4. duben 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (28.3.–3.4.2021) se změnil charakter počasí s průchodem studené fronty ze čtvrtka na pátek. Podle předpokladu srážek bylo velice málo. Za celý týden na řadě míst napršelo jen do 3 mm. Více jich bylo na horách a to až 30 mm. Teplota vzduchu v první polovině týdne dost razantně stoupala a dočkali jsme se i letního dne, kdy maxima lokálně vystoupaly nad 25°C. S průchodem fronty se razantně ochladilo i o více než 15°C. V sobotu pak byly teploty během dne jen okolo 6-8°C.
Podle současné předpovědi to vypadá, že letošní duben bude výrazně odlišný od těch v minulých letech. Tedy teplotně normální a i bohatší na srážky. Zároveň platí, že samotné modely mají v predikci velkou nejistotu, takže se může výhled často měnit.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně rozšířila a prohloubila. Jižní a jihozápadní Čechy mají stav souvislý nejčastěji v intenzitě počínající sucho. Vyskytují se však místa s mírným až výrazným suchem. Dále je počínající sucho evidováno na pomezí Čech a Moravy, východně od Prahy a místy na Moravě. Na zbytku území není sledováno riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se prohloubila v místech, kde se vyskytovala v předchozím týdnu. Horší stav oproti zbytku zasaženého území se nachází v Krkonoších, kde je sledováno výrazné až extrémní sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 20 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav deficitu o více než 20 mm. Stav neutrální je sledován severně od Prahy a místy na Moravě.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubil. Kladná odchylka je však sledována i nadále na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území normální až podnormální vodnost. Na Moravě je stav o trochu lepší, zde převažuje normální až nadnormálním vodnost. Na pár místech se vyskytuje vodnost se stavem „sucho“.
V celém profilu do 1 m se k 04. 04. vyskytuje deficit zhruba na 52 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 2 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm. Na 3 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je velmi rozmanitá. Nejhorší stav je sledován v České tabuli, na Českobudějovicku, ale především na jižní Moravě (resp. Podyjí), kde je sledován i stav pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, místy v jižních Čechách a v Podyjí.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na počátku vegetační sezóny na většině území v normálním nebo mírně horším stavu než je pro toto období obvyklé. Lepší stav kondice vegetace je sledována převážně v Čechách vyjma oblasti východně od Prahy. Morava a Slezsko mají převážně pro tuto část roku stav horší než je obvyklé.
Oproti minulému týdnu se relativní kondice vegetace zhoršila právě v místech, kde nyní sledujeme horší stav vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 03. Zprávy 233 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V jednom okrese jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, tři okresy hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (75 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (10 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 46 % hlášení) až vlhká (40 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená, začíná však prosychat horní vrstva. Stav plodin odpovídá vegetační části roku. Z hlášených reportů dále vyplývá, že vysoká nasycenost i nadále neumožňuje provádět všude jarní práce. Respondenti hlásí, že na mnoha místech je výchozí stav do nové sezony velmi dobrý a takový tu už několik let nebyl.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 03. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, v dalších sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme nadále na pobřeží Jaderského moře a Černého moře, v Itálii, Maďarsku a v jižní Francii. Situace v severní polovině sledovaného území je lepší než v jižní části. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru. Oproti minulému týdnu se stav na většině území zhoršil.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nadále registrujeme na třetině území vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 29 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 21 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (28.3.–3.4.2021) se změnil charakter počasí s průchodem studené fronty ze čtvrtka na pátek. Podle předpokladu srážek bylo velice málo. Za celý týden na řadě míst napršelo jen do 3 mm. Více jich bylo na horách a to až 30 mm. Teplota vzduchu v první polovině týdne dost razantně stoupala a dočkali jsme se i letního dne, kdy maxima lokálně vystoupaly nad 25°C. S průchodem fronty se razantně ochladilo i o více než 15°C. V sobotu pak byly teploty během dne jen okolo 6-8°C. Noční teploty pod bod mrazu klesaly v neděli a pak během další soboty. Větrnější počasí pak bylo v pátek a sobotu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 5.4.2021) k nám bude nejdříve proudit studený a vlhký vzduch od severu a severozápadu. Ke konci týdne by se měl začít prosazovat teplejší vzduch od jihozápadu. Nejvíce srážek by se mělo objevit v pondělí a úterý, které budou vázány na průchod fronty. Poté se budou objevovat častěji přeháňky, ale postupně jich bude ubývat. Zpočátku není vyloučeno ani sněžení. Během týdne spadne většinou mezi 10-15 mm, na jižní Moravě okolo 5-8 mm. Teploty vzduchu budou do pátku nízké. Maxima se budou pohybovat od 4-7°C a v noci mohou klesat k -3°C. Za 10 dnů bude půdní vlhkost nižší, než je obvyklé zhruba na 30-40 % území. Mírné a horší sucho se bude rozkládat do 10 % území. Situace bude výrazně lepší než v tuto dobu před rokem.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 21. dubna se čeká, že tento týden bude teplotně hodně podprůměrný. Od pátku by se měla teplota srovnat a odpovídat dlouhodobým hodnotám po celou dobu. Zároveň platí, že od pátku i výrazněji stoupá nejistota v předpovědi a pravděpodobně se bude ještě hodně měnit. Od příštího týdne slibuje tento model také více srážek.
Podle současné předpovědi to vypadá, že letošní duben bude výrazně odlišný od těch v minulých letech. Tedy teplotně normální a i bohatší na srážky. Zároveň platí, že samotné modely mají v predikci velkou nejistotu, takže se může výhled často měnit.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech podprůměrné. První předpovědní týden by měl být mírně podprůměrný. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné, tento týden však nadprůměrný.
Do půlky dubna je pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího nasycení půdního profilu velmi nízká. Na většině území je pravděpodobnost dosycení zhruba do 20 %. Na zbytku území je pravděpodobnost dosycení mezi 50–90 %. Do konce května je pravděpodobnost dosycení mezi 30–50 % pro většinu území.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.