9. prosinec 2018

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (2.12.2018 – 8.12.2018) přes naše území přecházely frontální systémy, počasí bylo hodně dynamické a tedy se i často měnilo. I podle předpokladu byl tento typ počasí doprovázen vyššími úhrny srážek, než jsme byli v minulých týdnech zvyklí. Déšť byl zaznamenán na celém území republiky a to nejčastěji v rozsahu mezi 10-20 mm/týden, což je trochu méně než slibovaly předpovědi. Na jižní a střední Moravě byly srážky dokonce pod 10 mm/týden. Naopak v horských oblastech byly úhrny i nad 50 mm, na Šumavě dokonce i nad 100 mm/týden.
Protože výskyt výrazných srážek byl spíše lokálního charakteru pokračuje i nadále epizoda sucha a nicméně deficit zásob půdní vláhy byl v řadě regionů výrazně snížen. V krátkodobém výhledu očekáváme zlepšení nasycení povrchové vrstvy, nicméně očekávané srážky nejsou dostatečné pro úpravu celkového kumulovaného deficitu.
Tento týden bude postupně ve znamení chladnějších teplot vzduchu a sněhových přeháněk. Příští týden se bude zas oteplovat a období kolem Vánoc čekáme teplotně nadprůměrné. Sucho se bude dále udržovat v hlubších vrstvách bez velké změny.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se na většině území České republiky výrazně zlepšila. Sucho v povrchové vrstvě však nadále zůstává na Moravě, ve Slezsku a poté v menších enklávách na severu Čech.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) zůstává i nadále velmi vysoká. K malému zlepšení došlo pouze v západních a jihozápadních Čechách a ve vrcholových partiích českých hor. Srážky, které zasáhly Českou republiku, nejsou dostatečné a i nadále pokračuje sucho v hlubší vrstvě.
Nejvyšší kategorie, extrémní sucho, zůstává i nadále v oblastech povodí Labe a Lužnice, ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku, na Plzeňsku, a také na jihovýchodní Moravě.
V minulém týdnu došlo ke snížení sucha především v povrchové vrstvě, ale i nadále je sucho pozorováno na více než 75 % území. Na 16 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je zlepšení oproti předchozímu týdnu o 29 %. I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima patří dlouhodobě mezi období, která jsou na srážky spíše chudší.

Deficit: Deficit půdní vláhy i nadále zasahuje prakticky celé území, v minulém týdnu došlo ke snížení deficitu především v povrchové vrstvě. Platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je sledována podnormální vodnost až normální vodnost. Výrazně nadnormální a nadnormální vodnost je sledována na tocích, které stékají ze Šumavy, Krkonoš a místy z Orlických hor a Jeseníků. Sucho a extrémní sucho je sledováno na tocích v jižní části Jihomoravského kraje.
V celém profilu do 1 m se k 9.12. vyskytuje deficit na více než 90 % území ČR. Na 75 % území je deficit nejméně 20 mm, na 39 % pak deficit nejméně 40 mm a na 10 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 236 zpravodajů z 60 okresů, které postihují 667 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území Čech vlhkosti půdy mírně stouply v orniční vrstvě, v ostatních hloubkách stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 5 % stanic, v 10 až 50 cm je na 31 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 25 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 5 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (2.12.2018 – 8.12.2018) přes naše území přecházely frontální systémy, počasí bylo hodně dynamické a tedy se i často měnilo. I podle předpokladu byl tento typ počasí doprovázen vyššími úhrny srážek, než jsme byli v minulých týdnech zvyklí. Déšť byl zaznamenán na celém území republiky a to nejčastěji v rozsahu mezi 10-20 mm/týden, což je trochu méně než slibovaly předpovědi. Na jižní a střední Moravě byly srážky dokonce pod 10 mm/týden. Naopak v horských oblastech byly úhrny i nad 50 mm, na Šumavě dokonce i nad 100 mm/týden. V minulém týdnu byly v republice dvě vlny oteplování a ochlazování a to směrem od západu. Například v pondělí byly v Čechách teploty i přes 13°C, ale na Moravě jen okolo 3°C. O den později byly denní maxima už okolo 10°C na celém území. Ve čtvrtek se opět výrazně ochladilo a teplota se během dne často pohybovala mezi -2 až +2°C. A v pátek a v sobotu opět se rapidně oteplilo od západu v podobném rozsahu jako na začátku týdne. Podobně bláznivě se chovaly i minimální teploty vzduchu. Obecně můžeme konstatovat, že se pohybovaly od -5 do +5°C. Větrné počasí bylo hlavně ke konci týdne, kdy byla vydána i výstraha ČHMU pro oblast Čech.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na západě sledovaného území spíše ke zlepšení až výraznému zlepšení což se týká především severovýchodu střední Evropy a jihovýchodní Evropy. V oblasti Evropy střední vidíme spíše negativní posun oproti předchozímu týdnu. V ČR přetrvává nižší zásoba vody v půdě na SZ a JV.. Relativně suchá oblast zůstává do jisté míry i na území oblasti Beneluxu a východní Francie. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (3.12 – 10.12.2018) bude doprovázen vlivem nevýrazné tlakové níže, která způsobí, že se nad republikou bude udržovat chladnější vzduch. Ke konci týdne by pak měly přecházet další frontální systémy. Srážkově bude tento týden podobný jako ten uplynulý. Srážkové úhrny budou většinou okolo 10-20 mm/týden, ale na některých místech může opět spadnout i méně než 10 mm/týden. Srážky by pak měly pokračovat i během dalšího týdne. Srážky by mohly být spíše sněhové charakteru. V nižších polohách čekáme úhrny okolo 2 cm, ale na horách i více než 20 cm nového sněhu. Během týdne se bude postupně ochlazovat. Během první poloviny týdne čekáme ještě teploty do +5 °C, ale od čtvrtka do neděle budou maxima jen okolo bodu mrazu a minima spadnou k -2 až -5 °C. V povrchové vrstvě bude deficit vláhy pozorován hlavně na Moravě. Naopak v Čechách by měla být půda do 40 cm nasycena na obvyklé hodnoty. V hlubších vrstvách nad 40 cm se ani ke konci příštího týdne příliš nic nezmění a hlavně východní a severní Čechy budou mít stále sucho kategorie S3-S5.
Podle střednědobému výhledu GFS ensemble (do 26. prosince) by měly být teploty od počátku příštího týdne spíše průměrné až nadprůměrné a to až o 3 °C. Maximální teploty vzduchu budou nejčastěji od 2-5 °C a minima padat jen k bodu mrazu. To tedy vypadá na tradiční vánoce na blátě, ale zatím jde o dlouhou dobu pro předpověď.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech průměrné až mírně nadprůměrné. V prvních dvou týdnech jsou očekávány mírně vydatnější srážky a následně srážky průměrné. Lze tedy očekávat, že se prozatím nerýsuje dosažení znatelného zlepšení aktuální situace a návratu do normálního rozložení vláhy.
Existující deficit vláhy je nadále prohlubován prakticky na celém území. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, Jihomoravského kraje, většiny regionů kraje Olomouckého a v celém kraji Moravskoslezském se setkáváme s negativní prognózou až do počátku třetí dekády 2019.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.