31. květen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo. V některých lokalitách (např. okres Louny, Znojmo) se v minulém týdnu objevily první hlášení dokumentující výraznější negativní vliv sucha na porosty a výnosové výhledy zejména u jařin.

 
 
Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) je zasažena o něco více než 1/3 území (což je mírný nárůst oproti minulému týdnu). Místa s relativně nejmenším nasycením se vyskytují na jižní Moravě při hranicích s Rakouskem, kde došlo spíše k ustálení situace, pak zejména v kraji Karlovarském a Ústeckém. Méně než 1/5 území ČR je v povrchové vrstvě nasycena na 70 % a více (oproti 1/4 v předchozím týdnu) s maximem v oblasti Beskyd a Šumavy. V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení na více než 2/3 území, přičemž nedostatek vláhy se objevuje i v této vrstvě - ale jen na 1/7 území. Celkově je půda (půdní profil do hloubky 100 cm) alespoň ze 70 % kapacity nasycena v součtu na cca 1/2 území, tedy o něco méně než před týdnem. Pod bodem snížené dostupnosti je prozatím 15 % území (oproti 12% v minulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na necelém 1% území. Míra nasycení půdního profilu je v souhrnu na většině území relativně dobrá, nicméně v některých regionech setrvalý pokles půdní vlhkosti v povrchové vrstvě začíná snižovat výnosový potenciál této sezóny.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti. Situace se v porovnání s minulým týdnem příliš nezměnila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě v povrchové vrstvě, typickou pro toto období v roce, má 19% území. Zmírnily se anomálie na většině území, nicméně situace se začíná zhoršovat v severozápadních Čechách. Hodnotíme-li celý profil, je sníženou zásobou půdní vlhkosti zasažena téměř 1/5 území. Jedná se jako v minulém týdnu o oblasti na severozápadě Čech, především kraje Karlovarský a Ústecký a dále region na rozhraní krajů Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického (zde zejména v hlubší vrstvě). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově zvýšil (5,5% v celém profilu a 4,6% v povrchové vrstvě) a objevují se lokálně anomálie o intenzitě S4 i S5.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu jsou nejnižší vlhkosti půdy pod travnatým porostem registrovány především ve vrstvě 0 až 50 cm, nejčastěji se pohybují mezi 40 až 60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 18 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 26 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 25 % stanic, v 10-50 cm na 20 % a v 50-100 cm u 35 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují ve vrstvě 0 až 50 cm především ve středních, severních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Mapa ​kondice vegetace pro tento týden a její změna je významně ovlivněna déletrvajícím výskytem oblačnosti (zejména pak v případě území Čech), která neumožnila v předešlém období optimalní snímání zemského povrchu při pravidelných průletech družice Terra.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci zatím není snadné odhadovat, nicméně v některých okresech (např. Znojmo, Rakovník, Louny) byly v minulém týdnu hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Aktuální mapa bude zpracována v průběhu středy a čtvrtka.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (24-31.5.2015) přes nás přecházelo několik frontálních systémů, které přinesly většinou hodně oblačnosti a vyskytovaly se i významné srážky. Ty byly pozorovány hlavně v pondělí a úterý, dále v pátek a sobotu. V pondělí se srážky objevovaly hlavně v západních a jižních Čechách, také na severovýchodní Moravě, v úterý pak převážně na severovýchodě území. V pátek byl pozorován pás srážek od jihozápadu po východní Čechy. Srážkové úhrny se zde pohybovaly od 10-20 mm/den. V sobotu byly srážky převážně na Moravě s úhrny většinou do 10 mm/den. Celkové týdenní úhrny byly nejvyšší na severovýchodě Moravy a dosahovaly 20-30 mm/týden. Naopak nízké úhrny byly zaznamenány na Vysočině a v oblasti Krušných hor. Teploty vzduchu byly minulý týden proměnlivé. V úterý až čtvrtek se průměrné teploty vzduchu držely relativně nízko. Nejchladnějším dnem byla středa, kdy průměrné teploty vzduchu atakovaly většinou hranici kolem 10°C. Ve čtvrtek se začalo opět oteplovat a víkendová maxima se pohybovala kolem 20°C. Minimální teploty vzduchu byly relativně nízké, většinou mezi 5-10°C. Hlavně v údolích se vyskytovaly ráno přízemní mrazíky. Rychlosti větru byly zaznamenány většinou relativně nízké s výjimkou úterý a středy, kde převážně na Moravě nárazy větru dosahovaly i kolem 15 m/s.