7. leden 2018

Shrnutí: V uplynulém týdnu (31. 12. 2017 – 6. 1. 2018) přes republiku přecházely frontální systémy, které vyvrcholily přílivem teplého vzduchu z jihu ke konci týdne. V uplynulém týdnu spadlo nejvíce srážek v neděli na Silvestra a ve středu. Teploty vzduchu byly nadprůměrné. Jako nejteplejší dny se dá počítat Silvestr a na Tři krále.Oblast s horším než obvyklým množstvím vláhy se opět zmenšila a zaujímá relativně male území na jihu Čech a Moravy a v Olomouckém kraji. Epizoda sucha z roku 2017 prakticky vymizela a pozůstatky jsou jednak zmíněné enklávy a dále vláhový deficit v půdě zvláště patrný v kraji Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském. Předchozí nedostatek vláhy se však nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává silně podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme spíše zlepšení stavu.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem opět mírně zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 9/10 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 1% území.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace je oproti podzimu velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti do 1 m zůstává horší oproti obvyklým hodnotám lokálně a to na jižní a střední Moravě a na jihu Čech. Domníváme se však, že v řadě oblastí je méně vody v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 7.1.. v celém profilu na 1% území. Hlubší vrstva byla zasažena ze 4 % (tedy o něco méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro konec prosince s výjimkou 1% území. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,2% plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval mírný vzestup půdní vlhkosti ve vrstvě 0-10 cm, v 10-100 cm vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 45 % stanic, v 10-50 cm na 20 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území, nižší v nížinách na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (31. 12. 2017 – 6. 1. 2018) přes republiku přecházely frontální systémy, které vyvrcholily přílivem teplého vzduchu od jihu ke konci týdne. V uplynulém týdnu spadlo nejvíce srážek v neděli na Silvestra a ve středu. V neděli převažovaly srážky hlavně na Moravě a v severních Čechách. Ve středu bylo nejvíce srážek hlavně v horských oblastech. Celkový týdenní úhrn srážek byl vyšší v Čechách než na Moravě. Nejdeštivější oblastí s výjimkou horských oblastí bylo Polabí. Zde byly srážkové úhrny okolo 20 mm/týden. Naopak nejméně srážek spadlo v moravských nížinách a to většinou do 7 mm/týden. Sníh padal v uplynulém týdnu většinou jen v horských oblastech republiky. Momentálně nejvíce sněhu leží v Krkonoších a na Šumavě. Teploty vzduchu byly nadprůměrné. Jako nejteplejší dny se dá počítat Silvestr a na Tři krále. Během týdne často teplota stoupala i nad hranici 10°C. Nejchladnějším dnem bylo úterý s maximem jen od 3-6°C. Minimální teploty vzduchu klesaly pod bod mrazu v úterý a ve středu, v ostatní dny se držely často v rozmezí 0-4°C. Uplynulý týden byl větrnější. Průměrné rychlosti větru stoupaly nejčastěji až k 4 m/s. Ve středu byl vítr nejintenzivnější s nárazy až přes 25 m/s.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Jihomoravský kraj a dále pak kraj Olomoucký v okolí středního toku řeky Moravy. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí sice příznivá a na prognózy pro sezónu 2018 je relativně brzy, ale vývoj na dolním toku řeky Moravy i v jižních Čechách je znepokojivý v kontextu uplynulých 3 let, kdy půdní profil byl pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. To podle našeho názoru vytváří dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách. V celém profilu do 1 m se k 7. 1. vyskytuje deficit od 5 do 40 mm na 12 % ČR, a pouze zlomek území je zasažení deficitem mezi 40 až 80 mm.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (8.1-14. 1. 2018) nás nejdříve ovlivní přechod teplé fronty, za kterou bude následovat ve středu studená fronta. Ta by se měla nad střední Evropou udržovat do víkendu, kdy se dostaneme okrajově pod vliv tlakové výše nad Ruskem. Deštivější počasí bude od středy až do konce týdne, ale jak denní, tak i celkové týdenní úhrny budou slabé. Bude se tedy spíše jednat o slabší přeháňky s výjimkou přechodu fronty ve středu. Modely zatím předpokládají, že bude více pršet na Moravě než v Čechách. Celkově čekáme úhrny nejčastěji mezi 5-15 mm/týden. Nejteplejším dnem bude úterý s maximy i přes 10°C. Poté budou teploty vzduchu klesat a na přelomu tohoto a dalšího týdne mohou klesnout maxima i pod bod mrazu. Až do víkendu by ani minima neměla klesat pod 0°C, ale v neděli se pak mohou dostat až k -5°C. V předpovědi sucha se nic nemění, bude přetrvávat současný dlouhodobý stav, kdy na většině území republiky je půda zcela nasycena.

Dlouhodobá prognóza: Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech nadprůměrné a postupně se budou přibližovat běžným hodnotám a klesnout k 0°C. Srážky budou průměrné. S ohledem na nižší spotřebu vody vegetací po konci sezóny je prognóza pro půdní zdánlivě příznivá pro většinu území. Nicméně fakt, že se doposud nevytvořila zásoba vláhy ve sněhu a vysoké teploty napomáhají odtoku a výparu vody situaci problematizuje.
Existující deficit vláhy predisponuje nižší polohy jižních Čech a okolí řek Moravy a Dyje k nižšímu než obvyklému nasycení až do první únorové dekády a v případě východu ČR až do počátku března. Tuto situaci je třeba dále monitorovat.

Index půdní vláhy, situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají zásadní zlepšení hodnot na většině území ČR během podzimu. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém a západní Ukrajinou a Běloruskem vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. Naopak výrazný nedostatek vláhy nadále panuje na většině území Itálie, jihovýchodě Francie a na Chorvatském pobřeží.