Otázky Václava Moravce - Jsme opět na suchu?

Záznam pořadu 

V nedělních Otázkách Václava Moravce (OVM) byla opět debatována problematika sucha a situace probíhající klimatické změny (jako host vystoupil klimatolog Jan Pretel). Aktuální stav sucha byl popsán díky mapám webu www.intersucho.cz. Mapy popisující aktuální Intenzitu sucha byly v pořadu použity od cca 47. minuty.