Ochrana osobních údajů

1.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., se sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, IČO: 866 52 079, zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném MŠMT, jako Správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vyplnění dotazníků uvedených na této webové stránce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • emailovou adresu,
 • PSČ,
 • okres,
 • katastrální území,
 • jméno zaměstnavatele.


2.

Tyto výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat pro zkvalitňování, naplňování a aktualizování obsahu webových stránek, pro zpracování odpovědi na Váš dotaz a pro řešení konkrétního problému při problematice sucha. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení, neboť se jedná o oprávněný zájem Správce. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po neomezeně dlouhou dobu, pokud svůj souhlas neodvoláte.


3.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj může zpracovávat i společnost KREATURA s.r.o., IČO: 032 62 529, se sídlem Kroftova 1602/37, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku.


4.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat upravit či zaktualizovat,
 • požadovat po Správci výmaz zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě, že máte pochybností, zda Správce dodržuje povinnosti související se zpracováním osobních údajů, máte právo se obrátit na Správce, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají platnosti 25. 5. 2018