7. červenec 2024

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (30.6 – 6.7.2024) k nám proudil hlavně vlhký a chladnější vzduch. Na některých územích republiky se srážky vesměs vyskytovaly i každý den. Nejčastěji napršelo kolem 10-30 mm/týden. Na střední a severní Moravě to bylo ale také více než 60 mm. V neděli (30.6.) po průchodu studené fronty se i výrazněji ochladilo. Maximální denní teploty se pak pohybovaly jen okolo 20°C. Oteplilo se pak zase výrazně v sobotu, kdy teploty šplhaly i nad 30°C. Dá se říci, že v uplynulém týdnu bylo spíše větrnější počasí.
Tento týden nás čekají hodně nadprůměrné teploty vzduchu, ale i častější bouřky. To by mělo znamenat, že půdní vlhkost bude stále vysoká a sucho pozorovat prakticky nebudeme.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) oproti minulému týdnu ve sledovaných oblastech poklesla a na celém území republiky tak aktuálně není sucho v povrchové vrstvě pozorováno.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila. Dále sledujeme sucho v oblastech, kde bylo již sledováno, zejména na východ od Prahy. Vysoké stupně intenzity sucha jsou sledovány nadále i v Krkonoších, Jizerských horách či v části Orlických hor a mírné sucho pozorujeme dále v okolí Tábora.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max 13 % území (půdní profil 0–100 cm).


Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se oproti minulému týdnu změnil na celém území. Zatímco v některých oblastech na Moravě a Slezsku zásob vody ubylo, v Čechách se deficit snížil. Nejvyšší zásoby vody v půdě aktuálně pořád pozorujeme v okolí Olomouce, dobrá situace je ale i na východ od Plzně. I když většina území v Čechách a nově také oblast na jih od Zlína a okolí Ostravy, zůstává v deficitu půdní vláhy, přičemž o něco výraznější deficit zůstává pořád v Polabí a Krkonoších, obecně se deficit půdní vláhy snížil (0–100 cm).
V povrchové vrstvě (0–40 cm) je také oproti minulému týdnů sledován mírný pokles zásob vody na jihu Moravy, v oblasti Bílých Karpat a Beskyd, no naproti tomu v Čechách, zejména na jihu a západě, sledujeme nárůst zásob vody. Aktuálně jsou zásoby vody v povrchové vrstvě v rámci republiky nejvyšší pořád na střední a severní Moravě a také na východ od Plzně. V hlubší vrstvě (40–100 cm) zůstává stav víceméně stejný- na větší části území, vyjma oblastí na jihu a středu Moravy a západě Čech, stav zůstává deficitní.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ je na většině území Moravy a Slezska a také v západních Čechách a na Šumavě hlášená normální až nadnormální vodnost. Nadnormální vodnost pozorujeme pořád hlavně na střední Moravě. Na zbylém území je hlášena normální a podnormální vodnost až na sever Čech, kde pozorujeme spíš podnormální vodnost a místy až sucho. V celém profilu do 1 m se k 07. 07. vyskytuje deficit na max. 42 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY je na celém území pořád rozmanité. Kromě jihu a východu Moravy se v porovnání s předchozím týdnem však situace nijak výrazně nezměnila.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Lze říct, že oproti minulému týdnu je povrchová vrstva v Čechách víc nasycená. Obecně ale oproti tomu vyšší nasycení půdy pořád pozorujeme na Moravě a na Šumavě. Nižší relativní nasycení půdy v povrchové vrstvě (pod 40 %) pozorujeme aktuálně na východ od Prahy v okolí Pardubic, Hradce Králové a Havlíčkova Brodu a také na západ v okolí Rakovníku. Dále také na jihu Moravy, hlavně v okolí Hodonína. Naopak nejvyšší nasycení pozorujeme na Šumavě, v Krkonoších, v okolí Tábora a také ve východní polovině území, hlavně v Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech a v oblastech na Olomoucku s relativním nasycením 70-100 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): V porovnání s předchozím týdnem se situace v Čechách nijak výrazně nezměnila. Nejnižší nasycení půdy (pod 20 %) tu pořád sledujeme na východ od Prahy. Na Moravě a ve Slezsku je ale relativní nasycení půdy oproti minulému týdnu už o něco nižší, zejména v Podyjí v okolí Znojma a v okolí Břeclavi (míň než 30 %). Obecně je ale vyšší nasycení (nad 70 %) sledováno na Olomoucku, v Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších a také na Šumavě.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE se na většině území drží v normálním až mírně nadprůměrném stavu. Oproti minulému týdnu se její stav na téměř celém území ještě zlepšil- zejména na Moravě a ve Slezsku a také podél severních hranic republiky. Mírně podprůměrný stav pozorujeme jenom ve Středních Čechách a na jihozápad od Ostravy. Aktuálně se v nejlepší kondici jeví vegetace na jihu Moravy, na sever od Brna a v Jeseníkách.

Dopady na zemědělství: Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin se oproti minulému týdnu mírně prohloubily. Situace je dál lepší na Moravě a ve Slezsku, kde většina okresů dopady sucha na výnos nereportuje, s výjimkou okresů na jihu Moravy, kde je relativní nasycení půdy v hlubší vrstvě místy pod 20 %. Obecně lze ale říct, že v rámci celé republiky jsou 7 okresech hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, v 18 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také ve 4 okresech ztráty 30-40 %. 1 okres očekává ztráty výnosů nad 40 %. Zbytek hlášených okresů (25) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, dále převažuje normální spíše vlhčí stav půdy (41 %) až stav spíše sušší bez dopadů (38 %). V 9 % je hlášený velmi suchý stav. V 11 % sledovaných okresů (zejména na Moravě a také v okolí Plzně) je hlášen i velmi vlhký stav. Stav půdní vláhy do 20 cm se jeví spíš sušší (35 % ) a mírně vlhký (32 %). Vlhký stav půdy je hlášen ve 28 % a velmi vlhký ve 2 %. I nadále pozorujeme rozdíl v obsahu půdní vláhy v Čechách a na Moravě, kde je půda více nasycená, opět s výjimkou jihu v okolí Znojma a Břeclavi.
Podle hlášení od našich reportérů srážky i dál ovlivňovaly zemědělské práce v jednotlivých okresech a na některých místech bylo zaznamenáno jejich přerušení. Kvůli extrémním dešťům a silným nárazům větru také porosty poléhají, což komplikuje sklizeň, která je v důsledků dubnových vysokých teplot v předstih zhruba 3 týdnů. Sklizeň navíc někde zpomaluje fakt, že se kombajny v podmáčené půdě místy boří. V některých katastrech už ale první sklizně proběhly a výnosy jsou zatím hlášené jako průměrné. Podle hlášení od našich reportérů také v některých oblastech srážky naopak chybí a objevují se projevy sucha a úroda je poškozená. Rozdíly jsou viditelné i v rámci katastrů. V některých oblastech také pozorujeme negativní vliv škůdců na úrodu a také rozvoj plísňových onemocnění v důsledku počasí.

Dopady na lesy: Hlášena je situace v pěti okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. V okresech nejsou hlášeny dopady sucha na lesní vegetaci.

Situace ve střední Evropě: Na textu pracujeme.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území mírně vzrostly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 na 2 % stanic, 10-50 cm na 3 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 23 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 21 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severní Moravě, nižší lokálně ve středních a východních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (30.6 – 6.7.2024) k nám proudil hlavně vlhký a chladnější vzduch. Srážky se vesměs vyskytovaly někde na území republiky každý den. Nejčastěji napršelo kolem 10-30 mm/týden. Na střední a severní Moravě to bylo ale také více než 60 mm. V neděli (30.6.) po průchodu studené fronty se i výrazněji ochladilo. Maximální denní teploty se pak pohybovaly jen okolo 20°C. Oteplilo se pak zase výrazně v sobotu, kdy teploty šplhaly i nad 30°C. V uplynulém týdnu se dá říci, že bylo spíše větrnější počasí.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (od 8.7.2024) k nám bude proudit většinou teplý vzduch. Uprostřed týdne pak projde studená fronta. Od středy se budou častěji objevovat bouřky s intenzivnějšími srážkami. Více těchto bouřkových situací se bude pravděpodobně objevovat v Čechách, kde může napršet více než 60 mm/10 dnů. Tam kde se bouřky moc neobjeví, tak může spadnout jen do 10 mm/10 dnů. Teploty budou vysoké. Postupně budou růst nad 30°C a ve středu či v pátek se mohou dostat dokonce k hranici 30°C. Vzhledem k očekávaným silnějším bouřkám se bude půdní vlhkost většinou dále doplňovat a to hlavně v povrchové vrstvě do 40 cm. Půdní sucho nebude za 10 dnů prakticky u nás pozorováno.
Střednědobý výhled do 24. července předpokládá, že teploty vzduchu budou celou dobu nadprůměrné. Do konce tohoto týdne budou teploty až o 10°C vyšší než je obvyklé. V dalším týdnu se mírně ochladí a teploty budou nadprůměrné „jen“ o 1-3°C.
Navazující dlouhodobý výhled až do 19. srpna předpokládá teploty vzduchu budou v srpnu spíše průměrné či lehce nadprůměrné.
Tento týden nás čekají hodně nadprůměrné teploty vzduchu, ale i častější bouřky. To by mělo znamenat, že půdní vlhkost bude stále vysoká a sucho pozorovat prakticky nebudeme.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.