4. květen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Srážková činnost v uplynulém týdnu vedla podle předpokladů ke zlepšení situace v nasycení povrchové vrstvy na většině území, a to zejména v severní polovině území ČR. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je stále postižena většina Jihomoravského kraje, jihovýchodní část kraje Vysočina a centrální část Plzeňského kraje. Poměrně vydatné srážky spolu s poklesem teploty vedly ke stabilizaci a zlepšení relativního nasycení půdy

 
 
     V povrchové vrstvě (0-40 cm) došlo k dalšímu výraznému zlepšení a ta je v současné době nasycena alespoň na 70% na více než 2/5 území (oproti 1/5 v minulém týdnu). Sníženou dostupnost vláhy vykazuje pouze 22% území což je výrazně lepší stav než minulý a předminulý týden, kdy bylo takto postiženo 36 resp. 45% území. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 60% území a oproti minulému týdnu se tento ukazatel mírně zlepšil. Nicméně v Jihomoravském kraji se potvrzují naše odhady, které již od poloviny března signalizovaly výrazné riziko sucha. Situace je vážná na Znojemsku a také na okrese Třebíč. Z více než 546 km2 území ČR, kde je půda nasycena na méně než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy, případá většina právě na tyto dva okresy. V povrchové vrstvě je takto postiženo přes cca 2000 km2 převážně zemědělské půdy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, i zde došlo ke zlepšení a méně než 22% území je zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, což představuje snížení takto postižené plochy o pětinu oproti předchozímu týdnu. Markantněji se snížila i plocha postižená výrazným suchem (S3-S5), které v neděli zasahovalo 9,8% území (oproti 14,6% minulý týden). Přesto ale pokračuje už několik týdnů panující stav, kdy je jihozápadní část Jihomoravského a také Plzeňského kraje zasažena poměrně intenzivním suchem kontinuálně. V povrchové vrstvě (0-40 cm) se díky srážkám v minulém týdnu udržela poměrně příznivá situace a mimořádně intenzivním suchem (S3-S5) je nyní zasaženo cca 1,8% území. Necelých 11% je zasaženo suchem počínajícím nebo mírným (S1-S2) a na cca 9% je zásoba vody v půdě snížena pod obvyklou úroveň.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo jen k malým změnám v nasycení půdy vodou na území ČR oproti minulému týdnu. Na 45 % stanic setrvává snížená zásoba půdní vláhy. V profilu 0-10 cm klesla půdní vlhkost pod 30 % nasycení u 7 % stanic, v profilu 10-50 cm u 19 % stanic a v profilu 50-100 cm u 13 % stanic. Oproti minulému týdnu nejvíce klesla půdní vlhkost v profilu 10-50 cm. Nejnižší vlhkost půdy je registrována v Jihomoravském a Plzeňském kraji, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
V uplynulém týdnu (27.4.-3.5.) se na území ČR opět vyskytly srážky, výskyt srážek byl prostorově značně variabilní s úhrnem od jednotek po desítky mm. Srážky byly zaznamenány především 27.4. (JZ Čech, lokálně výjimečně i desítky mm), 28.4. (nízké úhrny – několik mm – po celé ČR) a 2.5 (střední část ČR a severní část Čech). Lze konstatovat, že Morava měla většinou jasnější počasí, naopak Čechy více oblačnosti. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly až do konce týdne kolem 20°C, 3.5. po přechodu studené fronty klesly o více než 10°C. Minimální teploty postupně klesaly od začátku týdne zhruba od 10°C až k nule 4.5. (na západě Čech). Rychlosti větru byly nízké (slabý vítr podle Beauforta), koncem týdne se potom zvýšily do kategorie mírný vítr.
 
Očekáváme další mírné zlepšení stavu v některých oblastech, nicméně očekávané srážkové úhrny jsou nižší než v minulém týdnu a otázkou zůstává, zda bude přísun srážek dostatečný na územích nejvíce postižených suchem. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše průměrný či podprůměrný průběh teplot a spíše průměrné srážky. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je prognóza příznivá, nicméně očekávané srážkové úhrny nebudou pravděpodobně dostatečné k návratu zásoby vody v půdě na úroveň obvyklou v tomto ročním období na celém území a téměř jistě nepostačí pro suchem již postižené oblasti.