9. srpen 2020

Shrnutí:
V uplynulém období (2.8.–8.8.2020) nás nejvíce ovlivnila studená fronta z počátku týdne. Poté se začalo počasí zlepšovat. Na frontě jsme zaznamenali vydatné srážky. Nejvíce pršelo od jižních Čech po Jeseníky a také na Plzeňsku. Většina srážek zde byla okolo 40-80 mm za týden. Na Moravě a na severozápadě republiky spadlo nejčastěji do 25 mm za týden. První polovina týdne díky studené frontě byla dosti chladná. V úterý se dokonce maxima pohybovala jen okolo 15 °C. Od čtvrtka se začalo oteplovat a o víkendu byly již na mnoha místech tropické teploty. Místy se dostala teplota i nad hranici 34 °C.
Dalších 10 dnů by mělo být teplotně nadprůměrné počasí a čekají nás intenzivní přeháňky, což bude znamenat výrazné prostorové rozdíly v jejich úhrnech a i horší předpověditelnost, kde přesně zaprší.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu výrazně snížila. Sucho v minulém týdnu bylo v podstatě v celých Čechách. Nyní zůstává sucho v Krušných horách a jeho podhůří, dále jihovýchodně od Prahy a na Českolipsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu nepatrně snížila. V této vrstvě pozorujeme přetrvávající problém v severozápadní části Čech, především v Ústeckém kraji a v severozápadní části kraje Středočeského. Dále lokálně přetrvává problém v okolí Prahy, na Plzeňsku, Českolipsku, Karlovarsku a také v Krkonoších.
Aktuálně sucho se vyskytuje cca na 13 % území České republiky, co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce je malá pravděpodobnost dosycení půdního profilu především v místech, která jsou zmíněna výše.

Deficit: V DEFICITU PŮDNÍ VLÁHY nastal minulý týden zlom, v předchozích týdnech se situace zhoršovala a nyní převažuje opět kladná odchylka. Nyní povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje na většině území kladná odchylka. Na Moravě a Vysočině je stav výrazně lepší než v severozápadních a severních Čechách.
Stav deficitu v hlubší vrstvě (40–100 cm) se od minulého týdne mírně zlepšil a to především v pásu od jižních Čech po Jeseníky. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních Čech, Plzeňska, v okolí Prahy a v Krkonoších. Zbytek území vykazuje kladnou odchylku.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Co se týče vodnosti, převažuje na našem území normální až podnormální vodnost. K oblastem, kde je stav podnormální, patří například Krkonoše, Krušné hory a jejich podhůří, Plzeňsko a východní Morava. Naopak v jižních Čechách na Vysočině a v části Jihomoravského kraje je sledována výrazně nadnormální či nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 09. 08. vyskytuje deficit zhruba na 27 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 34 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 2 % území je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazně zlepšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Oblast Čech vykazuje menší relativní nasycení než Morava a Slezsko. Nejhorší situaci aktuálně pozorujeme v oblasti Poohří, ve středních Čechách, na Plzeňsku, Písecku a dále také na jihu a středu Moravy. V oblasti České tabule je velká část území pod bodem snížené dostupnosti, místy se pohybujeme pod úrovní 30 % nasycení, tj. lze očekávat projevy stresu suchem.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá na severozápadě a západě Čech a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují v pásu od jižních Čech přes Vysočinu až po Jeseníky a poté na východní Moravě.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Po příchozích srážkách v průběhu května, června i července došlo opět ke zlepšování stavu kondice vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.
V současné době je na většině území kondice vegetace ve velmi dobrém stavu. Jedinou výjimkou jsou severozápadní Čechy, kde je horší stav vegetace, než je pro tuto dobu typické.
Podle aktuální prognózy výnosů (www.vynosyplodin.cz) by mohlo dojít k propadu výnosů u jarního ječmene na severní Moravě, zatímco u řepky a pšenice ozimé nejsou propady v podstatě až na výjimky očekávány.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02. 08. Zprávy 300 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí. Všeobecně se větší ztráty čekají na severozápadě Čech a na jihovýchodní Moravě.
Dva okresy (Louny, Most) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze tří okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca 26 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 17 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz
V současné době probíhají žně a v některých místech je stále složité dostat se s technikou na pole. Aktuální deště ohrožují kvalitu sklízených plodin. Severozápadní Čechy hlásí velký výskyt hrabošů.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02. 08. Z karlovarského okresu jsou hlášeny pokročilé projevy sucha. V tachovském, klatovském a znojemském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 9 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu nepatrně snížil. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále v Itálii, na pobřeží Černého a Jaderského moře, ve Francii a v Sasku. V České republice je sledována nižší půdní vláha v Polabí a Poohří. Naopak v jižních Čechách, Vysočině a Beskydech je sledována nejvyšší půdní vláha v ČR.
Oproti předcházejícímu týdnu došlo na převážné většině sledovaného území k mírnému zlepšení KONDICE VEGETACE. Horší než obvyklý stav přetrvává ve východní části Rumunska, na jihovýchodě Ukrajiny, v Moldavsku, dále pak také v Sasku, v západním a jihozápadním Německu a na severovýchodě Francie a jejím středu, dále pak také v Belgii.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu především na severozápadě Čech pokračoval pokles vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 18 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 20 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách a na Vysočině, nižší především v nížinách v severozápadní části Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém období (2.8.–8.8.2020) nás nejvíce ovlivnila studená fronta z počátku týdne. Poté se začalo počasí zlepšovat. Na frontě jsme zaznamenali vydatné srážky. Nejvíce pršelo od jižních Čech po Jeseníky a také na Plzeňsku. Většina srážek zde byla okolo 40-80 mm za týden. Na Moravě a na severozápadě republiky spadlo nejčastěji do 25 mm za týden. První polovina týdne díky studené frontě byla dosti chladná. V úterý se dokonce maxima pohybovala jen okolo 15 °C. Od čtvrtka se začalo oteplovat a o víkendu byly již na mnoha místech tropické teploty. Místy se dostala teplota i nad hranici 34 °C. Noční teploty se pohybovaly mezi 10-15 °C, v druhé polovině týdne dokonce někde i okolo 20 °C. Vítr byl po většinu týdne slabý, pouze v úterý na frontě se mírně rozfoukalo.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 10.8.2020) nás bude ovlivňovat nedříve slábnoucí tlaková výše a od pátku vyplňující se brázda nízkého tlaku vzduchu. V pátek tedy čekáme mírnou změnu charakteru počasí, kdy budou častější srážky a mírně se ochladí. Většina srážek bude z bouřek, proto budou značné prostorově proměnlivé úhrny. Nejčastěji čekáme, že spadne mezi 10-30 mm v dalších 10 dnech, ale v místech s častějšími bouřkami i přes 50 mm za 10 dnů. Teploty vzduchu budou slabě klesat v následujících 10 dnech. Většinou se budou pohybovat tedy mezi 26-30 °C. Rozsah sucha se v dalších 10 dnech nebude zásadně měnit. Zhruba na 15 % území republiky bude snížená dostupnost půdní vláhy a jen na malém procentu bude pozorováno sucho a to hlavně na severozápadě republiky. Na zbytku území budou hodnoty odpovídající obvyklému stavu.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 26. srpna se předpokládá, že teploty vzduchu budou nad dlouhodobým průměrem a to zhruba o 2 °C. Srážky budou sice častější, ale většinou formou přeháněk z bouřek.
Dalších 10 dnů by mělo být teplotně nadprůměrné počasí a čekají nás intenzivní přeháňky, což bude znamenat výrazné prostorové rozdíly v jejich úhrnech a i horší předpověditelnost, kde přesně zaprší.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech nadprůměrné až průměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné až slabě podprůměrné.
Do konce srpna je cca 50–90% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Vysočině, v Jihomoravském kraji či Jeseníkách..
Krušnohoří, Poohří, okolí Prahy, Plzeňsko, Krkonoše však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 10–50 %. Do začátku října je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách přetrvá s velkou pravděpodobností do konce roku, pravděpodobnost pro dosycení je nyní cca 30–50 %. Na zbytku území je pak za toto časové období zhruba 50–70% pravděpodobnost dosycení půdního profilu.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.