30. květen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (23.5. – 29.5.2021) k nám proudil chladný a vlhký vzduch. Srážky byly zaznamenány každý den, nejvíce v pondělí s průchodem studené fronty. Nejvíce srážek spadlo na severu Čech a také na severovýchodě Moravy. Zde byly zaznamenány úhrny okolo 20-30 mm za týden. Naopak na zbytku území napršelo nejčastěji jen do 10 mm. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji okolo 15 °C.
Střednědobé předpovědi se oproti minulému týdnu začaly klonit k postupnému nástupu letních teplot, které by mohly být dokonce slabě nad dlouhodobým průměrem. Do poloviny června se ani příliš nečeká deště, i když zde dochází k častým změnám. Rozvoj půdního sucha se zatím neočekává.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) není třetí týden v řadě pozorována. V této vrstvě není sledován žádný stupeň sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně snížila v lokalitě, kde sucho i nadále zůstává. Jedná se o jednu větší lokalitu v Krkonoších a jeho podhůří.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje na max. 1 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY je třetí týden v řadě na velmi dobré úrovni. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje i nadále stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Převažuje stav +5 mm až 20 mm oproti obvyklé zásoby vody za dané období. Oproti předchozímu týdnu stav zásoby trochu klesl, ale i nadále jsme nad průměrem. Sledován je také neutrální stav (spíše ve středu republiky).
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. Deficit nyní zůstává místy v severních Čechách, na střední Moravě, příp. v jižních Čechách. V dalších částech je stav lepší.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území normální vodnost vodních toků. Nadnormální vodnost se vyskytuje spíše na severní Moravě, místy na střední Moravě a místy ve středu republiky. Vysoké vodnosti z minulých týdnů postupně pomalu klesají.
V celém profilu do 1 m se k 30. 05. vyskytuje deficit na cca 3 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 25 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na 2 % území dokonce o 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je na většině území ve velmi dobrém stavu. Horší stav zůstává místy na Moravě a v Polabí, kde je sledován stav okolo 50 %, tedy u hranice snížené dostupnosti. Ostatní místa mají relativní nasycení mezi 70–100 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován v severozápadních a východních Čechách, místy v jižních Čechách a na jižní a střední Moravě.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní.
Na konci května je sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace je cca o 25–30 % horší než je pro tuto dobu obvyklé. Ve srovnání vegetace oproti minulému týdnu došlo na většině území o zhoršení o 15 a více %. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz. 

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 23. 05. Zprávy 260 zpravodajů z 71 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v jednom dokonce až nad 30 %, dále sedm okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (60 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (29 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 55 % hlášení) až velmi vlhká (27 % hlášení).
Dešťové srážky v poslední době na většině území dosytily půdu. Půda je místy nesjízdná a bahnitá. V některých místech není možné provádět agronomické práce a dochází ke zpoždění se setím, ošetřováním či hnojením. Dochází i k odkládání první seče z důvodu nasycenosti. Vegetace má i nadále zpoždění cca 14 dní a současné chladnější počasí neumožňuje rychlejší vývoj vegetace. Chladné počasí může působit na některé plodiny negativně, například na kukuřici. Je otázkou jak se toto období projeví na celkových výnosech.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 23. 05. Ve dvanácti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území vlivem srážek a výparu ke kolísání vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 5 % stanic, v 10 až 50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 37 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 21 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (23.5. – 29.5.2021) k nám proudil chladný a vlhký vzduch. Srážky byly zaznamenány každý den, nejvíce v pondělí s průchodem studené fronty. Nejvíce srážek spadlo na severu Čech a také na severovýchodě Moravy. Zde byly zaznamenány úhrny okolo 20-30 mm za týden. Naopak na zbytku území napršelo nejčastěji jen do 10 mm. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji okolo 15 °C. Noční teploty pak okolo 5-8 °C. Chladnější noci s minimem i pod 3 °C byly v pondělí a ve středu. Pondělí až středa byla větrnější s denními průměry mezi 2-4 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 31.5.2021) bude nás ovlivňovat hlavně tlaková výše nad Skandinávií, která ale bude postupně slábnout a ke konci týdne převládne vliv nevýrazné tlakové níže. Většinu týdne se nebudou vyskytovat srážky, pouze výjimečně. Situace se mírně změní o víkendu, kdy v sobotu a v neděli očekáváme častější bouřky. Do konce týdne by mělo spadnout zhruba do 10 mm, při silnější bouřce do 15 mm. Na mnoha místech nemusí pršet vůbec. Během týdne se bude postupně oteplovat. V první polovině týdne čekáme většinou maxima do 20 °C. O víkendu se můžeme již dostat k letním teplotám okolo 25 °C. Noční teploty mohou ještě padat k 5 °C, ale postupně i noci budou teplejší s minimem nad 10 °C. I přesto, že se čeká málo srážek, tak půdní sucho se nebude v dalších 10 dnech výrazně rozjíždět. V povrchové vrstvě do 40 cm může slabě klesnout půdní vlhkost pod dlouhodobé hodnoty.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 16. června se nečeká žádná větší změna ani v delším horizontu. Teploty budou stále spíše odpovídat dlouhodobým hodnotám s mírnou tendencí k teplotám než je obvyklé. Nejčastěji se bude v tomto střednědobém horizontu pohybovat maxima mezi 20-25 °C. Noční teploty budou mezi 10-15 °C. Srážek bude spíše méně.
Střednědobé předpovědi se oproti minulému týdnu začaly klonit k postupnému nástupu letních teplot, které by mohly být dokonce slabě nad dlouhodobým průměrem. Do poloviny června se ani příliš nečeká deště, i když zde dochází k častým změnám. Rozvoj půdního sucha se zatím neočekává.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě podprůměrné. První předpovědní týden by měl být pravděpodobně nejchladnější, poté se bude postupně oteplovat. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné až slabě nadprůměrné.
Do konce června je pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího nasycení půdního profilu na většině území republiky. Lepší pravděpodobnost je očekávána spíše ve středu republiky než u hranic. Do konce letních prázdnin převažuje pravděpodobnost dosycení mezi 30–70 %.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.