31. srpen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se situace v zásobení půdního profilu vláhou opět zlepšovala díky výrazné srážkové činnosti, čemuž odpovídá relativní nasycení půdy. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižena méně než 1/10 území (zejména v severních, středních a východních Čechách), zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou téměř ⅔ území.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na téměř 2/5 území, což je další zlepšení oproti stavu před týdnem. Situace zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě, zejména pak v oblasti jižní Moravy a také středních a východních Čech. V některých regionech je situace v hlubší vrstvě pod 40 cm velmi nepříznivá, přestože v orniční vrstvě došlo k zásadnímu zlepšení stavu. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území prakticky nevyskytují (méně než 1%).
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se vzhledem k minulému týdnu zlepšila. V celém profilu je nyní méně přibližně 10% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem. Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se pohybuje okolo 2%, což je méně oproti minulému týdnu. Dominantní je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává na řadě míst neuspokojivý, zatímco povrchová vrstva na většině území vykazuje velmi dobrý stav.
 
Dopady sucha na vegetaci není možné na základě družicových dat v průběhu žní posuzovat, protože dochází na velké ploše k zásadní změně charakteru povrchu. Proto ponecháváme mapu z období počátku žní, tj. 20.7.2014.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu četné srážky v minulém týdnu zvýšily půdní vlhkosti především v povrchové vrstvě půdy a zvýšil se i počet stanic s vysokou půdní vlhkostí ve všech vrstvách půdy. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována již pouze na 8 % stanic, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 26 % stanic, v 10-50 cm na 12 % a v 50-100 cm u 18 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především ve středních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (24-31.8.2014) prakticky každý den na území České republiky pršelo, nejvýznamnější srážkové úhrny byly zaznamenány v úterý 26.8.2014 a v neděli 31.8.2014. V úterý přes naše území přecházelo frontální rameno, které přineslo srážky hlavně do západních a jižních Čech (většinou kolem 10-30 mm/den). V neděli 31.8.2014 bylo větší množství srážek zaznamenáno hlavně v jižních Čechách a na Vysočině (20-30 mm/den). Celkové týdenní úhrny srážek byly relativně prostorově ohraničeny. Větší množství srážek bylo v západních a jižních Čechách a také na Vysočině (20-60 mm/týden). Naopak méně jich bylo na jižní Moravě a v severní polovině Čech (cca. kolem 10 mm/týden). Teploty vzduchu už většinou připomínaly brzké podzimní počasí. První polovina týdne byla chladnější, po průchodu fronty se od čtvrtka mírně oteplilo (o cca. 2-4°C). Nejvyšší maximální teploty vzduchu byly v pátek a sobotu (29-30.8.2014) a to kolem 23°C. V minulém týdnu jsme zažili již několik velmi chladných nocí a rán, kdy minimální teplota vzduchu klesala dokonce lokálně i pod bod mrazu. Nejchladnější bylo pondělí a čtvrtek, kdy se většinou minimální teplota vzduchu pohybovala kolem 5°C. Průměrné rychlosti větru byly v minulém týdnu spíše nízké, většinou pod 2 m/s.
 
V nejbližších dnech očekáváme nejprve stabilizaci stavu díky nižším než průměrným teplotám. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny průměrný průběh teplot a spíše nižší než obvyklé srážkové úhrny. To spolu s výhledem na vyšší úhrny slunečního záření povede spíše k poklesu zásoby vody v půdě.