6. červenec 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden díky významnějším srážkám a relativně nižším teplotám vedl k další stabilizaci stavu zejména v povrchové vrstvě, nicméně v celém profilu zůstává situace velmi nepříznivá. S výjimkou severních okresů a Slezska se na většině území relativního nasycení půdy nezvýšilo. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době postiženo 3/4 území.

 
 
V povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nasyceno alespoň na 70% méně než 8% území. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na cca 1/20 území což je stejný stav než v minulém týdnu. Celkově se stav zlepšil při severní hranici státu a na většině území Slezska. Situace je nepříznivá zejména tam, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady obsah vláhy, který limituje optimální růst rostlin. Tento stav na některých místech trvá již 6. měsíc v řadě, byť je situace stále mírně lepší než na počátku května. Momentálně nejvíce postižen je kraj Jihomoravský s lokálními ohnisky v Ústeckém, Plzeňském, Jihočeském kraji a také v krajích Středočeském a Karlovarském. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na 1/10 území, pokud uvažujeme celý profil a 1/5 území v povrchové vrstvě (oproti 1/3 minulý týden).
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se s vzhledem k minulému týdnu mírně zlepšila, ale zůstává nepříznivá. V celém profilu je přibližně 38% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy přibližně stejně jako v předchozím týdnu (35%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se snížila z 45% území na 38%. Důležité je podotknout, že oblasti, které suchem trpěly na jaře, zůstávají stále postižené. I přes současné zlepšení postihuje nedostatek vláhy celé území kraje Jihomoravského a část území většiny dalších krajů nejvíce pak Plzeňského, Olomouckého, Ústeckého a Jihočeského.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu stejně jako v minulém týdnu spadlé srážky zastavily pokles půdní vlhkosti na některých stanicích, místy došlo k mírnému zvýšení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě půdy. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 43 % stanic, v 10-50 cm na 45 % stanic a v 50-100 cm na 38 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-50 cm jen u 4 % stanic, v 50-100 cm u 5 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány opět především na jižní a střední Moravě, oproti minulému týdnu došlo místy k nárůstu sucha v Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (29.6.-6.7.2014) se vyskytovaly srážky na celém území ČR, a to převážně na počátku týdne. V neděli 29.6.2014 se nasunula hlavně odpoledne frontální oblačnost, která přinesla větší množství srážek, více na Moravu, a to převážně do východní a severní části. Úhrny v těchto oblastech dosahovaly i 30 mm za den. V pondělí 30.6.2014 se nad námi udržovala frontální oblačnost a opět více srážek bylo zaznamenáno hlavně na Moravě. Po zbytek týdne se vyskytovaly spíše lokální srážky, místy i intenzivnější také díky bouřkám. Jak už vyplývá z popisu jednotlivých dnů, tak největší celkové srážkové úhrny byly zaznamenány hlavně na severní a východní Moravě. Ty byly i kolem 50 mm/týden. Na zbytku území se vyskytovaly většinou mezi 10-30 mm/týden s tím, že nejmenších úhrnů bylo dosaženo pravděpodobně v oblasti Polabské nížiny. Neděle 29.6.2014 byla ještě poměrně teplá, ale díky výskytu studené fronty došlo k ochlazení. Pondělí 30.6.2014 bylo nejchladnějším dnem v uplynulém týdnu, kdy maximální teploty vzduchu se pohybovaly většinou mezi 16-19°C. Po zbytek týdne teploty vzduchu rostly s maximem v neděli 6.7.2014. Na některých místech došlo i k překročení 30°C, byl tedy zaznamenán tropický den. Minimální teploty vzduchu patřily k nižším hlavně uprostřed týdne (1-4.7.2014), kdy se většinou pohybovaly od 7-11°C. Na některých místech byla naměřena minimální teplota i pod bodem mrazu, ale většinou šlo o mrazové kotliny. Naopak v neděli 6.7.2014 lokálně neklesla minimální teplota pod 20°C, což znamená výskyt tropické noci. Průměrné rychlosti větru byly po většinu týdne nízké, pod 2 m/s, pouze v pátek 4.7.2014 vál o něco silnější vítr (kolem 3 m/s) s maximy na Českomoravské vrchovině, Krkonoších a Jeseníkách.
 
V nejbližších dnech očekáváme místní zlepšení díky předpokládaným srážkám, které by však měly být plošného charakteru. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše mírně nadprůměrný průběh teplot a mírně nadprůměrné srážky, spíše lokálního charakteru. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza nadále spíše nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené nedostatkem půdní vláhy.