Zásoba vody v půdě

Aktuální obsah pro rostliny dostupné vláhy v půdním profilu vyjádřené v mm vodního sloupce v rozlišení 500 m.