4. leden 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu podle předpokladů příliš nezměnilo a přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou stále více než ¾ půd v ČR (tedy podobně jako v minulých třech týdnech).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na severozápadě a jihu Čech, v některých oblastech severní Moravy a při hranici s Polskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na téměř 96% území, což je stejná hodnota jako na počátku minulého týdne. V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen v omezeném rozsahu v Polabí a na horním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území prakticky nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem dramaticky nezměnila. V celém profilu jsou počínajícím nebo mírným suchem postižena méně než 3% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,2%). V současné době se výskyt nižší než obvyklé zásoby vody v půdě projevuje v povrchové vrstvě na 5% území (sucho intenzity S1-S3), zejména pak v krajích Královehradeckém a Jihočeském a v menší míře také v kraji Olomouckém a Moravskoslezském.
 
Vegetace S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině stanic k mírnému vzestupu vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-20 cm, nadále zde převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 33 % stanic, v 10-50 cm na 24 % a v 50-100 cm u 27 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm byly zaznamenány v jižních Čechách, v 0-100 cm především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (28.12.2014–4.1.2015) teplota vzduchu na území ČR postupně rostla, od hodnot kolem -5°C až k hodnotám nad nulu (po 1.1. 2015). Odpovídající minimální teploty vzduchu rostly od -10°C až k nule. To bylo způsobeno změnou původně severního proudění, které se s teplou frontou (1.1.) změnilo v proudění západní. Spolu s teplotou vzduchu rostly hodnoty tlaku vodní páry. Srážky se vyskytovaly každý den, většinou ve velmi malých množstvích desítek nebo pár jednotek mm. Obecně vyšší srážky se vyskytly koncem týdne, 2.1. ve Východních Čechách, 3.4. na Šumavě, Krkonoších a Beskydech (hodnoty k 10 mm) a lokálně potom také 4.1. Srážky byly začátkem týdne sněhové, poté deštové, 4.1. opět sněhové. Sněhová pokrývka se vyskytovala po celý týden na většině území. Hodnoty délky slunečního svitu byly na většině území v druhé části týdne téměř nulové, začátkem týdne (28. a 30.12.) to bylo pár hodin. Rychlosti větru byly před koncem roku nízké v souvislosti s výběžkem tlakové níže zasahujícím na naše území (vánek až slabý vítr podle Beauforta), začátkem a koncem týdne byly rychlosti větru vyšší (mírný až dosti čerstvý vítr).
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku pokračujících srážek a očekávaného odtávání sněhové pokrývky. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.