31. leden 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (24.1. – 30.1.2021) bylo počasí celkem dynamické. Srážky byly zaznamenány každý den. Nejčastěji bylo naměřeno okolo 10-25 mm za týden. Na Moravě bylo srážek méně než v Čechách. Nevíce jich bylo na Šumavě a to místy i přes 80 mm za týden. Většinou od středních poloh šlo o sněžení, ale ke konci týdne se dostavila obleva díky vyšším teplotám vzduchu. Sníh se momentálně nachází hlavně na horách a také na Českomoravské vrchovině. Denní maxima dosahovaly nejčastěji 0-3°C, v pátek a sobotu se nám mírně oteplilo. Noční teploty se pohybovaly pod bodem mrazu a to hlavně do -5°C.
V dalších 10 dnech bychom se měli dočkat sněhu i v nižších polohách, i když může odtávat. Na přelom týdne je velká nejistota mezi modely a existují varianty od tuhých mrazů až po nadprůměrně teplé počasí. I taková může být bohužel předpověď počasí.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně snížila, projevilo se tání sněhu. Sucho není v této vrstvě v podstatě slevováno až na dvě drobná místa.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu mírně snížila. V této části půdy se vyskytují však drobnější lokality v severních a západních Čechách.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje celkem zhruba na 1 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní převažuje stav neutrální až lepší. Na jižní Moravě a v okolí Prahy a jižních Čechách je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě, ve Slezsku a ve středních Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území nadnormální až výrazně nadnormální vodnost. Výjimkou je však povodí Labe, a severní část Moravy kde aktuálně převažuje normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 31. 01. vyskytuje deficit zhruba na 5 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 1 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke zvýšení relativního nasycení hlavně v Čechách, zde převažuje stav mezi 70–100% relativního nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává méně příznivá v západních a severozápadních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24. 01. Zprávy 226 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
3 okresy hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Ze 7 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (67 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (19 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 39 % hlášení) až velmi vlhká (cca 28 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav, na mnoha místech není možné podat hlášení z důvodu sněhové pokrývky.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 24. 01. V sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nadále převládá vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 73 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 35 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (24.1. – 30.1.2021) bylo počasí celkem dynamické. Srážky byly zaznamenány každý den. Nejčastěji bylo naměřeno okolo 10-25 mm za týden. Na Moravě bylo srážek méně než v Čechách. Nevíce jich bylo na Šumavě a to místy i přes 80 mm za týden. Většinou od středních poloh šlo o sněžení, ale ke konci týdne se dostavila obleva díky vyšším teplotám vzduchu. Sníh se momentálně nachází hlavně na horách a také na Českomoravské vrchovině. Denní maxima dosahovaly nejčastěji 0-3°C, v pátek a sobotu se nám mírně oteplilo. Noční teploty se pohybovaly pod bodem mrazu a to hlavně do -5°C. Nejchladněji bylo ve čtvrtek, kdy minima spadla na více než polovině území republiky pod -5°C. Vítr byl celkem proměnlivý a objevovaly se i vyšší nárazy větru. Celodenní průměry se ale pohybovaly okolo 1,5-3,0 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 1.2.2021) bude přecházet přes naše území více frontálních systémů s tím, že zpočátku bude proudit teplý vzduch od jihozápadu, ale poté se situace otočí a pronikne k nám studený vzduch od severovýchodu. Srážky budou hlavně v úterý večer a během středečního dne. Další významnější množství by mohlo být na přelomu tohoto a příštího týdne. Vzhledem k vyšším teplotám čekáme sněžení převážně jen v horských oblastech. V dalších 10 dnech modely počítají, že naprší nejčastěji mezi 10-25 mm. Na většině území spadne pouze několik centimetrů sněhu, který bude brzy roztávat. Na horách se pak čeká okolo 20 cm nového sněhu. Na přelomu týdne bude sníh ležet prakticky jen v horských oblastech. Do konce týdne čekáme maxima okolo 5-10°C a v noci nejčastěji lehce nad bodem mrazu. Ochladit by se pak mělo až počátkem příštího týdne. Půdní vlhkost se nebude příliš ani za 10 dnů měnit od současné situace, spíše se ještě mírně dosytí v místech, kde není na svém maximu. Půdní sucho tedy nebude pozorováno.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 17. února, se předpokládá, že teploty vzduchu budou v tomto týdnu nadprůměrné a to zhruba až o 5°C. Poté by se měly více srovnat s obvyklými hodnotami. Srážek by mělo postupně přibývat a to od 12. února.
V tomto týdnu čekáme nadprůměrné teploty vzduchu a odtávání sněhu hlavně ve středních polohách. Půdní vlhkost se bude blížit zcela nasycení na většině území republiky.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období také průměrné, tento týden by měl být však nadprůměrný.
Do konce února je pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího nasycení půdního profilu velmi rozmanitá. Na území jižní Moravy a západně od Prahy je cca 70–90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu. Na Plzeňsku, v severozápadních Čechách, Slezsku a dalších menších oblastech v jižních a východních Čechách je pravděpodobnost dosycení do 20 %.
Lokality v západních a severozápadních Čechách mají vypočítanou pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 50 %, případně i méně a to do konce dubna.
V prognóze stavu sucha do konce června 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–50 % pro většinu území, podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.