž hlavní jádro postižených území je Břeclavsku, zčásti Osbolažsku a na jihu Jihočeského kraje. Plocha zasažená počínajícím nebo mírným suchem se oproti minulému týdnu snížila od třetinu. Došlo také ke snížení plochy postižených výrazným suchem (S3-S5), které v neděli  zasahovalo 7,1% území. To představuje pokles oproti situaci před týdnem resp. 14 dny (10,2% a 7,1%) a odráží pozitivní dopad srážkové činnosti o minulém víkendu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu zlepšily srážky během víkendu (22.3. - 23.3.) stav zásob půdní vláhy hlavně ve středních a východních Čechách a na Vysočině. Zde jsou měřené vlhkosti půdy podle údajů v profilu 0-50 cm na většině stanic nad 70 % VVK. Naopak na jižní Moravě a na jihozápadě a jihu Čech nedošlo k zlepšení situace. Naopak zde došlo k poklesu půdní vlhkosti v profilu 0-50 cm pod 30 % VVK na většině stanic, což odpovídá našim mapám relativního obsahu vody v půdě. Měřené hodnoty půdní vlhkosti ukazují také na začátek poklesu zásob půdní vláhy v profilu 50-100 cm. Na několika stanicích již klesla půdní vlhkost pod 30 % VVK (opět koresponduje s modelovými údaji).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
V neděli 23.3. bylo zataženo na celém území, se srážkami (srážkové úhrny někde přesáhly i 20 mm). Slabé srážky v úhrnu několika milimetrů se po přechodu fronty vyskytly ještě v pondělí 24.3. (Českomoravská vrchovina a další polohy s vyšší nadmořskou výškou). Zbytek týdne byl prakticky beze srážek. Teploty v neděli 23.3.  s přechodem studené fronty klesly (maximální teploty téměř o 10°C),  nicméně jak během týdne přibývalo slunečního svitu, zvýšily se maximální teploty z cca 5°C, na 20°C v neděli 30.3. Minimální teploty se na většině území pohybovaly těsně nad nulou s výjimkou středy 26.3.. Rychlosti větru byly nízké a během týdne ještě klesaly.
 
Dlouhodobá předpověď předpokládá v měsíci dubnu spíše nadprůměrný  průběh teplot. Pokud jde o srážky jsou očekávány podprůměrné úhrny v první polovině měsíce a poté normální průběh hodnot. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tedy prognóza nepříznivá a očekáváme pokles hodnot půdní vlhkosti s poměrně malou nadějí na zásadní zlepšení stavu v nejbližších 4 týdnech.