Detailní monitoring dopadů sucha na lesy

Na portálu Intersucho od tohoto týdne naleznete novou mapu Dopadů na lesy. Mapa zobrazuje detailní hodnocení dopadů sucha, tak jak jej vidí respondenti z oblasti lesnictví, ve svých pravidelných hlášeních. Do hodnocení dopadů sucha na lesní porosty, se je možné jednoduše zapojit pomocí našeho online dotazníku.