9. březen 2014

 Z pohledu dostupnosti půdní vláhy v celém půdním profilu ukazují modelové odhady prezentované mapami monitoru sucha postupně zhoršující se stav.

 V povrchové vrstvě (do 40 cm) půdy panuje na většině území s výjimkou vyšších poloh snížená dostupnost půdní vláhy. To platí zejména pro západní polovinu území, jižní Moravu a sever Slezska. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je stále na 81% území nasycen alespoň ze 70%, nicméně dochází k postupnému snižování dostupné vláhy. V současné době je více než 36% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem oproti 24 % v minulém týdnu. Nejvíce postižen je jihozápad území a lokálně pokračuje neobvykle nízká zásobenost půdy vodou na frýdlantsku, osoblažsku a břeclavsku. Výrazné sucho (a horší) zasahuje 4,1% území, což je výrazný nárůst oproti situaci před týdnem (2,3%).
Měřené hodnoty vlhkosti půdy v povrchové vrstvě (cca do 50 cm) jsou podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu na většině území podnormální pro dané období. Na cca 56 % území ČR je registrována snížená zásoba půdní vláhy což představuje výrazný posun oproti předchozímu období (42%). Tyto výsledky korespondují s modelovými výstupy monitoru sucha.
Pokud přihlédneme k vyšším než obvyklým teplotám a nepříznivému srážkovému výhledu do konce tohoto týdne je nutné počítat s dalším poklesem zásoby vody v půdě. Výrazné zlepšení stavu v nejbližších 4 týdnech je s ohledem na dlouhodobou předpověď a aktuální stav nepravděpodobné.

Popis vývoje meteorologických prvků a jejich klimatologie v uplynulém týdnu:
Zatímco první část týdne bylo povětšinou zataženo (4. a 6. 3. dokonce na celém území), druhá část týdne byla ve znamení pěkného počasí. To sebou přineslo i vyšší teploty vzduchu, zatímco první část týdne maxima teploty nedosahovala na většině území 10°C, 8. a 9. 3. to již bylo o 12-13°C, přičemž nejvyšší teploty byly dosaženy v západní části ČR. Na velké většině území se nevyskytly žádné srážky.

Zdroj:
http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_9_Aktualni_mapy&last=false
http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_10_Srazky&last=false
http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_15_Stanicni_data&last=false
http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P9_0_Predpovedi/P9_1_Pocasi/P9_1_1_Cesko/P9_1_1_4_Dlouhodoby_vyhled&last=false