9. leden 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (2.1.–8.1.2022) bylo počasí dynamické s častým přechodem front. To se projevilo i v častějších srážkách a to hlavně v první polovině týdne. Rozložení a velikost srážek odpovídala zhruba predikci. Nejvíce pršelo v Krkonoších a na Šumavě a to 50-90 mm za týden. Naopak na jižní Moravě to bylo často jen do 5 či 10 mm za týden. Celkově bylo zaznamenáno více srážek v Čechách než na Moravě. Nejvíce sněhu napadlo ve středu a pak v sobotu. Většinou se to týkalo horských oblastí. Uplynulý týden byl teplotně rozdělený. V první polovině bylo nadprůměrně teplo s maximem okolo 8-11°C. Ve středu se začalo ochlazovat od západu a po zbytek týdne byly maxima okolo bodu mrazu.
V dalších dvou týdnech se příliš srážek nečeká. Tento týden by měl suchý a další srážky čekáme až počátkem příštího týdne, ale příliš jich nebude. Teplotně bude období podprůměrné nebo průměrné, převažuje dlouhodobější nejistota, jak bude vypadat období po 17. lednu.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden nijak výrazně nezměnilo. Sucho sledujeme v menších oblastech. Počínají intenzita sucha zůstává i nadále v Jeseníkách, dále je sledováno v severozápadních Čechách, v Beskydech a poté místy u severovýchodních hranic.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně snížila. I nadále zůstává jedna větší lokalita na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho v menších oblastech po ČR (Královéhradecký kraj a místy v Čechách).
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 8 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje neutrální stav na většině republiky. Mírný deficit je sledován místy Poohří a na severní Moravě. Kladný stav se nachází na jižní Moravě.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně zvýšil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách je situace horší, zatímco na jižní Moravě a v okolí Prahy je stav kladný..
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území republiky normální vodnosti. Na Plzeňsku, v horním toku povodí Labe a místy na Moravě je sledování nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 09. 01. vyskytuje deficit na cca 25 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 6 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 1 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo ve středu republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm):  Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 90–100 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav okolo bodu snížené dostupnosti. Na většině území však převládá vysoká nasycenost.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02.01. Zprávy 206 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V osmi okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 20 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (71 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (20 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (46 % hlášení) až mírně vlhký (40 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav sucha byl na většině míst zlepšen, o tom jak zemědělci hodnotí rok 2021 a aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02. 01. V jedenácti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny,

Situace ve střední Evropě: Na většině území jsou hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY na velmi dobré úrovni. Oproti předchozímu týdnu se index půdní vláhy zvýšil na většině sledovaného území. Sněhová pokrývka v některých místech znemožňuje zobrazit data z mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území mírně vzrostla vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 50 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 24 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na Znojemsku, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (2.1.–8.1.2022) bylo počasí dynamické s častým přechodem front. To se projevilo i v častějších srážkách a to hlavně v první polovině týdne. Rozložení a velikost srážek odpovídala zhruba predikci. Nejvíce pršelo v Krkonoších a na Šumavě a to 50-90 mm za týden. Naopak na jižní Moravě to bylo často jen do 5 či 10 mm za týden. Celkově bylo zaznamenáno více srážek v Čechách než na Moravě. Nejvíce sněhu napadlo ve středu a pak v sobotu. Většinou se to týkalo horských oblastí. Uplynulý týden byl teplotně rozdělený. V první polovině bylo nadprůměrně teplo s maximem okolo 8-11°C. Ve středu se začalo ochlazovat od západu a po zbytek týdne byly maxima okolo bodu mrazu. Podobný vývoj byl i u minimálních teplot vzduchu, kdy se držely nad bodem mrazu v první polovině týdne, naopak v druhé klesaly nejčastěji od -3 do -8°C. Minulý týden se dá charakterizovat jako větrný. Od pondělí do čtvrtka byly průměrné hodinové rychlosti větru často nad 5 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 10.1.2022) budeme hlavně pod vlivem tlakové výše a to by mělo v tomto týdnu znamenat suché počasí. Na většině území republiky se žádné srážky vůbec neobjeví, jinde v řádu několika milimetrů. To by se mělo změnit až počátkem dalšího týdne. Do středy budou teploty celkem nízké a během dne čekáme maxima jen okolo bodu mrazu a v noci až pod -5°C. Ve čtvrtek se pak ochladí a to v průměru o 2-5°C během dne i noci. Půdní sucho se ani v dalších 10 dnech zásadním způsobem měnit nebude. Ve svrchní vrstvě bude vlhkost půdy vysoká, většinou zcela nasycena, i když na Moravě bude ke konci týdne mírně klesat.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 26. ledna se předpokládá, že budou většinou teploty podprůměrné. Objevit se má jen krátká nadprůměrná vlna mezi 13-15. lednem. Pak nastává větší nejistota mezi modely. GFS se kloní již několik dnů ke studené variantně, naopak ECMWF předpokládá průměrné hodnoty. Celkově je shoda, že toto celé období bude srážkově chudé.
V dalších dvou týdnech se příliš srážek nečeká. Tento týden by měl suchý a další srážky čekáme až počátkem příštího týdne, ale příliš jich nebude. Teplotně bude období podprůměrné nebo průměrné, převažuje dlouhodobější nejistota, jak bude vypadat období po 17. lednu.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.