30. prosinec 2018

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (23.12.2018 – 29.12.2018) bylo nad republikou dynamické počasí, kdy přecházelo několik frontálních systémů. Nejvíce ale pršelo z neděle na pondělí, v ostatních dnech se vyskytovaly hlavně přeháňky. Nejvíce srážek spadlo v jižních Čechách a to okolo 30 mm/týden. Na Moravě a v Polabí to bylo většinou jen okolo 10 mm/týden. Sněhových srážek příliš nebylo a většinou se rychle rozpustily. K dnešnímu dni leží sníh jen na horách.
I v posledním týdnu v roce tak pokračuje epizoda sucha, ale deficit zásob půdní vláhy byl již potřetí v řadě viditelně snížen. V krátkodobém výhledu očekáváme zlepšení nasycení vrstvy půdy do 1 metru, nicméně v nížinách stále zůstáváme hluboko pod hodnotami, které by zaručovali dosycování vrstvev podzemních vod.
Snižování deficitu jde zatím na úkor akumulace sněhové pokrývky, která se díky nadprůměrným teplotám neformuje. Tím sice dochází k dosycování půdního profilu, ale nesnižuje se celkový deficit vláhy v krajině protože chybí zásoby vody ve sněhu. Jistou naději skrývá aktuální předpověď. V tomto týdnu se vrátí zima. Teploty budou většinou s občasnou výjimkou pod normálem až do půlky ledna. Srážkově by mohlo být období bohatší. V krátkodobém horizontu se stav sucha měnit příliš nebude, k tomu by mohl začít docházet případně až ke konci měsíce.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se na většině území České republiky i v minulém týdnu zlepšila. Sucho v povrchové vrstvě však nadále zůstává na Moravě, ve Slezsku a poté v menších enklávách na severu Čech.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) zůstává i nadále velmi vysoká. K malému zlepšení došlo pouze v západních a jihozápadních Čechách na Vysočině. I přes srážky, které zasáhly Českou republiku, je sucho v hlubší vrstvě i nadále velmi znepokojivé.
Nejvyšší kategorie, extrémní sucho, zůstává i nadále v oblasti povodí Labe a také na jihovýchodní Moravě.
V minulém týdnu došlo ke snížení sucha především v povrchové vrstvě, ale i nadále je sucho pozorováno zhruba na 43 % území.
Na 7 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je stejný údaj oproti předchozímu týdnu.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima patří dlouhodobě mezi období, která jsou na srážky spíše chudší.


Deficit: Deficit půdní vláhy i nadále zasahuje prakticky celé území, v minulém týdnu došlo ke snížení deficitu především v povrchové vrstvě. Platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je sledována normální vodnost. Nadnormální vodnost je sledována na tocích v Jihočeském kraji a na některých tocích v severních Čechách stékající z hor.. Sucho a extrémní sucho je sledováno na tocích v jižní části Jihomoravského kraje.
V celém profilu do 1 m se k 30.12. vyskytuje deficit na více než 62 % území ČR. Na 43 % území je deficit nejméně 20 mm, na 17 % pak deficit nejméně 40 mm a na 3 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 206 zpravodajů z 64 okresů, které postihují 550 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území Čech pokračoval mírný vzestup vlhkosti půdy v orniční vrstvě, v ostatních hloubkách stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 21 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 31 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (23.12.2018 – 29.12.2018) bylo nad republikou dynamické počasí, kdy přecházelo několik frontálních systémů. Nejvíce ale pršelo z neděle na pondělí, v ostatních dnech se vyskytovaly hlavně přeháňky. Nejvíce srážek spadlo v jižních Čechách a to okolo 30 mm/týden. Na Moravě a v Polabí to bylo většinou jen okolo 10 mm/týden. Sněhových srážek příliš nebylo a většinou se rychle rozpustily. K dnešnímu dni leží sníh jen na horách. V uplynulém týdnu byly teploty většinou vyšší. Nejčastěji se maxima pohybovaly okolo 5-7°C. Minimální teploty kolísaly okolo bodu mrazu. Počasí bylo větrnější v první polovině týdne.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na severu a severovýchodě sledovaného území k mírnému zlepšení. Situace se zlepšila i v jihovýchodní části sledovaného území. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (31.12.-7.1.2019) nás nejdříve budou ovlivňovat okluzní fronty, ale od poloviny týdne k nám začne pronikat chladný vzduch ze severu a počasí se vrátí do zimního režimu. Během týdne nás budou doprovázet většinou přeháňky, které budou zpočátku dešťové, ale postupně se měnit ve sněžení i v nižších polohách. Nejvíce srážek by mělo spadnout ve středu a v sobotu. Za týden by mělo napršet většinou okolo 15 mm, ve vyšších polohách i nad 30 mm, ale například na Moravě se počítá jen pod 10 mm za týden. Na horách a vysočině může napadnout i 30 cm nového sněhu. V nižších polohách jen pár centimetrů. Nejchladněji bude ve čtvrtek a pátek i kdy denní maxima nebudou šplhat nad bod mazu. Poté by měly být denní maxima okolo 2°C a minima do -4°C. Sucho se příliš měnit nebude. V povrchové vrstvě na většině území republiky nebude sucho pozorováno, ale v nižších hloubkách (40 – 100 cm) se bude udržovat v současném rozsahu.
Podle dlouhodobého výhledu modelu GFS ensemble (do 16. ledna) to momentálně vypadá, že nejchladněji bude právě v tomto týdnu ve čtvrtek a pátek. Poté by se měla teplota vrátit k normálu, ale od 9. ledna budou teploty stále částečně pod normálem. Maximální teploty by mohly být pod bodem mrazu a v noci klesat k -5°C. Srážkově by mohlo být období i bohatší.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 2 týdnech průměrné až mírně nadprůměrné, následovat by mělo ochlazení nicméně konec ledna by opět měl být spíše mírně nadprůměrně teplý. Srážky jsou očekávány spíše průměrné. Lze tedy očekávat, že se prozatím nerýsuje dosažení znatelného zlepšení aktuální situace a návratu do normálního rozložení vláhy.
Existující deficit vláhy nadále zasahuje téměř na celém území s výjimkou většiny Jihočeského kraje a Vysočiny, jihu Středočeského kraje a východu Moravskoslezského kraje. Tyto čtyři regiony spolu s pohraničními horami vykazují relativně příznivou prognózu. V případě severních, středních a východních Čech, většiny Moravy a Moavskoslezského kraje a částí krajů Plzeňského se setkáváme s negativní prognózou až do třetí únorové dekády 2019.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.