7. září 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se situace v zásobení půdního profilu vláhou opět zlepšovala díky výrazné srážkové činnosti, čemuž odpovídá relativní nasycení půdy. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižena méně než 1/20 území (zejména v severních, středních a východních Čechách), zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou téměř 3/4 území.

 

 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 1/2 území, což je další zlepšení oproti stavu před týdnem. Situace zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě, zejména pak ve středních a severozápadních Čechách. V některých regionech je situace v hlubší vrstvě pod 40 cm velmi nepříznivá, přestože v orniční vrstvě došlo k zásadnímu zlepšení stavu. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území prakticky nevyskytují (méně než 0,2%).
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se vzhledem k minulému týdnu dále zlepšila. V celém profilu je nyní přibližně 5% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem. Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se blíží nule. Pozůstatkem výrazného vláhového deficitu je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává na řadě míst neuspokojivý, zatímco povrchová vrstva na většině území vykazuje velmi dobrý stav.
 
Informace o kondici vegetace budou doplněny po dokončení aktualizace družicových dat a zpracování map do středy tohoto týdne. .
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo oproti minulému týdnu na většině stanic ke stagnaci půdní vlhkosti, ale mírně se zvýšil počet stanic s vysokou půdní vlhkostí ve všech vrstvách půdy. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována již pouze na 9 % stanic, v 10-50 cm na 21 % stanic a v 50-100 cm na 31 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 28 % stanic, v 10-50 cm na 20 % a v 50-100 cm u 22 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především ve středních a severních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Začátek uplynulého týdne (31.8-2.9.2014) byl pod vlivem frontálního rozhraní, na které byly vázány i významnější srážky. Naopak od středy převládla tlaková výše nad Pobaltím, která nepřipustila výskyt plošně významných srážek. V neděli 31.8.2014 bylo nejvíce srážek hlavně v jižních Čechách, Vysočině a ve východních Čechách. V pondělí 1.9. 2014 byly srážky koncentrovány hlavně na Moravě a směrem na západ jejich množství klesalo. V úterý frontální rozhraní doznívalo, tak bylo srážek již méně, nejvíce jich bylo na Znojemsku, Vysočině a ve východních Čechách. Další dny se objevovaly spíše jen lokální izolované srážkové úhrny. V celkové týdenní sumě spadlo nejvíce srážek na ose Znojmo – Orlické hory, kde se úhrny pohybovaly zhruba od 40-70 mm/týden. Dále také vyšší sumy byly zaznamenány v Jeseníkách. Naopak v západní a jihozápadní části republiky bylo srážek v minulém týdnu nejméně (10-30 mm/týden). Díky tlakové výši a přílivu teplé advekce od východu došlo v minulém týdnu k oteplení, a to hlavně od čtvrtka do neděle. První polovina týdne byla spíše chladnější. V teplejší polovině týdne se pohybovaly maximální teploty většinou kolem 25°C. Naopak v pondělí a úterý vystoupala maximální teplota většinou jen k 15°C. Minimální teploty byly minulý týden vzácně vyrovnané, většinou se pohybovaly celý týden kolem 10-13°C. Průměrná rychlost větru byla většinou kolem 2 m/s a od pátku 5.9.2014 ještě slábnul.
 
V nejbližších dnech očekáváme další zvýšení relativního nasycení půdního profilu s ohledem na předpokládané vyšší srážky v některých regionech. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny průměrný průběh teplot a průměrné až podprůměrné srážkové úhrny. Výrazné změny v relativním nasycení půdního profilu tak neočekáváme.