ISSS plnohodnotnou součástí Akademie Věd, rozhovor s předsedou AV ČR

Náš Integrovaný Systém Sledování Sucha (ISSS) je v souladu s novou strategií Akademie věd, která staví na interdisciplinárních programech. Jejich podstatou je vybudování týmů, v nichž by spolupracovali instituce z oblasti vědy, byznysu i státní správy. Více v rozhovoru s předsedou Akademie věd prof. Ing. Jiřím Drahošem, DrSc., dr. h. c.