8. únor 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu mírně snížilo ale na většině území panuje vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na méně než 5% území, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou 2/3 území ČR (tedy poněkud méně než v uplynulých týdnech).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na severozápadě Čech, v některých oblastech střední a jižní Moravy a na Opavsku. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 98% území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem nezměnila a dosahuje nejnižších hodnot v posledních 12 měsících. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně než 1% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,1%) v hlubší vrstvě. V povrchové vrstvě pak díky doplnění půdní vlhkosti z tajícího sněhu a srážek regiony s nižší než obvyklou půdní vlhkostí prakticky nenajdeme.
 
Vegetace S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nadále na většině stanic převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK ve vrstvě 0-50 cm, ale došlo k mírnému snížení vlhkosti. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 26 % stanic, v 10-50 cm na 23 % a v 50-100 cm u 25 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm byly zaznamenány především v Polabí, Poohří a na horním a středním toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Uplynulý týden (1-8.2.2015) nebyl příliš srážkově bohatý. Většina týdne byla prakticky bez srážek. Výjimka byla neděle, kdy byly zaznamenány srážky i nad 10 mm, a to v horských oblastech. V neděli byly srážky hlavně ve formě sněhu. Průměrná teplota vzduchu se prakticky celý minulý týden pohybovala pod bodem mrazu. Ve středu došlo k mírnému ochlazení o zhruba 2°C. Maximální teploty se přes den pohybovaly většinou nad bodem mrazu (0-3°C), výjimku tvořil čtvrtek a pátek, který byl i v maximech chladnější. Minimální teploty v noci a ráno klesaly na většině území pod -5°C. V mrazových kotlinách byly naměřeny teploty i pod -20°C. V první polovině týdne byla rychlost větru nízká, ale hlavně v pátek a neděli byl velmi větrný den, kdy nárazy rychlosti vzduchu dosahovaly i hodnot vyšších než 20 m/s.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku vysoké zásoby vody v půdě a poklesu teplot, a tedy nízkému výparu. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.