4. září 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (28.8.–4.9.2022) se příliš srážek neobjevovalo, ale když už pršelo, tak šlo většinou o intenzivní srážku. Vyšší úhrny jsou tedy lokálního charakteru. Nejvíce pršelo na Šumavě a na Ostravsku (cca 30 mm za týden). Jinak buď nepršelo anebo jen okolo 5 mm za týden. Vyšší teploty vzduchu byly do úterý, kdy se pohybovaly maxima nejčastěji mezi 22-24 °C. Od středy pak klesly i pod hranici 20 °C (18-21 °C). Během týdne se začalo výrazně ochlazovat v noci.
V dalších 10 dnech nás čeká průměrné či teplejší počasí s častějšími přeháňkami. Půdní vlhkost i za 10 dnů bude odpovídat dlouhodobým hodnotám na 95 % území republiky.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu mírně rozšířila v severovýchodních Čechách a místy v Krušnhoří, jedná se však o drobnější oblasti. Na zbytku území není sledováno sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se mírně zlepšila, ale i nadále zůstávají oblasti s intenzivním suchem a to v zápádních a severozápadních Čechách, horní částí Polabí a místa na Moravě.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na 11 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulém týdnu došlo k výraznějšímu zlepšení.

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je nyní sledován kladný stav či neutrální stav na většině území. Situace však zůstává nepříznivá v Krušnohoří a místy v Libreckém kraji a v Polabí.
Deficit půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se místy také zlepšil. Deficit se nachází téměr na polovině území, s výjimkou oblasti jižné od Prahy, místy v jižní části republiky a na Moravě.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ se na většině území republiky se změnil stav opět převážně na podnomální vodnosti na normální až nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 28. 08. vyskytuje deficit na cca 37 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 6 % území je záporná odchylka o více jak 16 mm, na více jak 1 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Nasycení zůstává po dlouhé době na cca 60+ % na většině území. Nejhorší stav zůstává v severozápadních Čechách a v severním Polabí, kde hodnoty jsou okolo 20–50 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Nízké hodnoty zůstávají nadále v severozápadních a západních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Moravě.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 01.09. Zprávy 189 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 27 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 13 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 18 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů (7) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (39 % hlášení) až stav „normálně spíše vlhčí“ (24 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (37 % hlášení) až vlhký (28 % hlášení).
Stav půdy a krajiny se po dlouhé intenzitě sucha zlepšil na většině území České repulika. Jejich intenzita však místy byla na škodu a je otázkou, jak krajina a plodiny dokážou tento extrém využít. Situace je nyní však lepší než před týdnem, nicméně i nadále jsou místa, kde dostatek srážek nebyl zaznamenán.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 08. Hlášena je situace v pěti okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V tachovském a klatovském okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha, ve zbylých hlášených okresech nejsou zaznamenány projevy sucha

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území poklesly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm, ve 40-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 25 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve středních a jižních Čechách a na severní Moravě, nižší v západních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (28.8.–4.9.2022) se příliš srážek neobjevovalo, ale když už pršelo, tak šlo většinou o intenzivní srážku. Vyšší úhrny jsou tedy lokálního charakteru. Nejvíce pršelo na Šumavě a na Ostravsku (cca 30 mm za týden). Jinak buď nepršelo anebo jen okolo 5 mm za týden. Vyšší teploty vzduchu byly do úterý, kdy se pohybovaly maxima nejčastěji mezi 22-24 °C. Od středy pak klesly i pod hranici 20 °C (18-21 °C). Během týdne se začalo výrazně ochlazovat v noci. V pátek a sobotu padaly minima na 5-8 °C. Vítr byl většinou slabší, jen od středy do pátku pofukovalo hlavně na Moravě.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 5.9.2022) k nám nejdříve bude proudit teplý vzduch od jihu. To se změní s příchodem zvlněné studené fronty ve čtvrtek. V dalším období pak bude ovlivňovat naše počasí tlaková níže. To přinese častější přeháňky a to hlavně od čtvrtka až do dalšího týdne. Většinou v dalších 10 dnech naprší okolo 15-25 mm, lokálně při silnější bouřce i okolo 40 mm. Teploty vzduchu budou postupně stoupat a až do pátku se mohou pohybovat i okolo 25°C. Na víkend se bude postupně ochlazovat až i místy pod 20°C. Půdní vlhkost se nebude v dalších 10 dnech měnit a na 95 % území republiky bude odpovídat dlouhodobým hodnotám. Relativní půdní vlhkost ve svrchní vrstvě bude až na nějaké výjimky (např. Královéhradecký kraj) vyšší, naopak v v hlubších vrstvách bude půdní vlhkost nízká a to hlavně na západním okraji republiky a ve východních Čechách.
Střednědobý výhled do 21. září předpokládá, že teploty vzduchu budou do víkendu nadprůměrné, poté se ochladí na průměrné hodnoty do 12. září. Pak by se mělo mírně oteplit na denní maxima nad 20°C, což bude znamenat nadprůměrné hodnoty. Po celé období lze čekat častější přeháňky.
Dlouhodobá předpověď do 17. října předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu většinou průměrné či lehce nadprůměrné.
V dalších 10 dnech nás čeká průměrné či teplejší počasí s častějšími přeháňkami. Půdní vlhkost i za 10 dnů bude odpovídat dlouhodobým hodnotám na 95 % území republiky.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.