6. září 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (30.8 – 5.9.2020) nás nejvíce ovlivnila studená fronta v úterý a sobotu/neděli. Více srážek spadlo hlavně ve východní části republiky, ale také na severozápadě. Naopak na většině území Čech spadlo jen do 10 mm/týden. Naopak na severovýchodě republiky napršelo více než 60 mm/týden. V první polovině týdne se poměrně ochladilo. V úterý dokonce byla maxima jen okolo 15 °C. Poté se začalo postupně oteplovat až k 25-28°C v sobotu.
Po deštivějším období nás čeká krásné podzimní počasí s minimem srážek. Na půdní sucho to zatím mít zásadní vliv nebude.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v porovnání s předchozím týdnem zlepšila a v současné chvíli v této části půdy nesledujeme riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu zmírnila. V této vrstvě pozorujeme přetrvávající problém v severozápadní části Čech, především v Ústeckém kraji a Libereckém kraji. Dále lokálně přetrvává problém v okolí Prahy, na Plzeňsku, Karlovarsku a také v Krkonoších.
Aktuálně sucho se vyskytuje cca na 1 % území České republiky, co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce je malá pravděpodobnost dosycení půdního profilu především v místech, která jsou zmíněna výše.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu zlepšil. Nyní v povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje na většině území kladná odchylka. Na Moravě ve Slezsku a Vysočině je stav výrazně lepší než v severozápadních a severních Čechách.
Stav deficitu v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. V pásu od jižních Čech po Jeseníky a jižně od něj je sledována kladná odchylka. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních Čech, Plzeňska, v okolí Prahy a v Krkonoších.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Co se týče vodnosti lze území rozdělit na dvě části – v Čechách převažuje normální až podnormální vodnost, zatímco na zbytku území je normální či nadnormální vodnost. Na Moravě a ve Slezsku je nyní stav lepší než v Čechách. Drobnou výjimkou je Zlínský kraj, kde je normální až podnormální vodnost a v Čechách Orlicko, Novohradsko a Posázaví, zde je sledována naopak nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 06. 08. vyskytuje deficit zhruba na 21 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 41 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na 18 % území je kladná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zlepšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Oblast Čech vykazuje menší relativní nasycení než Morava a Slezsko. Nejhorší situaci aktuálně pozorujeme v středních Čechách. Část území je pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá na severozápadě a západě Čech a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují v pásu od jižních Čech přes Vysočinu až po Jeseníky a poté na východní Moravě.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Po příchozích srážkách v průběhu května, června i července došlo opět ke zlepšování stavu kondice vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.
V současné době je na většině území kondice vegetace ve velmi dobrém stavu. Jedinou výjimkou jsou severozápadní Čechy, kde je horší stav vegetace, než je pro tuto dobu typické. Oproti minulému týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu vegetace.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 30. 08. Zprávy 255 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Tři okresy (Louny, Most a Domažlice) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a z jednoho okresu je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 24 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 21 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální až spíše vlhčí. Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 40 % hlášení) až velmi vlhká (cca 24 % hlášení).
Doznívají žně a v některých regionech se ještě stále nepodařilo zasít řepku. Probíhají podzimní práce a dochází k bilancování nad letošními výnosy.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 30. 08. V tachovském, klatovském a přerovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 10 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu především na Moravě došlo ke zvýšení vlhkosti půdy, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Na severozápadě Čech se nadále vyskytují nízké vlhkosti půdy. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 22 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 18 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách a na Vysočině, nižší především v nížinách v severozápadní části Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (30.8 – 5.9.2020) nás nejvíce ovlivnila studená fronta v úterý a sobotu/neděli. Více srážek spadlo hlavně ve východní části republiky, ale také na severozápadě. Naopak na většině území Čech spadlo jen do 10 mm/týden. Naopak na severovýchodě republiky napršelo více než 60 mm/týden. V první polovině týdne se poměrně ochladilo. V úterý dokonce byla maxima jen okolo 15 °C. Poté se začalo postupně oteplovat až k 25-28°C v sobotu. Noční teploty byly dosti nízké uprostřed týdne, kdy klesly k 6°C. Větrnější počasí nás provázelo do úterý, poté se průměry pohybovaly jen okolo 1-2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 7.9.2020) nás čeká spíše pěkné a teplé podzimní počasí, které občas naruší slabší přechody front. V následujících 10 dnech se čeká suché počasí, takže srážek by mělo být zcela minimálně. Denní teploty budou šplhat na 20-25°C a noční nebudou klesat významně pod 10°C. Díky dlouhodobým srážkám, které nás v posledních měsících potkalo, tak nebude mít tento průběh počasí na půdní vlhkost významný vliv. Sice bude klesat relativní vlhkost v povrchové vrstvě do 40 cm, ale bude to maximálně znamenat sníženou půdní vláhu, která nebude mít žádné významné dopady.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 23. září se předpokládá, že teploty vzduchu budou mít tendenci k nadprůměrným hodnotám a to dokonce až o 5°C. I tento model počítá s malým výskytem srážek.
Po deštivějším období nás čeká krásné podzimní počasí s minimem srážek. Na půdní sucho to zatím mít zásadní vliv nebude.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech nadprůměrné až průměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období slabě podprůměrné až průměrné.
Do konce září je cca 50–90% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Vysočině, v Jihomoravském kraji, Jeseníkách a ve Slezsku.
Krušnohoří, Poohří, okolí Prahy, Plzeňsko, Krkonoše však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 10–50 %. Do konce října je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách přetrvá s velkou pravděpodobností do konce roku, pravděpodobnost pro dosycení je nyní cca 30–50 %. Na zbytku území je pak za toto časové období zhruba 50–70% pravděpodobnost dosycení půdního profilu.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.