O koncepci vlády o suchu s profesorem Miroslavem Trnkou

 Odkaz na rozhovor

Na konci července schválila vláda první ucelenou koncepci boje proti suchu. Profesor Miroslav Trnka byl jedním z přispěvatelů do dokumentu, přesto k němu má několik podstatných výhrad. Jaké jsou jeho hlavní připomínky ke koncepci?