Agroklimatické podmínky let 2019 a 2020 v kontextu trendů minulých let i předpokládaného vývoje klimatu

Základní vnímání agroklimatických podmínek bylo doposud přes dlouhodobé hodnocení především průměrných ročních hodnot teplot a úhrnů srážek. V poslední době je evidentní, že se do popředí mediálního a především praktického zájmu dostávají i další atributy hodnocení, jako jsou četnost výskytu a absolutní hodnoty hydrometeorologických extrémů, především vysoké teploty a vyšší variabilita srážek spojené s jejich extrémními hodnotami, jako jsou přívaly a sucho.
Celý příspěvek je k přečtení v časopisu Úroda (6/2020), příp. více na uroda.cz ZDE.