30. listopad 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu podle předpokladů mírně snížilo, nicméně stále přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 74% půd v ČR (oproti 88% v uplynulém týdnu).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na východě Čech a v některých oblastech střední a jižní Moravy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 94% území, což je přibližně stejná hodnota jako na počátku minulého týdne (95%). V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území zatím nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně než 5,1% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,2%). V současné době se výskyt nižší než obvyklé zásoby vody v půdě projevuje v povrchové vrstvě na 15% území (sucho intenzity S1-S3), zejména pak v krajích Královehradeckém, Libereckém, na severovýchodě kraje Středočeského a také v kraji Olomouckém.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé, což souvisí s kombinací dobrého nasycení půdního profilu vodou a také relativně teplým počasím v posledních týdnech. Za pozornost stojí horší než obvyklá kondice vegetace na hranicích krajů Jihomoravského a Vysočiny. Toto území bylo suchem v sezóně 2014 ovlivněno velmi výrazně a dopady se zdají přetrvávat i na konci vegetačního období navzdory výrazným srážkám. S ohledem na končící vegetační sezónu bude od 30. listopadu přerušeno sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo na většině stanic ke změnám vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-50 cm oproti minulému týdnu, nadále zde převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 6 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 36 % stanic, v 10-50 cm na 19 % a v 50-100 cm u 31 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (23-30.11.2014) pokračoval hlavně inverzní charakter počasí s malým množství srážek, které byly prakticky jen v pondělí 24.11.2014, a to hlavně na Moravě. Celkové týdenní úhrny byly většinou jen do 3 mm. Průměrná teplota vzduchu postupně během celého týdne klesala se skokovým poklesem ve středu 26.11.2014 (cca o 2°C). Ke konci týdne se pohybovaly průměrné teploty vzduchu kolem 0°C. Průběh maximálních a minimálních teplot vzduchu byl dost podobný. Minimální teploty vzduchu na většině území České republiky ke konci týdne již klesaly pod bod mrazu. V první polovině týdne byla rychlost větru nižší, od čtvrtka 27.11.2014 došlo k jejímu nárůstu.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku relativně nízkých teplot a pokračujících srážek. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.