9. květen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (2.5. – 8.5.2021) nás ovlivňoval přechod frontálních systémů. Častěji se objevovaly srážky a teploty byly značně proměnlivé. Více srážek bylo v Čechách, kde jsme zaznamenaly úhrny okolo 10-20 mm za týden. Na Moravě pršelo méně a to do 5 mm za týden. Během týdne bylo celkem chladno. Většina dnů měla maxima jen na 10-13 °C. Tepleji bylo v úterý, kdy se hlavně na Moravě dostaly teploty i nad 20 °C. Ve středu se zas začalo od západu ochlazovat a v Čechách spadly teploty k 12-15 °C.
V dalších 10 dnech modely slibují hodně srážek. Může spadnout i více než 50 mm. Počáteční tropické teploty vystřídá velice brzy hodnoty obvyklé pro současné období a to by mělo vydržet až do konce května.

 

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně rozšířila. Nyní sledujeme dva výraznější pásy počínajícího až mírného sucha. Jeden pás se vyskytuje v jižních Čechách po jihovýchodní hranici Středočeského kraje. Druhá oblast vyskytuje od jiho Vysočiny po Jeseníky. Dále evidujeme sucho v menších oblastech (např. v okolí Uherského Hradiště či Krkonoších)
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnila. Horší stav oproti zbytku zasaženého území se nachází v Krkonoších a na hranicích kraje Jihočeského a Kraje Vysočina, kde je sledováno výrazné až výjimečné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje na 12 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulému týdnu došlo ke zvýšení cca o 10 %.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu zhoršil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje nyní stav neutrální až mírný deficit. Neutrální stav je převážně v Čechách. V okolí Prahy je i stav lepší a tedy kladná odchylka. Na Moravě je stav horší a deficit je zde cca 5 mm a vyšší.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována i nadále na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území normální vodnost vodních toků. V jižní části republiky se místy vyskytuje podnormální vodnost, zatímco u severních hranic je místy sledována i nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 09. 05. vyskytuje deficit zhruba na 37 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 4 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je velmi rozmanitá. Nejhorší stav zůstává na jižní Moravě (resp. v Podyjí), kde je sledován i stav pod bodem snížené dostupnosti. Horší stav je sledován také na Strakonicku a severozápadních Čechách. Čechy a sever Moravy mají profil nyní poměrně nasycenější.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, místy v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je v současné době i nadále zpožděná cca o 14 až 21 dní. Z tohoto důvodu je kondice vegetace na většině území v horším stavu než je pro tuto dobu obvyklé.
Lepší stav kondice vegetace je sledován místy v jihozápadních a západních Čechách.
Oproti minulému týdnu se relativní kondice vegetace zhoršila převážně v severních Čechách. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02. 05. Zprávy 255 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v jednom dokonce až mezi 30–40 %, dále šest okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (62 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (26 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 43 % hlášení) až mírně vlhká (27 % hlášení).
Chladné počasí brzdí vývoj vegetace a vesměs je zpoždění okolo 3 týdnů. Vítr vysušuje vrchní orniční půdu. Po oteplení lze očekávat intenzivní čerpání vody z půdy rostlinami.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02. 05. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k poklesu vlhkosti půdy v orniční vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnují. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 20 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 18 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (2.5. – 8.5.2021) nás ovlivňoval přechod frontálních systémů. Častěji se objevovaly srážky a teploty byly značně proměnlivé. Více srážek bylo v Čechách, kde jsme zaznamenaly úhrny okolo 10-20 mm za týden. Na Moravě pršelo méně a to do 5 mm za týden. Během týdne bylo celkem chladno. Většina dnů měla maxima jen na 10-13 °C. Tepleji bylo v úterý, kdy se hlavně na Moravě dostaly teploty i nad 20 °C. Ve středu se zas začalo od západu ochlazovat a v Čechách spadly teploty k 12-15 °C. Noční teploty byly často pouze do 3 °C a na mnoha místech hrozily škody díky pozdním mrazům. V minulém týdnu bylo taktéž větrnější počasí.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 10.5.2021) nás čeká opět další zvrat v počasí. V první polovině nás bude ovlivňovat tlaková výše s přílivem horkého vzduchu, ale od středy začne mít významný vliv frontální rozhraní, které přinese srážky a ochlazení. Déšť by měl být v několika vlnách. První od středy do pátku s tím, že ve čtvrtek by pršelo nejvíce a poté od neděle do úterý. V dalších 10 dnech má napršet okolo 50-70 mm, nejvíce na severovýchodě republiky, kde mohou být úhrny i nad 100 mm. Počátkem týdne budou teploty vzduchu přesahovat i hranici 30 °C, ale ve středu se začne už ochlazovat od západu. Teploty pak spadnou k 15-20 °C. S nočními mrazy se zatím nepočítá, i po ochlazení by měly být minimální teploty okolo 5°C. Půdní vlhkost by se měla po vydatných deštích prakticky zcela dosytit a to v celém profilu 0-100 cm.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 26. května se čeká, že po pár velmi teplých dnech se teploty vzduchu vrátí na obvyklé hodnoty pro současné období. Maximální teploty po většinu května by tedy měly být mezi 15-20°C. Noční mrazy již tento model nepřipouští. Srážek bude nejvíce právě v následujících 10 dnech.
V dalších 10 dnech modely slibují hodně srážek. Může spadnout i více než 50 mm. Počáteční tropické teploty vystřídá velice brzy hodnoty obvyklé pro současné období a to by mělo vydržet až do konce května.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.