7. únor 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (31.01.–06.02.2021) přecházely přes naše území časté frontální systémy. Srážky byly častěji zaznamenány od úterý a o víkendu, pak byly často i sněhové. V republice nejčastěji spadlo okolo 10-15 mm srážek za týden. Vyšší úhrny byly na horách a také v Karlovarském kraji. Sněhové srážky byly především v neděli, která bude součástí vyhodnocení v dalším týdnu. Sníh momentálně leží hlavně na horách a také v severní a západní části republiky (přes 10 cm). Na jihu naopak padal v neděli hlavně mrznoucí déšť a až v druhé polovině sněžilo. Teploty vzduchu během týdne rostly nahoru a ve čtvrtek dosahovaly nejčastěji okolo 8 °C. Pak se začalo opět ochlazovat a v neděli byl na mnoha místech celodenní mráz. Na počátku minulého týdne byly noční teploty i pod -10 °C.
V následujících dnech nás čeká velice chladné počasí a zatím podle střednědobých modelů lze předpokládat, že většina února bude mrazivá a suchá.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se natolik minulý týden změnila, že v současné době nesledujeme v této vrstvě sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu mírně snížila. V této části půdy se vyskytují však drobnější lokality v severních a západních Čechách.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 1 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní převažuje stav neutrální až lepší. Na jižní Moravě a v okolí Prahy a jižních Čechách je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden mírně zlepšil v severozápadních Čechách. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě, ve Slezsku a ve středních Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území nadnormální až výrazně nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 07. 02. vyskytuje deficit zhruba na 2 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 11 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke zvýšení relativního nasycení hlavně v Čechách. Na většině území převažuje stav mezi 90–100% relativního nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává méně pouze v pár drobných lokalitách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na většině území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 31. 01. Zprávy 229 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Osm okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (70 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (18 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 42 % hlášení) až vlhká (cca 29 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 31. 01. V tachovském okrese jsou hlášené počínající projevy sucha. V osmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nadále převládá vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách v hloubkách 20 až 100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 81 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 37 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (31.1. – 6.2.2021) přecházely přes naše území časté frontální systémy. Srážky byly častěji zaznamenány od úterý a o víkendu, pak byly často i sněhové. V republice nejčastěji spadlo okolo 10-15 mm srážek za týden. Vyšší úhrny byly na horách a také v Karlovarském kraji. Sněhové srážky byly především v neděli, která bude součástí vyhodnocení v dalším týdnu. Sníh momentálně leží hlavně na horách a také v severní a západní části republiky (přes 10 cm). Na jihu naopak padal v neděli hlavně mrznoucí déšť a až v druhé polovině sněžilo. Teploty vzduchu během týdne rostly nahoru a ve čtvrtek dosahovaly nejčastěji okolo 8 °C. Pak se začalo opět ochlazovat a v neděli byl na mnoha místech celodenní mráz. Na počátku minulého týdne byly noční teploty i pod -10 °C. Poté se oteplilo i během noci a ve středu a ve čtvrtek na většině území neklesla teplota pod bod mrazu. Vítr byl nejsilnější ve čtvrtek, kdy průměrné denní rychlosti byly okolo 2-4 m/s, ale hodinové dokonce stoupaly k 9 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 8.2.2021) bude přes nás nejdříve přecházet okluzní fronta. Poté budeme pod vlivem tlakové níže nad středomořím a tlakové výše nad Skandinávií. Díky tomu k nám bude proudit od druhé poloviny týdne arktický vzduch. Srážky budou hlavně od úterý do čtvrtka, poté čekáme jen občasné přeháňky. Srážky by měly být sněhové. Celkově čekáme, že spadne většinou od 5-20 mm v dalších 10 dnech. Nejvíce sněhu napadne na severovýchodě republiky a to až 30 cm. Na zbytku území by mělo jít o malé úhrny, pokud se situace nezmění. Díky chladným teplotám se bude sníh dobře držet. V jižní polovině republiky bude ležet většinou do 10 cm i na počátku příštího týdne. Na severu to může být i v nižších polohách okolo 20-30 cm. Teploty budou velmi nízko. V noci budou klesat až k -10 °C a od pátečního dne i k -15 °C v nižších polohách. Do středy včetně může na jihu se dostat teplota ještě k bodu mrazu, v severní polovině bude ale podstatně chladněji. Od čtvrtečního dne včetně čekáme maxima v celé republice jen okolo -5 °C. Půdní vlhkost do 1 metru bude v celé republice prakticky zcela nasycena i za 10 dnů.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 24. února se čeká, že takto chladné počasí bude až do 18. února, poté se začne oteplovat k dennímu maximu okolo 0 °C. Zatím to vypadá, že nás čeká velice chladný únor, ale také pravděpodobně suchý.
V následujících dnech nás čeká velice chladné počasí a zatím podle střednědobých modelů lze předpokládat, že většina února bude mrazivá a suchá.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech mírně podprůměrné. Teplotně by měl být tento týden nejchladnější a teploty budou podprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období slabě nadprůměrné.
Do konce března je pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího nasycení půdního profilu velmi rozmanitá. Na území jižní Moravy a západně od Prahy je cca 70–90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu. Na zbytku území je pravděpodobnost dosycení mezi 30–70 %.
Lokality v západních a severozápadních Čechách mají vypočítanou pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 30 %, případně i méně a to do konce dubna.
V prognóze stavu sucha do konce června 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–50 % pro většinu území, podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.